I Guds händer

  En vandring genom Daniels bok av Bengt Pleijel.

 Vad du bör veta före vandringen

 Välkommen att vara med på en vandring genom Daniels bok. Vi ska göra den tillsammans
  med Daniel och försöka se  vad han fick se och lyssna till vad han fick höra. På det sättet övar vi upp
 vår egen förmåga att se och lyssna. Vi förstår att Gud har något på hjärtat som han vill säga oss
 genom denna bok.

 Boken är en vandring. Den är uppdelad på 47 vägsträckor. Meningen är att du efter varje vägsträcka
 skall stanna till och BE-grunda vad du varit med om. Var noga med rastställena. Där kan du få hjälp av
 Daniel för begrundan och eftertanke. Och det är då du upptäcker att det finns så mycket mer att upptäcka.

 

 

 

 

 

 

 I Guds händer - Vägsträcka 14 Sju gånger hetare Dan 3:19 - 23 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-01-05


Då blev Nebukadnessar ursinning på Shadrak, Meshak och Aved­Nego och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ug­nen skulle göras sju gånger hetare än vanligt, och han befallde några kraftiga soldater att binda Shadrak, Meshak och Aved-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen.  De bands och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på sig. Eftersom ugnen enligt kungens stränga befallning hade blivit så fruktansvärt het, dödade lågorna de män som förde upp Shadrak, Meshak och Aved-Nego. De tre männen Shadrak, Meshak och Aved-Nego föll bundna ned i den brinnande ugnen.

 

Senast uppdaterad ( 2008-01-10 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 15 Ut ur ugnen Dan 3:24-27 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-01-05

Plötsligt reste sig kung Nebukadnessar alldeles bestört och frågade sin rådgivare: "Var det inte tre män vi kastade bundna i elden?" — Jovisst, konung", fick han till svar. "Men nu", sade han, "ser jag fyra män fritt gå omkring mitt i elden, helt oskadda, och den fjärde liknar ett gudaväsen." Så gick Nebukadnessar fram till öppningen på den brinnande ugnen och sade: "Shadrak, Meshak och Aved-­Nego, ni som tjänar den högste Guden, kom ut!" Då steg Shadrak, Meshak och Aved-Nego ut ur elden.  Och satraperna, guvernöre­rna, ståthållarna och kungens rådgivare flockades kring männen och fick se att elden inte hade haft någon makt över deras kroppar: deras hår hade inte blivit avsvett, deras mantlar hade inte tagit nå­gon skada och ingen brandlukt kunde kännas.

Då utbrast Nebukadnessar: "Välsignad är Shadraks, Meshaks och Aved-Negos Gud, han som har sänt sin ängel och räddat sina tjänare! De satte sin lit till honom, trotsade kungens befallning och vågade sina liv hellre än att dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen. Jag utfärdar nu den befallningen att var och en, oavsett folk, nation och språk, som smädar Shadraks, Meshaks hus skall bli en avskrädeshög. Ty det finns ingen annan gud som kan ge en sådan räddning." Sedan gav kungen Shadrak, Meshak och Aved-Nego höga ämbeten i provinsen Babel.

 

Senast uppdaterad ( 2008-01-10 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Kapitel IV Jag, Nebukadnessar PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-01-11

ImageKapitel IV består av fem vägsträckor.

Vägsträcka 16 Allt står väl till ... Dan 3:31 - 4:9

Vägsträcka 17 Och dock står inte allt väl till Dan 4:10 - 15

Vägsträcka 18 Daniel tyder drömmar Dan 4:16 - 24

Vägsträcka 19 Nebukadnessar störtas Dan 4:25 - 30

Vägsträcka 20 Kungen blir mänsklig Dan 4:31 - 37

Senast uppdaterad ( 2008-01-11 )
 
I Guds händer - Vägsträcka 16 Allt står väl till... Dan 3:31 - 4:9 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-01-11

Budskap från kung Nebukadnessar till alla folk, nationer och språk i hela världen: Fred och välgång! Jag har funnit för gott att kun­göra de tecken och de under som den högste Guden har låtit mig se.

Väldiga är hans tecken,
mäktiga hans under!
Hans rike är ett evigt rike,
hans välde varar från släkte till släkte.

Jag, Nebukadnessar, var hemma i mitt palats, utan bekymmer och väl till freds. Då hade jag en dröm som gjorde mig förskräckt; drömbilder och syner skrämde mig, där jag låg på min bädd. Jag gav befallning om att alla de visa i Babel skulle föras till mig för att tyda drömmen, och då kom spåmännen, besvärjarna, stjärntyda­rna och teckentydarna. Men fast jag berättade drömmen för dem kunde de inte säga vad den betydde. Sist kom Daniel in till mig, han som heter Belteshassar efter namnet på min gud och som är fylld av heliga gudars ande. Även för honom berättade jag dröm­men: Belteshassar, min främste spåman, jag vet att i dig bor heliga gudars ande och att ingen hemlighet är för svår för dig – hör här vad jag såg i min dröm och säg vad det betyder.


Där jag låg på min bädd, såg jag ett träd mitt jorden, och det var mycket högt. Trädet växte sig stort och väldigt och nådde ända upp till himlen, så att det syntes till världens ände. Det hade ett praktfullt lövverk och bar så mycket frukt att det gav föda åt alla. Markens djur fann skugga under det, himlens fåglar byggde bo på dess grenar, och alla varelser hämtade sin näring därifrån.

Senast uppdaterad ( 2008-02-10 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 17 Och dock står inte allt väl till Dan 4:10 - 15 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-01-11

 

Där jag låg på min bädd, såg jag i mina syner en helig väktare komma ned från himlen, och han ropade med hög röst: Hugg ner trädet och skär av grenarna, riv undan lövverket och kasta bort frukten, så att djuren flyr bort ur trädets skugga och fåglarna från dess grenar! Men lämna stubben kvar, med en kedja av järn och koppar, i gräset på marken. Han skall fuktas av himlens dagg och dela djurens lott bland det som växer på jorden. Hans sinne skall förvandlas: han skall få ett djurs hjärta i stället för en människas, och så skall sju tider förgå. Denna dom är avkunnad av väktarna, och dess rådslut uttalat av de heliga, för att de som lever skall inse att den Högste råder över människors riken och att han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till härs­kare.

Denna dröm hade jag, kung Nebukadnessar. Säg mig nu, Bel­teshassar, vad den betyder! Ingen av de visa i mitt rike kan ge mig uttydningen, men du kan, eftersom du är fylld av heliga gudars ande.

 

Senast uppdaterad ( 2008-02-10 )
Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa > Sista >>

Resultat 19 - 27 av 61