Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Alla dessa kyrkor, Apostoliska kyrkan? PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Gustav Börjesson   
2006-01-01

(Svar till Harry)

Harry!

Du undrar över,
"den apostoliska kyrkan". Var skall man placera denna bland alla våra församlingar och frikyrkor?
Vad anser de om grundläggande saker såsom dopet, nattvarden och vad har de för syn på församlingen?
Varifrån kommer den ursprungligen, och hur etablerad är den i Skandinavien?

Här kommer några – korta – uppgifter som svar på Din fråga.
Den Apostoliska kyrkan är en frikyrka.
Förmodligen kommer den från Amerika.
Vilken ingång den har i Skandinavien är svårt att säga. I Sverige ägnar den sig bl.a. åt gatumission.
Genom sitt namn vill den göra gällande att den är den rätta fortsättningen på den kristna kyrkan, medan andra kyrkor har avfallit.
Det som främst präglar rörelsen och dess förkunnelse är att man sätter fokus på den yttersta tiden. Bl.a. har man utgett en skrift med titeln: ”Den sista basunens ljud”.
Man tar upp profetior från Hesekiel och Daniel och förutsäger att världen står inför en enorm katastrof.
Inför detta manar man till väckelse och omvändelse.
Vilken roll dopet och nattvarden spelar för dem, vet jag inte.

Låt mig i sammanhanget erinra om att det då och då i kyrkans historia har uppstått sådana här rörelser och grupper med apokalyptisk karaktär (apokalyptisk = rör den yttersta tiden). Detta har kommit som en reaktion på att hoppet och evighetsperspektivet försvagats i kyrkan. Reaktionen har på det viset varit befogad. Men tyvärr har dessa grupper gått långt åt detta håll och satt frågorna kring den yttersta tiden i centrum, och ibland menat sig kunna ge exakta uppgifter om framtiden och Kristi återkomst. Men vi kan läsa vad Jesus säger i Matt. 24:36.

Det som kännetecknar en sund biblisk kristendom är balansen. Jag kan här hänvisa till det som aposteln skriver i Andra brevet till församlingen i Tessalonika.


Med hälsning i Herren Jesus

Bibelhänvisning:
Matt. 24:36
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk