Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Frågor om dopet. PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Staffan Ljungman   
2008-03-26

Är det rätt med barndop?

/Svar till Lisa/

Du undrar om det är rätt att döpa spädbarn.

Den frågan uppstod aldrig under den kristna kyrkans första 1500 år. Dopet sågs som nödvändigt för saligheten enligt Jesu ord i Joh 3:5. På flera ställen i NT nämns att de nyomvända lät döpa sig tillsammans med alla i deras hus (t.ex. Apg 16:15). Självklart döptes inte spädbarn ensamma under den första tiden, utan enbart tillsammans med föräldrarna. Men en tid senare när redan kristna föräldrar fick barn blev det naturligt att de bar sina barn till dopet. Någon berättelse om detta har inte hunnit få plats i NT, men det finns många vittnesbörd om saken som i varje fall går tillbaka till 100-talet. Jag kan nämna Tertullianus, Cyprianus och Origines, som alla verkade i början av 200-talet. Dessa omtalar spädbarnsdop som något självklart, och Origines nämner uttryckligen ”den av apostlarna mottagna traditionen” att döpa små barn.

Först på 1500-talet började man i vissa kretsar ifrågasätta barndopet. De första baptisterna läste bibeln frikopplade från kyrkans tradition och fann då inget omnämnande om barndop. Av detta drog man slutsatsen att kyrkan handlat fel under 1500 år och att vuxendopet måste vara det enda rätta. Man citerade gärna Mark 16:16 där tron tycks vara en förutsättning för dopet, och menade att småbarn omöjligen kunde tro. Det är sant att tron och dopet hör ihop, men man får akta sig för att göra tron till en prestation som endast vuxna kan utföra. Tron är i själva verket en gåva (se Ef 2:8), och en gåva kan man alldeles utmärkt ta emot som nyfödd.

Än idag finns det baptistiska kristna som inte vill godkänna barndopet. Man sätter då en stor parentes kring 1500 års kyrkohistoria och menar att sanningen uppdagats först i modern tid. De historiska kyrkorna ser däremot barndopet som en naturlig utveckling, ledd av Guds Ande. En tydlig skillnad är också att baptister ser dopet som en gärning som vi vid medveten ålder ska utföra, medan den övervägande delen av kristenheten snarare ser dopet som en gåva, där det framför allt är Gud som handlar.

Vill du ha utförligare information om barndopet så kan du få två länkar. En ortodox: http://www.soku.org/talmide/sju_sakramenten_barndopet_dialog.asp och en luthersk: http://luk.se/BarndopTro.htm Båda talar om dopet utifrån kyrkans traditionella syn. 

Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman


 

 

 

Senast uppdaterad ( 2008-03-31 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk