Och Josua sade till Israels barn: "Kom fram hit och hör Herrens, er Guds, ord." Jos 3:9

- Du inbjuds att lyssna till Guds ord i Bibeln.