Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Om skönhet PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Gustav Börjesson   
2006-01-01

Svar till Axel)

Hallo!

Vi aner instinktivt at alt ved Gud er vakkert, og at når han gjør noe, er det vakkert. F. eks. Sara i en alder av 65 år var så vakker at hun var samtalemne over hele Egypten, helt inn i Faraos innerste krets. Og hun nevnes som hellig.
I dag perverteres et begrep som skjønnhet, f. eks. sex i alle mulige former forsvares: "Hvorledes kan noe som er så vakkert være galt!"

Men det som er imot Guds bud, kan umulig være vakkert. Det kan aldri stemme. Derfor er det av betydning for Guds folk å rense og å gjenerobre og å klargjøre begrepet skjønnhet.

Jeg leter etter et utgangspunkt for å finne ut noe om når noe er stygt og når det er pent. Det jeg funderer på:

Finnes det et sted - eller steder - i Skriften hvor begrepet skjønnhet er definert, forklart?
Eller er det noe sted hvor Gud sier sitt syn på pent og stygt.?
Finnes det noe litteratur på feltet, "Skjønnhet fra Guds synspunkt"?
Er det noen som har fundert på dette, som kan kontaktes?

Med hilsen
Axel Coldevin

PS. Jeg spurte nylig om stjernebilder hos Job & Amos.
Hjertelig takk for svaret. Det var meget bra.


Hej Axel!

Det gläder oss i Bibelskolan com. att Du fått hjälp av tidigare svar!
Det är en svår fråga Du nu kommer med.

En utgångspunkt har vi i Första Moseboken 1, där det flera gånger står att Gud såg på allt som han gjort, och det var gott. Det gäller växterna och himlakropparna, fiskarna i vattnet, fåglarna, och djuren på marken. Som jag läser det handlar det här också om skönhet. Det som Gud har skapat är gott och vackert. Det gäller på ett särskilt sätt människan, som han skapat till sin avbild. I 1 Mos.1:31 står det ”mycket gott”.

Detta står också i Predikarens bok 3:11 ”Allt har han gjort skönt i sin tid”. Det som går ut ur Guds hand är gott och skönt – även om dess skönhet har sin tid, också de vackraste blommor vissnar.

Att det som Gud skapar är gott, hör samman med Guds eget väsen, med hans härlighet. När Moses ville se Gud, fick han se Guds skönhet gå förbi (2 Mos.33:19). På samma sätt var det för de tre lärjungarna som var med Jesus på berget och fick skåda hans härlighet.(Matt.17:1-8).

Men det goda och sköna som Gud skapar, blir missbrukat. Alltsedan synden kom i världen (1 Mos.3) har vi människor de onda begären i oss. Guds goda skapelse är inte orörd. Detta ”system” där frestaren och begären i oss samverkar, kallar Bibeln för ”världen”. Ett lärorikt ställe har vi i 1 Joh. 2:16f.

Allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Vi ser här vad det är som förvränger och fördärvar det sköna från Gud. Det är begären i oss. Utanför oss ligger det goda och vackra som Gud skapar. Men detta blir fördärvat när vi åtrår det – i hjärtat, med ögonen, med vår varelse.

Jesus är inne på detta när han talar om maten. Judarna hade ju stränga traditioner om vad som var rätt att äta. Somlig mat var för dem oren. Men Jesus sade:

Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet?
Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren.
Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott….hädelser.
Sådant orenar människan. Matt.15:17ff.

I Hesekiels bok handlar flera kapitel om hur den rika och vackra staden Tyrus fördärvat sig själv och sin skönhet. Särskilt påtalar profeten högmodet som folket visat över sin skönhet och sin makt. Hes.27 och 28.

Gud har gett oss vackra kroppar. Han har gett oss kärleken och sexualiteten som en god gåva. I Höga visan kan vi läsa om hur mannen beskriver sin hustrus skönhet, och hustrun mannens (4:1-7 och 5:10-16). Så har Gud menat det – att makarna ska ha sin glädje i varandras skönhet.

Men också detta blir förvänt av det orena begäret. Jesus talar om det i Bergspredikan:

”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matt.5:28) Och vi kan lägga märke till att det är ögat som först förleder till synd och sedan handen. Vi minns David och Bat-Seba. Det som förvänder och fördärvar kommer inifrån.

I våra dagar är denna förförelse en kuslig makt – Mammon och Sex har ingått en ohelig allians

Men vi har fått en räddning - hos Jesus. Han ensam har stått emot begären. Han är fri från syndens makt. Han kan rädda oss. ”Om Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria” (Joh.8:36).

Han renar oss med sin förlåtelse. Och han ger oss sin Ande till helgelse, se t.ex. 1 Thes.4:1-8.

Detta är några synpunkter på en svår fråga. Jag kan tyvärr inte komma på någon bok som särskilt behandlar ämnet.


Med hälsning i Kristus

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk