Martin Lönnebo

Martin LönneboMartin Lönnebo

Många har svårt att läsa Bibeln idag. Våra fäder levde i ”samma” bondekultur som Israel, men det är en svunnen värld.

Det finns endast en väg och det är att läsa Bibeln lyssnande: Vad har den att säga mig, i dessa gamla texter? Och bedjande: Gud kom till mig! Låt Din helige Ande undervisa mig! Visa mig Din väg, gör mig villig att vandra den!

Till hjälp bör vi bruka även kroppen. Tänd gärna ett ljus. Bed, läs, var tyst och lyssnande – eller förbli i stillhet hos Gud. Ibland kan man knäböja och knäppa sina händer. Ibland gripa en pärla i Frälsarkransen.
Bönekransen Frälsarkransen är ett hjälpmedel till koncentration och hjärtats stillhet.
Den är uppbyggd på samma sätt som mönsterbönen Fader Vår. Du griper om Gudspärlan och vänder blicken mot Din Fader som är i himlen. Du förblir i Hans heliga närvaro i Tystnadspärlan. Du griper Jagpärlan och begrundar att du är skapad till Guds bild: Helgat vare ditt namn – inte mitt. Och så fortsätter Du…

Under våren skall jag börja skriva en bok om Pärlor i Bibeln. Om Du är nyfiken och vill veta mer så sök på Internet, www.fralsarkransen.se. Delar av frälsarkransen finns också här på bibelskolan.com, klicka här för att komma till den.

Med välsignelser
Martin Lönnebo


Den här kategorin är tom just nu

 • Lois Lindholm  ( 1 artiklar )

   

  I Johannelunds teologiska skriftserie 1/2020 Årg 26 "INGÅNG"

  finns en essä av Lois Lindholm: "Om Stengetens smärta"

   

  Jag tyckte den var mycket intressant! Jag läste den några gånger och tror att den

  är något för www.bibelskolan.com. Jag hoppas att du också ska uppskatta den!

   Lars Fröjmark ordf  

  Om Stengetens smärta. KLICKA HÄR!

   

   

 • Wilfrid Stinissen - Idag är Guds Dag  ( 30 artiklar )
 • Bo Giertz  ( 6 artiklar )
  Här publicerar vi ljudinspelningar från Bo Giertz predikningar.