Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Wilfrid Stinissen - Idag är Guds dag
Veckans Stinissen: Vem Jesus Kristus Är, del 1 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-07-22

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

28:e juli

"Vem säger du att jag är?": Jesus riktar denna fråga till varje människa. Om du accepterar allt som Jesus säger, kan du säga: ”Du är mitt liv, min frid, min Förlossare, min Herre och Gud.” Ingen kan lära känna Gud utifrån sitt eget tyckande. Det är han som måste få tala om vem han är.

 

29:e augusti

Kristus förebådad från begynnelsen: Kristus möter dig i Gamla testamentet. Aron, Josua, David och många fler – alla förebådar de honom som skall komma. Han är från begynnelsen, i och genom honom får allt och alla – även du – sin slutgiltiga mening.

 

2:e september

Varför talar Jesus i liknelser?: …Jesus måste tala till alla dessa samtidigt. Därför talar han i liknelser som tillåter olika tolkningar enligt åhörarnas fattningsförmåga. Guds ord är alltid mångtydigt. Det kan inte vara annorlunda, eftersom det uttrycker det oändliga. Varje gång du läser Bibeln får du läsa utifrån den mognad du nått framtill. Varje gång finns ett budskap till dig på den utvecklingsnivå du just då befinner dig.

 
Veckans Stinissen: Vem Gud Är, del 7 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-06-07

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

6:e november

Gud gör ingenting förgäves: Gud gör aldrig något förgäves. Ingenting kan få honom att misslyckas. Han har bestämt sig för att hålla en stor felst, och denna vilja står han orubbligt fast vid. Gud låter sig inte lamslås därför att vissa inte tar emot honom. I stället utvidgar han sin inbjudan så att festen blir ännu större. Alla blir nu inbjudna att dela hans glädje.    Även du!

 

22:e november

Gud får ha sina hemligheter: Det finns hemligheter som Fadern, i fullkomligt samförstånd med sin Son, behåller för sig själv. För Sonen är det nog att Fadern vet.   Du kan många gånger gripas av ångest inför en okänd och hotfull framtid. Kom då ihåg att Sonen är med dig, att han står på din sida. Försök att, genom honom och med honom, överlämna allt i Faderns händer. Han vet allt. Och han älskar dig.

 

12:e december

Gud har bevisat sin kärlek: Några av de tyngst vägande orden i hela Skriften är dessa: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”   …Gud har givit ett kärleksbevis som är så avgörande, att det inte kan tänkas något mer tydligt och påtagligt. Han har visat sin kärlek genom att ge allt han hade.   Gud vill frälsa och rädda. Där det finns något att rädda, där är Gud. Genom detta faktum att Gud för världen har utgivit det dyrbaraste han hade, finns det ett osvikligt svar på alla frågor om lidandet.

 

13:e december

Kallad till ljuset: ”Gud är ljus ….inget mörker finns i honom”   
…Gud ”bor i ett ljus om ingen kan nalkas”.   
…men ljuset nalkas dig, i Kristus.
När Gud blivit människa kommer det gudomliga ljuset in i världen och lyser över alla människor.    Lever du inte i Kristus, håller du dig inte nära honom, kommer du inte märka något av hans ljus och värme.    Världens stora, ofattbara tragik är att den inte tar emot ljuset. Alltsedan begynnelsen står mörkret emot ljuset. Mörkret är just förnekandet och förkastandet av Kristus som världens ljus.    …mörkret är en fruktansvärd ansträngning att förkväva ljusets verkningar.   Skådeplatsen för denna kamp är människans själ.    Världen har inte tagit emot honom, hans egna förkastar honom och älskar mörkret mer än ljuset.   Ändå får vi tro på ljusets oövervinnerliga makt. ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”


Senast uppdaterad ( 2019-07-22 )
 
Veckans Stinissen: Vem Gud Är, del 6 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-06-07

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

20:e september

Såsom i himmelen, så ock på jorden: …Guds väsen är att vara till för varandra. …den helige Ande är ingenting annat än själva denna dialog, detta varande för varandra, mellan Fadern och Sonen. Ju mer du öppnar dig för Anden, desto mer öppnar han dig för gemenskapen med dina medmänniskor.

 

10:e oktober

Gud ger allt i överflöd: Det är i själva utdelningen som brödet och fiskarna förökas. Guds gåvor är till för att ges vidare. Hans nåd avpassas inte exakt efter måttet av människans nöd. Han ger mycket mer än du behöver. Om du inte tar emot, blir det aldrig något kvar. Men om du öppnar dig för att han ger och delar ut det, kommer du alltid att ha hans nåd i överflöd.

 

25:e oktober

Gud är alltid större: Det tycks ingå i Guds pedagogik att ständigt låta ljus gå över i mörker och mörker i ljus. Evangelierna nämner ofta att Jesus far över till andra sidan sjön. …Jesus drar sig undan…. För att deras längtan efter honom skall stegras och …för att de skall förberedas för ett nytt möte med honom. Om du kunde förstå att denna växling av närvaro och frånvaro är naturlig och riktig… skulle mycket i ditt liv som ter sig gåtfullt bli klart. Natten blir meningsfull när du vet att den förbereder dagens gryning.

 
Veckans Stinissen: Vem Gud Är, del 5 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-06-07

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

5:e september

Våra dissonanser blir Guds harmoni: Gud är allsmäktig, ja ”superallsmäktig”, han har en allmakt som sträcker sig långt utöver allt vi kan fatta. Av de fruktansvärda dissonanser som människorna frambringar gör han en underbar symfoni. Han makt består i att allt, absolut allt, är användbart för honom. Han ger allt en fullständigt ny mening. …du kan tryggt anförtro honom allt, han tar hand om det på ett bättre sätt än du kan föreställa dig.

 

6:e september

Guds kärlek är först: Guds kärlek är inte beroende av omständigheterna. Det är en inre motsägelse att undra om Gud älskar dig. Du skulle över huvud taget inte kunna undra någonting om han inte älskade dig, för då skulle du inte existera. Från evighet har Gud velat just dig, och hans längtan efter dig blev så starkt att du en dag blev till. Det är Guds kärlek som väcker människorna till liv (jämför tuppen som trodde att hans galande fick solen att gå upp).

 

18:e september

Två avgrunder: Guds barmhärtighet kan bara visa sig om den framkallas av människans vanmakt, hennes erkända vanmakt. Gud är mitt enda hopp, han skall göra det som jag inte förmår. Han är ömhet och barmhärtighet och barmhärtigheten har en förkärlek för allt som är litet och vanmäktigt. När du accepterar din fullständiga maktlöshet kan Gud visa dig det oändliga djupet av sin allmakt. …Då är ögonblicket inne för dig att kasta dig ut i Guds avgrund.


 
Veckans Stinissen: Vem Gud Är, del 4 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-06-07

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

19:e juli

Djup respekt för det ständigt större: Gud är alltid större, han vill ständigt lyfta dig över nya trösklar. Det är din uppgift att tillåta honom att ständigt vara mer för dig.

 

14:e augusti

Kärlekens dårskap: Tillåt Gud att vara fördold Det är i ditt hjärtas djupa tystnad som han kan uppenbara sig, när du inte begär något som är påtagligt för dina sinnen. När du litar på honom och tillåter honom att vara fördold kommer du att finna tecken på hans närvaro där du minst kunnat ana det.

 

28:e augusti

Lär känna Gud mitt i livet: Vem är Gud/Bibeln svarar: Lev som ett barn till din himmelske Fader, våga vara barn, tillitsfull och bekymmerslös, efterfölj Jesus som Faderns älskade Son. Den som lever enligt Guds vilja lär känna honom. Det är din vilja och ditt hjärtas inställning som ger dig den verkliga upplysningen om Gud.

 
<< Första < Föregående 1 2 3 Nästa > Sista >>

Resultat 19 - 26 av 26

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk