Erling Ivarsson

HAN SÅG OCH TRODDE

Kommentar till Johannesevangeliet av
Erling Ivarsson och Åke Danielsson.

Inledning (Förord och presentation av S Bolander)

Prologen del I (Joh 1:1-9)
Prologen del II (Joh 1:10-18)
Bröllopet i Kana (Joh 2:1-11)
Jesu samtal med Nikodemus (Joh 3:1-21)
Livets bröd (Joh 6:30-51)
Jesus och äktenskaps-bryterskan (Joh 7:53-8:11)

Kommande avsnitt:
Jesus som den gode herden (Joh 10:1-21)
Rubrik saknas (Joh ?)
Jesus stora avskedstal (Joh 14)

GA-Förlaget


Den här kategorin är tom just nu