När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Ps 119: 130

- Du inbjuds att söka ljus och förstånd i Guds ord bibeln.