I Guds händer

  En vandring genom Daniels bok av Bengt Pleijel.

 Vad du bör veta före vandringen

 Välkommen att vara med på en vandring genom Daniels bok. Vi ska göra den tillsammans
  med Daniel och försöka se  vad han fick se och lyssna till vad han fick höra. På det sättet övar vi upp
 vår egen förmåga att se och lyssna. Vi förstår att Gud har något på hjärtat som han vill säga oss
 genom denna bok.

 Boken är en vandring. Den är uppdelad på 47 vägsträckor. Meningen är att du efter varje vägsträcka
 skall stanna till och BE-grunda vad du varit med om. Var noga med rastställena. Där kan du få hjälp av
 Daniel för begrundan och eftertanke. Och det är då du upptäcker att det finns så mycket mer att upptäcka.

 

 

 

 

 

 

 I Guds händer Vägsträcka 29 Daniel räddas Dan 6:18 - 29 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-03-11

 

Kungen gick tillbaka till sitt palats. Han fastade hela natten, ville inte se några kvinnor och låg sömnlös. Tidigt i gryningen steg han upp och skyndade sig till lejongropen. Då han närmade sig gropen, ropade han på Daniel med ängslan i rösten: "Daniel, du den le­vande Gudens tjänare! Har den Gud som du ständigt dyrkar kun­nat rädda dig från lejonen?"  Då hörde kungen Daniels röst: "Konung, må du länge leva!  Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud, och jag har inte heller gjort nå­got ont mot dig, konung." Kungen blev mycket glad och befallde att Daniel skulle hämtas upp ur gropen. När han hade kommit upp, kunde man inte upptäcka någon skada på honom: han hade litat på sin Gud. På kungens order lät man sedan hämta de män som hade angett Daniel och kastade dem med barn och hustrur i lejongropen. Innan de hade nått gropens botten, störtade sig lejonen över dem och slet dem i stycken.

Kung Dareios utfärdade en skrivelse ställd till alla folk, natio­ner och språk i hela världen: "Fred och välgång! Jag befaller att Daniels Gud skall vördas och fruktas så långt som mitt välde når:

Han är den levande Guden,
han som evigt förblir.
Hans rike går aldrig under
Hans makt har inget slut. 
Han räddar och befriar,
han gör tecken och under
i himlen och på jorden:
Daniel har han räddat från lejonen."

Daniel hade stor framgång under hela Dareios regering liksom under persern Kyros. (
Kan också översättas: Daniel hade stor fram­gång under hela Dareios regering, d.v.s. under persern Kyros reger­ing.)

Senast uppdaterad ( 2008-03-16 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Kapitel VII en som liknade en människoson PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-04-26

 Image

Kapitel VII består av tre vägsträckor

Vägsträcka 30 De fyra djuren Daniel 7:1 - 8

Vägsträcka 31 Inför Guds tron Dan 7:9 - 14

Vägsträcka 32 Synerna förklaras dan 7:15 - 28

Senast uppdaterad ( 2008-05-07 )
 
I Guds händer - Vägsträcka 30 De fyra djuren Dan 7:1-8 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-04-26

 

Under Belshassars första år som kung i Babel hade Daniel en dröm, och han såg syner där han låg på sin bädd. Drömmen skrev han senare ned. Här börjar hans skildring.

I en syn om natten såg jag, Daniel, hur himlens fyra vindar rörde upp det väldiga havet. 0ch fyra stora djur steg upp ur havet, alla olika.

Det första var som ett lejon men hade örnvingar. Medan jag be­traktade det slets vingarna av, och djuret restes upp från marken, ställdes på två ben som en människa och fick en människas förstånd.

Det andra djuret var annorlunda. Det var som en björn och reste sig till hälften; det hade tre revben i gapet, mellan tänderna, och man manade på det: "Upp nu, och ät mycket kött!"

Sedan såg jag ännu ett djur. Det var som en leopard, och det hade fyra fågelvingar på ryggen; det hade fyra huvuden och gavs makt att härska.

I synerna om natten såg jag därefter ett färde djur. Det var fruktansvärt, skräckinjagande och omåttligt starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade, och allt som blev kvar trampade det under fötterna. Det liknade inte de andra djuren, och det hade tio horn. Medan jag betraktade hornen, sköt det mellan dem upp ett litet horn som fick tre av de urpsrungliga hornen att lossna. Det hade ögon som en människa och en mun som talade stora ord.

 

Senast uppdaterad ( 2008-05-07 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 31 Inför Guds tron Dan 7:9-14 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-04-26

 

en uråldrig man 7: 9-10

Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder främmande eld.  En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom.

domen 7:10b-12

Så tog domare plats och böcker öppnades. Jag såg sedan hur djuret blev dödat på grund av de stora ord som hornet talade; kroppen brändes upp och förintades. Och de andra djuren berövades sin makt men fick fortsätta att leva intill fastställd tid och stund.

en som liknade en människa 7:13-14

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en män­niska kom med himlens skyar; han nalkades den uråldri ge och för­des fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna ho­nom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

 

Senast uppdaterad ( 2008-05-07 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 32 Synerna förklaras Dan 7:15 - 28 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-04-26

 

Förklaring av de fyra djuren 7:15-18

Jag, Daniel, blev skakad i djupet av min själ och skrämd av syner­na jag såg. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad att få klarhet om allt detta, och han svarade mig och förklarade vad det betydde:

"Dessa stora djur – fyra till antalet – betecknar fyra kungar som träder fram på jorden "Därefter skall den Högstes heliga få riket och besitta det för evigt, ja, i evigheters evighet."

Det fjärde djurets våldsamhet och fall 7:19-22

Jag ville sedan få klarhet om det fjärde djuret – det som var olikt alla de andra, övermåttan skräckinjagande, med tänder av järn och klor av koppar, det som slukade och krossade och trampade under fötterna allt som blev kvar. Och jag ville få klarhet om de tio horn som det hade på huvudet och om det nya horn som sköt upp och gjorde att tre stycken föll av – hornet med ögon och en mun som ta­lade stora ord, det som också såg större ut än de övriga. Jag fick se hur det hornet förde krig mot de heliga och underkuvade dem,  ända till dess att den uråldrige kom och ett domslut gav den Hög­stes heliga deras rätt och stunden kom då de heliga tog riket i besitt­ning.

Det fjärde djurets rike 7:23-25

Han fortsatte: "Det fjärde djuret betecknar ett fjärde rike som kommer på jorden, ett som skiljer sig från alla andra riken; det skall sluka hela världen, förtrampa den och krossa den. De tio hornen innebär att tio kungar som härstammar från detta rike skall träda fram och efter dem ytterligare en, en som är olik de andra och bringar tre kungar på fall.  Han skall höja sin röst mot den Hög­ste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högti­der och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid.

Det fjärde rikets fall och upprättande av de heligas rike 7:26-27

Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid.  Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla väl­den kommer att tjäna och lyda."

Reaktion 7:28

Här slutar denna skildring. Själv blev jag, Daniel, uppfylld av skrämmande tankar och mitt ansikte bleknade. Men allt detta be­höll jag för mig själv.

 

Senast uppdaterad ( 2008-05-07 )
Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa > Sista >>

Resultat 37 - 45 av 61