I Guds händer

  En vandring genom Daniels bok av Bengt Pleijel.

 Vad du bör veta före vandringen

 Välkommen att vara med på en vandring genom Daniels bok. Vi ska göra den tillsammans
  med Daniel och försöka se  vad han fick se och lyssna till vad han fick höra. På det sättet övar vi upp
 vår egen förmåga att se och lyssna. Vi förstår att Gud har något på hjärtat som han vill säga oss
 genom denna bok.

 Boken är en vandring. Den är uppdelad på 47 vägsträckor. Meningen är att du efter varje vägsträcka
 skall stanna till och BE-grunda vad du varit med om. Var noga med rastställena. Där kan du få hjälp av
 Daniel för begrundan och eftertanke. Och det är då du upptäcker att det finns så mycket mer att upptäcka.

 

 

 

 

 

 

 I Guds händer - Vägsträcka 6 Daniel ber Dan 2:13 - 23 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2007-11-18

 

Sedan befallningen hade utgått att de visa skulle dödas, sökte man också efter Daniel och hans kamrater för att döda dem.  Då vände sig Daniel med kloka och välvalda ord till chefen för den kungliga livvakten, Arjok, som hade dragit ut för att döda de visa i Babel. Han frågade Arjok, befälhavaren, varför kungen hade gett en så­dan sträng befallning, och Arjok förklarade saken för Daniel. Då fick Daniel företräde för kungen och bad att fa' tid på sig, så skulle han tyda kungens dröm. Sedan gick han hem och berättade för sina kamrater Hananja, Mishael och Asarja vad som hänt. Och han uppmanade dem att bönfalla himlens Gud att visa barmhär­tighet och låta dem veta hemligheten, så att inte han och hans kam­rater och alla andra visa i Babel skulle mista livet. Då uppenbara­des hemligheten för Daniel i en syn om natten och han prisade him­lens Gud. Daniel sade:

Välsignat är Guds namn från evighet, till evighet:
visheten och kraften är hans.
Han låter år och tider skifta,
han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de kloka deras förstånd.

Han uppenbarar det djupt fördolda,
han vet vad som finns i mörkret,
hos honom bor ljuset.
Mina fäders Gud, dig tackar och prisar jag:
du har gett mig visheten och kraften.
Nu har du låtit mig veta
det som vi bad om.
Svaret på kungens fråga har du kungjort för oss.

 

 

Senast uppdaterad ( 2007-11-19 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 7 Daniel inför kungen Dan 2: 24 - 30 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2007-11-22

 

Daniel sökte nu upp Arjok, som hade kungens uppdrag att avrätta de visa i Babel, och sade till honom: "Döda inte de visa i Babel! För mig till kungen, så skall jag tyda hans dröm." Arjok skyndade sig att föra Daniel till kungen och sade: 'Bland dem som förts hit från Juda har jag finnit en man som kan ge tydningen." Kungen vände sig då till Daniel, som hade fått namnet Belteshassar, och frå­gade: "Kan du verkligen berätta för mig vad jag såg i drömmen och vad det betyder?"Daniel svarade: "Konung, den hemlighet som du frågar efter kan inte de visa, besvärjarna, spåmännen eller tecken­tydarna avslöja för dig. Men det finns en Gud i himlen som up­penbarar hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta är den dröm du hade och de syner du såg på din bädd:  Konung, då du låg på din bädd, kom dina tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du skall få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar.

 

Senast uppdaterad ( 2007-11-25 )
Läs mer...
 
I Guds händer - vägsträcka 8 Drömmen uppenbaras Dan 2:31 - 36a PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2007-11-22

 

Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick.  Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar,  benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.

Medan du såg på den, rycktes en sten loss – utan att någon hand rörde vid den – och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren, fördes bort av vinden och stod ingenstans att finna. Men stenen som hade träffat statyn blev till ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen.

 

Senast uppdaterad ( 2007-11-25 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 9 Drömmen uttydes Dan 2:36b - 45 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2007-11-22

 

Nu vill vi tyda den för konungen.

Du konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud har givit riket och makten, styrkan och äran, och i vars hand han har lagt alla varelser: människorna, djuren på marken och fåglarna un­der himlen, var de än vistas, och som han har satt till herre över dem alla – du är det gyllene huvudet.  Efter dig uppstår ett annat rike, ringare än ditt, och sedan ett tredje rike av koppar, vars makt omfattar hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och slår sönder allt, skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra. Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera.

Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som är både starkt och svagt. Att järnet du såg var blandat med lera, det innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman – lik­som järnet aldrig kan blanda sig med lera. Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det be­stå för evigt;  du såg ju att en sten rycktes loss från berget, utan att någon hand rörde vid den, och krossade järn, koppar, lera, silver och guld. Konung, det är en stor Gud som har låtit dig veta vad som skall ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig."

 

Senast uppdaterad ( 2007-11-26 )
Läs mer...
 
I Guds händer - Vägsträcka 10 Daniel upphöjes Dan 2:46 - 49 PDF Skriv ut E-post
I Guds händer - vad som än händer
Skrivet av Bengt Pleijel   
2007-11-22

 

Då föll kung Nebukadnessar ned med ansiktet mot marken i till­bedjan inför Daniel, och befallde att man skulle frambära offer och rökelse åt honom. 0ch kungen sade till Daniel: "Er Gud är san­nerligen en gud över alla gudar, en herre över alla kungar och en som uppenbarar hemligheter — du har ju kunnat uppenbara denna hemlighet."

Så gav kungen Daniel en hög ställning och många stora gåvor. Han gjorde honom till styresman över alla visa där.  Men på Daniels begäran utsåg kungen Shadrak, Meshak och Aved-Nego att förvalta provinsen Babel. Själv stannade Daniel vid kungens hov.

Senast uppdaterad ( 2007-11-26 )
Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa > Sista >>

Resultat 10 - 18 av 61