Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Sångpostillan - Kristi himmelsfärds dag PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-04-03

Image

Kristi himmelsfärds dag 

 

Herre över allting  

Image

 

Tredje årgångens läsningar:
GT-text: Daniel 7:13-14
Epistel: Apostlagärningarna 1:1-11
Evangelium: Johannes 17:1-8
Alternativ text: Efesierbrevet 4:7-13
Psaltarpsalm: 110  

Dagens bön:
Himmelske Fader,
du som upphöjt  din Son, Jesus Kristus,
sänd din helige Ande och samla oss till ett folk som jublar
över din frälsning.
Du som lever och verkar i en gudom,
från evighet till evighet.  Amen. 

Kristi himmelsfärds dag  avslutar den första delen av påskens efterfirningstid och blev redan på 300-talet en av kyrkoårets stora högtider. Den firas 40 dagar efter Påsk  (Apg 1:3).

Jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Halleluja!  Detta omkväde från Innersidan, sid 107, skrevs av Lena Brattgård, f. Dalemar 1975 och skall hjälpa oss att sjunga in Himmelsfärdsdagens budskap. 

Uppgift: Läs i bibeln eller psalmboken alla texterna.

 

  

Image1. Vi lyssnar till Daniel i Gamla Testamentet 

Daniel 7:13-14

Daniel berättar i det sjunde kapitlet i sin bok hur himlen öppnas över honom. Han ser i vers nio hur tronstolar sätts fram och uråldrig man slår sig ner. Det är Gud själv han ser. Att han är uråldrig och gammal betyder inte att han är senil eller utsliten och trött. Det betyder i stället detta: Han är alltid där. Jordens härskare kommer och går, men Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14) är alltid där. Gud är stabil. Allt annat är labilt.

Nu kommer vi till Daniel 7:13. Daniel ser hur en som liknade en människa kommer med himmelens skyar. Han liknar en människoson, säger bibel 1917. Det är bl.a från Daniel 7:13 som uttrycket Människosonen kommer, och det används 80 gånger i Nya Testamentet. Jesus förklarar med detta uttryck vem han är. Det uttrycker både det högsta och det lägsta i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. Gudasonen i Daniel 3:25 är densamme som Människosonen i Daniel 7:13.

Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnen het,
vandrar en gudason härlig, prövade själ det vet
.
Psalm 254:4. 

Daniel 7:13 berättar inte om Jesu andra tillkommelse. Det är hans himmelsfärd han beskriver. Det som Daniel ser, är hur Jesus förs fram inför Gud. Och det som Jesus nu får är all makt i himmelen och på jorden (Matt 28:18). 


Daniel 7:13-14

Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras. 

Och där inför tronen är det nu ett brus av lovsång, tillbedjan, jubel från alla folk och stammar. Och vi harklar oss och stämmer in i deras sång. 

Sång:

Jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Halleluja!   

Image 

 

2. Vi lyssnar till Lukas i Apostlagärningarna – 1:1-11

Lukas berättar i Apostlagärningarnas första kapitel om Jesu Himmelsfärd. Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Ett moln, en sky, tar honom bort, berättar Lukas i Apg 1:9.

Molnet, skyn - är i Bibeln ett uttryck för den himmelska närvaron.  När Israels barn vandrar genom Röda Havet går Gud före dem i en molnsky.  På Förklaringsberget omges Jesus med ett lysande moln (Matt 17:1-8).

När Bibeln berättar om molnet som tog Jesus bort ur lärjungarnas åsyn är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktigs högra sida, som trosbekännelsen säger. Han bestiger den himmelska tronen.

Jesus har nu fått ”Namnet” som är över alla namn – Guds eget namn, HERREN som skrevs med de fyra bokstäverna JHVH. Det var så heligt att varje gång någon skrev en bibelvers och skulle skriva ”Namnet”, tvättade han först pennan och böjde sig djupt i bön, sedan skrev han ”Namnet”.

Jesus har namnet över alla namn. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt och han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern.

Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans närvaro. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara överallt på samman gång. Och tillsammans med miljarder kristna över hela jorden sjunger vi hans lov:

Vi gör det nu. Och vi kommer en gång att få vara med om att alla knän skall böja sig ….och alla tungor bekänna, Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:11, Folkbibeln). 

Vi sjunger:

Jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Halleluja!

Image 

 

 

3. Vi lyssnar till Paulus i Efesierbrevet - 4:7-13

Från den himmelska tronen regerar Jesus sin kyrka på jorden. Paulus berättar om det i Efesierbrevets fjärde kapitel (7-13). Jesus ger oss fem gåvor:  Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.

Dessa andliga ledare är Sonens gåvor till oss. De är redskap som Herren vill använda för att förmedla sitt liv till församlingen. De är kanaler genom vilka Herren kan nå ut för att röra vid de behov som hans folk har.

Jesus själv var Guds gåva till oss.  Han själv var Aposteln, Profeten, Evangelisten, Herden och Läraren. När han ger gåvor till församlingen så är det egentligen sig själv han ger. Han ger av sig själv. Han lägger sitt eget sinne och sin egen utrustning i aposteln.

Det är detta vi kan se när vi börjar be för dem som har andliga tjänster i församlingen. Vi ser Jesus i den som han sänder.  Vi ser hur vi, när vi tar emot en apostel, tar vi emot Jesus själv. Vi ser Jesus i den som är lärare och får undervisa i Guds ord. Vi känner igen Jesus i den som får komma med ett profetiskt budskap. Vi ser Jesus som utrustar evangelisten med gåvan att förmedla evangelium. Vi kan inte känna igen en rätt herde bara genom att se på hans akademiska examen utan bara genom att se Herden i herden.

Det som Aposteln, Profeten, Herden, Läraren och Evangelisten gör är något som är hela församlingens uppgift. Vi har haft för ovana i våra församlingar att anställa bort alla tjänster. Församlingen blir så ofta bara de anställdas församling. Men dessa apostlar, profeter, lärare, evangelister och herdar har som främsta uppgift att sätta de heliga i stånd att utföra sin tjänst: Att bygga upp Kristi kropp (Ef 4:12). Alla tjänsterna ges för att de heliga ( = de kristna) skall utrustas för att fungera i de olika tjänsterna. Jesus är den himmelske Konungen som nu regerar över oss genom andliga ledare. 

Sång:

Jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Halleluja! 

Image 

 

 

4. Vi lyssnar till Jesus i Johannesevangeliet - 17:1-8 

I dagens evangelium får vara med om något mycket stort. Vi får höra hur Jesus ber för oss. Jesus bad den bön vi brukar kalla Jesu översteprästerliga förbön som är nedtecknad i Johannes 17. Vers 1-8 är början av den bönen som utgör dagens evangelium. Denna bön bad han strax före Golgatadramat.  Paulus berättar i Rom 8:34 att den Jesus som dött och uppstått nu sitter på Guds högra sida och ber för oss. Just nu ber han för oss.

Jag citerar en rad i Jesu bön: 

Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen
och gav åt mig. De var dina och du har gett dem åt mig. De var dina, och
du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord…Orden du gav mig har jag
gett åt dem.
(Joh 17:6-8) 

Här säger Jesus att det är två ting som hänt med oss.

1. Fadern tog oss ut ur världen, bort från det maktblock som står Gud emot och han gav oss åt Jesus. Kan du se dig själv som en gåva, en present, som Fadern ger till Jesus. Den som lever i Jesu kraftfält är Faderns gåva till Jesus. Förakta aldrig det som Gud givit åt Jesus.

2. Jesus har sedan gjort något för oss Han säger: Jag har uppenbarat ditt namn. Orden du gav mig har jag gett åt dem. Jesus har uppenbarat Guds namn. Det innersta i detta namn – Guds väsen, Guds hjärta, Guds kärlek, det har Jesus uppenbarat för oss.

Sång:

Jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Halleluja!  

Image

 

 

Image

 

Ordbrukaren

får nu berätta för sig själv  och kanske också för någon annan

1. Vad Daniel ser om Jesus inför den himmelska tronen.
2. Vad Lukas berättar om Jesu himmelsfärd.
3. Vad Paulus berättar om Jesu fyra gåvor.
4. Vad Jesus ber om i sin översteprästerliga bön

Så gjorde han några till apostlar,  andra till profeter,
till förkunnare  eller till herdar och lärare.
De skall göra de heliga mera fullkomliga
och därigenom utföra sin tjänst och

bygga upp Kristi kropp.  
(Ef. 4:11 – 12) 

Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen 
skall komma tillbaka  just så som ni har sett honom fara upp till himlen
.
(Apg 1:11) 

alla knän skall böja sig ….
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern till ära,
att Jesus Kristus är HERREN

(Fil 2:11, Folkbibeln) 

Jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Halleluja!  

 

I bibelskolans skattkammare

Inbjudes du att närmaste veckorna börja studera frågan om vem den Helige Ande är.
Nyfikenhetsvandring nr 43 berättar om

Gamla Testamentets framtidsvisioner

 

 

Senast uppdaterad ( 2020-05-19 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk