I Guds händer

  En vandring genom Daniels bok av Bengt Pleijel.

 Vad du bör veta före vandringen

 Välkommen att vara med på en vandring genom Daniels bok. Vi ska göra den tillsammans
  med Daniel och försöka se  vad han fick se och lyssna till vad han fick höra. På det sättet övar vi upp
 vår egen förmåga att se och lyssna. Vi förstår att Gud har något på hjärtat som han vill säga oss
 genom denna bok.

 Boken är en vandring. Den är uppdelad på 47 vägsträckor. Meningen är att du efter varje vägsträcka
 skall stanna till och BE-grunda vad du varit med om. Var noga med rastställena. Där kan du få hjälp av
 Daniel för begrundan och eftertanke. Och det är då du upptäcker att det finns så mycket mer att upptäcka.

 

 

 

 

 

 

 I Guds händer - Vägsträcka 21 Vin kvinnor och skrål Dan 5:1 - 4 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-02-11

 

Kung Belshassar gav ett stort gästabud för sina tusen stormän och drack vin med dem. Under dryckeslaget befallde Belshassar att man skulle hämta de kärl av guld och silver som hans far Nebukad­nessar hade fört bort från templet i Jerusalem; han själv och hans stormän, hans gemåler och konkubiner skulle dricka ur dem. Då hämtade man guldkärlen och silverkärlen som förts bort från templet i Jerusalem, och kungen och hans stormän, gemåler och konkubiner drack ur dem, och medan de drack vinet, prisade de sina gudar av guld, silver, koppar och järn, trä och sten.

Senast uppdaterad ( 2008-03-08 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 22 Skriften på väggen Dan 5:5 - 16 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-02-11

 

Plötsligt syntes fingrarna av en människohand som skrev på kunga­palatsets vitkalkade vägg, invid lampstället. Kungen följde med blicken handen som skrev. Han bleknade, fylld av onda aningar, han miste all kraft och benen skakade. Han ropade att man skulle hämta in besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna. Och kungen sade till de visa i Babel: "Den som kan läsa denna skrift och tyda den för mig skall klädas i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket.” Så kom kungens alla visa dit, men de kunde inte läsa skriften och inte tyda den för honom. Då blev kung Belshassar så skräckslagen att färgen vek från hans ansikte, och hans stormän stod där förvirrade.

Medan kungen och stormännen talade med varandra, trädde änkedrottningen in i festsalen. Hon sade: "Konung, må du länge leva! Låt inte skräcken förlama dig och driva färgen från ditt an­sikte. Det finns i ditt rike en man som har heliga gudars ande i sig; på din fars tid gav han prov på djup insikt och en vishet lik gudars vishet. Din far, kung Nebukadnessar, gjorde honom till ledare för spåmännen, besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna, efter­som denne Daniel, som kungen gav namnet Belteshassar, var känd som en man med utomordentlig begåvning, mångsidiga kunskaper och förmåga att förklara drömmar, tyda gåtor och lösa problem. Ho­nom bör du tillkalla nu: han kommer att ge dig uttydningen!"


Daniel hämtades till kungen, och denne sade: "Du är alltså Daniel, en av de fångna judarna som min far kungen lät föra bort från Juda? "Jag har hört sägas att du har gudomlig ande i dig och har gett prov på djupa insikter och stor vishet. Nu har jag de visa och besvärjarna här hos mig för att läsa denna skrift och tyda den, men de kan inte ge mig någon förklaring. Jag har hört att du kan ge tydningar och lösa svåra problem. Om du nu kan läsa skriften och säga mig vad den betyder, skall du kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket."

 
Senast uppdaterad ( 2008-03-08 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 23 Mene mene tekel u-farsin Dan 5:17 - 28 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-02-11

 

Då svarade Daniel: "Ge inte mig några gåvor, dem kan du ge åt andra. Men skriften skall jag läsa och uttydningen skall jag ge dig. Konung, den högste Guden gav din far Nebukadnessar riket och storheten, äran och härligheten. Så väldig blev den storhet han fick att människor av alla folk, nationer och språk skalv av fruktan inför honom: vem han ville lät han döda och vem han ville lät han leva, vem han ville upphöjde han och vem han ville förnedrade han. Men när han blev övermodig, styvnackad och förmäten, stör­tades han från kungatronen och berövades sin ära.  Han fördrevs ur människors krets och blev som ett djur: han bodde bland vild­åsnorna och levde av gräs som oxarna och hans kropp fuktades av himlens dagg, till dess han insåg att den högste Guden råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Men du, Belshas­sar, som är hans son, du har inte blivit ödmjuk, fast du vet allt detta. Du har upprest dig mot himlens Herre och du har låtit hämta kärlen från hans tempel. Du själv och dina stormän, dina gemåler och konkubiner, har druckit ur dem och prisat era gudar av silver och av guld, av koppar och järn, av trä och sten, gudar som ingenting ser och ingenting hör och ingenting förstår. Men du har inte ärat den Gud som har ditt liv och ditt öde i sin makt.  

Det var han som sände denna hand och lät den skriva denna skrift. Skriften lyder: Mene mene tekel u-farsin.  Och så skall orden tydas: Mene – Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel – du är vägd på en våg och befunnen för lätt  Peres – ditt rike har delats och givits åt meder och perser."

Senast uppdaterad ( 2008-03-08 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 24 Kröning och krasch Dan 5:29 - 31 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-02-11

 

Då befallde Belshassar att Daniel skulle klädas i purpur, få en gyl­lene kedja om halsen och utropas till den tredje i riket. Samma natt mördades Belshassar, kaldéernas kung, och medern Dareios övertog riket, sextiotvå år gammal.

Senast uppdaterad ( 2008-03-08 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Kapitel VI Daniel i Lejongropen PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-03-11

 Image

Kapitlet VI består av fem vägsträckor.

Vägsträcka 25  Påtänkt Statsminister Dan 6:1 - 5

Vägsträcka 26  Intriger och böner Dan 6:6 - 9

Vägsträcka 27  Bön tre gånger om dagen Dan 6:10 - 14

Vägsträcka 28  Till lejongropen Dan 6:11 - 17

Vägsträcka 29  Daniel räddas Dan 6:18 - 28

Senast uppdaterad ( 2008-03-16 )
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa > Sista >>

Resultat 28 - 36 av 61