Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Wilfrid Stinissen - Idag är Guds dag
Veckans Stinissen: Himlen / Guds rike, del 1 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-10-28

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 8:e juni

Gud bygger själv sitt rike: Att Guds rike i dig är svagt och oansenligt, betyder inte att det inte kan komma att ta dig helt i besittning – om du bara litar på Gudsrikets kraft, om du inte förkväver det med dina bekymmer, dina begär eller din rädsla. Guds rike kan bara byggas upp av Gud själv.

 

26:e augusti

På spaning efter Guds rike: Guds rike är inte fullkomligt från början. Riket växer undan för undan. Jesus har sått ett frö i världen som långsamt skjuter upp och mognar. Gud vill…. att världen en gång verkligen skall bli ett paradis. Gud … är oändligt tålmodig och väntar tills den rätta tiden är inne, då människan har mognat så att hon är i stånd att ta emot rikets fullhet.

 
Veckans Stinissen: Vem den Helige Ande är, del 6 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-08-13

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

15:e september

Obegränsad mitt i begränsningen: Eftersom den helige Ande bor i dig är du mitt i din begränsning ändå obegränsad, mitt i din fattigdom är du oändligt rik. …äger du ändå allt på en gång, därför att du bär Gud själv inom dig. Varje gång du gör något i lydnad mot den helige Ande, inspirerad av honom, så har det lilla du kan åstadkomma kosmiska konsekvenser. Så snart du lyder den Tröstare Jesus givit dig, sprängs alla gränser.

 

29:e september

Sanningens Ande: …tröstar genom att göra Jesus närvarande för dig. Så kan vi också allra bäst trösta varandra. När Anden lever i dig, när du låter honom leva i dig, leder han även dig till ditt hem. Hans hem är också ditt sanna hem. Sanningens Ande hjälper dig att finna dig själv därför att han hjälper dig att finna Gud.

 

22:e oktober

Anden, vår terapeut: Sanningens Ande är vår främste terapeut. Med hans hjälp kan du steg för steg våga se och bejaka hela din verklighet. …när man vet att man är bejakad av Gud. Bönen, den regelbundna, uthålliga bönen i stillhet inför Gud, är det bästa sättet att ta emot Andens ledning.

 
Veckans Stinissen: Vem den Helige Ande är, del 5 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-08-13

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

22:e juli

Var medveten om det du fått: Det du behöver allra mest är att vakna upp till verkligheten, till medvetande om de gåvor Gud redan givit dig. ”Vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss.” Du får leva i en absolut visshet om att du badar i ljuset, att du är omsluten av Gud, att du bär hans liv inom dig.

 

23:e juli

Erfarenhet i stället för teori: Anden bor i ditt hjärta och genom sakramenten är du märkt med hans sigill. Men Anden är en vän av tystnad och stillhet. När du i bön lyssnar till hans ordlösa rop inom dig, ger du honom möjlighet att leda dig allt djupare in i Gud.

 

21:e augusti

I eld och lågor: Endast den som har fått den helige Ande, som är uppfylld av Jesu ande, är hans verklige lärjunge. Den helige Ande visar sig som eld (Pingstdagen), och i Apostlagärningarna blir det tydligt att det är från denna stund som det börjar brinna i den unga Kyrkan. Kristna, de av den helige Ande smorda, är nödvändigtvis människor som är eld och lågor. Om du verkligen viger ditt liv till Guds tjänst, kan du få erfara hur allt större regioner av ditt väsen blir ockuperade av anden. Ditt hjärta är konstruerat så att det utvidgar sig och får allt större kapacitet att ta emot, i den mån du mer och mer låter Anden uppfylla dig.

 
Veckans Stinissen: Vem den Helige Ande är, del 4 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-08-13

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

11:e juni

Är du i Andens makt?: Gud kan förändra dig omedelbart om du säger ett oreserverat ja till den helige andes ledning. Res dig nu, omedelbart, upp ur din tröghet! Djupt inom dig finns en röst som kallar dig till något nytt. Var vaken och lyssna, var lydig och följsam, så kommer du omedelbart att erfara en förvandling. Du lyfts upp ur dig själv och in i Andens oändliga rymder.

 

12:e juni

Anden förvandlar allt: En kristen som är uppfylld av den helige Ande vet att Gud aldrig är långt borta. Bönen blir ditt livs fundament eftersom Anden i ditt hjärta oavlåtligt viskar ”Abba! Fader!”. Anden förvandlar dig till en människa fylld av gudomligt liv.

 

13:e maj

Inre eld:  Var inte rädd för den inre oro som andens ankomst i ditt liv åstadkommer. Låt dig omskakas av Anden. Konflikter, både inre och yttre, som är en följd av Andens eld i oss, är ett hälsotecken. Var inte rädd att avstå från gamla vanor, att till en början känna dig otrygg och osäker. ”Min frid ger jag er: jag ger er inte det som världen ger.”

 
Veckans Stinissen: Vem den Helige Ande är, del 3 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-08-13

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

17:e maj

Tröstaren är alltid hos dig: Varje period är ljus därför att Anden ser till att Herren är närvarande hos dig alltid.

 

18:e maj

Anden ber i dig: Han tröstar dig genom att själv bli din bön. Du får lyssna till och stilla bevittna den fullkomliga bön som utan avbrott pågår inom dig. Din bön blir mer och mer en tillit till Andens bön i dig.

 

20:e maj

Andens myndiga redskap: (lärjungarna på Pingstdagen) är nu besjälade av Jesu Ande och kan ur sina egna hjärtan redogöra för Guds avsikter och förkunna det glada budskapet med en viss självständighet. Anden är en levande lag i den kristnes hjärta. Ju mer du har avstått från dig själv …. Desto mer blir ditt förstånd och din vilja på ett allt mer omedelbart sätt kanaler som förmedlar Guds budskap och avsikter i varje enskild situation.

 
<< Första < Föregående 1 2 3 Nästa > Sista >>

Resultat 10 - 18 av 26

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk