Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ps 119:105

- Du inbjuds att låta Guds ord i bibeln lysa upp din väg i livet.