I Guds händer - Vägsträcka 22 Skriften på väggen Dan 5:5 - 16 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-02-11

 

Plötsligt syntes fingrarna av en människohand som skrev på kunga­palatsets vitkalkade vägg, invid lampstället. Kungen följde med blicken handen som skrev. Han bleknade, fylld av onda aningar, han miste all kraft och benen skakade. Han ropade att man skulle hämta in besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna. Och kungen sade till de visa i Babel: "Den som kan läsa denna skrift och tyda den för mig skall klädas i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket.” Så kom kungens alla visa dit, men de kunde inte läsa skriften och inte tyda den för honom. Då blev kung Belshassar så skräckslagen att färgen vek från hans ansikte, och hans stormän stod där förvirrade.

Medan kungen och stormännen talade med varandra, trädde änkedrottningen in i festsalen. Hon sade: "Konung, må du länge leva! Låt inte skräcken förlama dig och driva färgen från ditt an­sikte. Det finns i ditt rike en man som har heliga gudars ande i sig; på din fars tid gav han prov på djup insikt och en vishet lik gudars vishet. Din far, kung Nebukadnessar, gjorde honom till ledare för spåmännen, besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna, efter­som denne Daniel, som kungen gav namnet Belteshassar, var känd som en man med utomordentlig begåvning, mångsidiga kunskaper och förmåga att förklara drömmar, tyda gåtor och lösa problem. Ho­nom bör du tillkalla nu: han kommer att ge dig uttydningen!"


Daniel hämtades till kungen, och denne sade: "Du är alltså Daniel, en av de fångna judarna som min far kungen lät föra bort från Juda? "Jag har hört sägas att du har gudomlig ande i dig och har gett prov på djupa insikter och stor vishet. Nu har jag de visa och besvärjarna här hos mig för att läsa denna skrift och tyda den, men de kan inte ge mig någon förklaring. Jag har hört att du kan ge tydningar och lösa svåra problem. Om du nu kan läsa skriften och säga mig vad den betyder, skall du kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket."

 

 

Plötsligt händer något på festen. Man ser fingrar som skriver nå­got på den vitkalkade väggen. Att få se fingrar röra sig utan hand, utan arm och utan kropp måste vara fasansfullt. Vilken skräckfilm! Kungen ser det. Hans ansikte blir vitt som väggen. Benen skakar. Man hör rop och skrik. Alla blir förvirrade. Han­den som rört sig lämnar efter en skrift på väggen. Vad står det? Vem kan tolka denna skrift? Se oron, uppståndelsen. Hör skri­ken. Alla blir förvirrade. Vem kan tolka denna skrift? Var är besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna (v 7)? Kungen kallar till sig de visa i Babel. Den högsta belöning utlovas. "Den som kan läsa denna skrift och tyda den för mig skall klädas i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket (v 7)", säger kungen. Han är i sådan nöd att han känner sig tvungen att ge ifrån sig något av sin makt. Men ingen kan tyda den gåtfulla texten. Babels visa står där häpna, förfärade, stumma, hjälplösa.


Plötsligt kommer en äldre kvinna in på denna kaosfest. Det är änkedrottningen, förmodligen är det Nebukadnessars änka.


Image
Hon kommer in i sällskapet och ser sin dotterson och de andra i detta förfärliga tillstånd. "Ta er samman," manar hon. "Låt inte skräcken förlama dig, Belshas­sar. Det finns en lösning på detta problem. Det finns en man i ditt rike som kan tala om vad som menas med denna skrift. Han har heliga gudars ande i sig." Så påminner änkedrottningen om Daniel. Han hade betytt mycket för Nebukadnessar. Men för Belshassar var han okänd, eller kanske bara bortglömd. Änke­drottningen berättar om vilken utomordentlig begåvning han var. Och på hennes inrådan letar man rätt på Daniel.Så kommer Daniel in i festsalen. Vi ser honom åldrad, vörd­nadsvärd, lugn. Belshassar tar emot honom och påminner sig att han har hört talas om honom. Han utlovar en stor belöning till Daniel om han kan hjälpa honom: den gyllene halskedjan, den kungliga purpurmanteln och en tredjedel av makten.Rasta och BE-grunda!

I vår tid skakas vi gång på gång av plötsliga skräckhändelser. Vad gör du då?

En del kontaktar vår tids teckentydare. Men de kan varken ge ljus eller tröst. Belshassars ord gäller: De kan inte ge mig någon förklaring. (v 15)

Pröva att ta in det som sker i dina förböner.


Be

Herre, jag ber dig nu för allt det svåra och allt det ytliga och bil­liga som kommer emot oss, det vi läser om i tidningarna och ser på i TV och möter i vår vardag.

(Nämn olika händelser du kommer att tänka på.)


Jag vill, Herre, lyfta in allt detta i din kärlek och dina möjlighe­ter. Sänd ditt ljus, din sanning, din klarsyn, din tröst, din läkedom...

Ge mig kärlekens fantasi och kärlekens ömhet mot dem somfår lida.

Hjälp mig att kunna förmedla något av detta att vi är i Guds händer – vad som än händer.

Senast uppdaterad ( 2008-03-08 )
 
< Föregående   Nästa >