Tanke vandringar : Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Om någon av er är vis och erfaren
skall han med sin goda vandel
ge prov på den mildhet som hör visheten till...
Visheten från ovan är ren,
men dessutom fridsam, försynt och foglig,
rik på barmhärtighet och goda gärningar,
omutlig och uppriktig.

(Jak 3:13-17)


Föregående sida | Guds val | Ditt bidrag till denna vandring | Fortsätt vandra

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.