Detta är nyfikenhetsskolan PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-10-26

Första-delen
handlar om hur vår käre himmelske Fader uppfann dig och alla andra och
hur Han placerade oss i den underbara trädgården och hjälper oss att se
hur hans goda händer är med i vad som händer.


       Vandring 1
       Handlar om det första ordet i trosbekännelsen VI
       Vilka möter vi där? Vem får vara med?
       I Skafferiet hittar du "gör alla lärjungar till folk". Där får du svar på frågan om
       det går att göra folk av dig.

       Vandring 2
       Vi funderar på orden TRO PÅ
       Där påstås att alla tror på något. Men vad tror en kristen på? På denna vandring
       träffar du en gammal man från Rumänien som en gång var en ung man i
       Rumänien och som vågade sig på experimentet Jesus. Och du får recept på hur
       man upptäcker att Bibelns ord är fyllda av liv. I Skafferiet hittar du en märklig
       bibelstudiemetod genom att trycka på ordet Shemà.

       Vandring 3
       Vi funderar på orden GUD FADER
       Hur gör Gud sig känd för oss? Går det att bevisa Gud? Vad ger Gud själv för
       bevis? Är det en eller tre gudar vi tror på när vi säger att Gud är Fadern, Sonen
       och den helige Ande?

       Vandring 4
       Vi fortsätter att fundera på orden GUD FADER
       Nu tänker vi på vår GUDSBILD och vår SJÄLVBILD.
       Hur får vi våra olika gudsbilder? Vem ger oss våra självbilder? Vad beror det på
       att både gudsbild och självbild blir så dåliga för oss? Vilken Gud tror du inte på?
       Vi får veta hur Gud vill hjälpa oss med både gudsbild och självbild. Och får svar
       på frågan om Gud är Fader och/eller Moder?

       Vandring 5
       Vi funderar på ordet ALLSMÄKTIG
       Det finns många mörka tankar om detta ord. På denna vandring tänds sju ljus-
       teser, som försöker skingra ditt mörker.

       Vandring 6
       Vi fortsätter att fundera över ordet ALLSMÄKTIG
       Vi träffar en fullständigt nergången, deprimerad, bitter och besviken man som
       gömt sig i Klagovisorna 3. Läs om hur han fick hjälp att byta tankar. "Men detta
       vill jag tänka på", sa han. Han fick hjälp att göra upp med sina låga tankar både
       om Gud och om sig själv.

       Vandring 7
       Vi funderar över ordet HIMMELEN
       Vi får några svindeltankar om himlavalvet. Och några kloka ord om himmelriket.
       Hur kommer man dit? Hur kan man uttrycka vad himmelen är på jordiska. En
       fråga du aldrig ställt men här får svar på är: Vad är det för likhet mellan
       himmelens glädje och disken? I Skafferiet finns en fråga du aldrig hört förut:
       "Vill du köpa min tandborste?" Vill du?

       Vandring 8
       Vi fortsätter att fundera över ordet HIMMELEN
       Nu får du träffa Fader vår som är i himmelen. Du får hjälp att hitta ett personligt
       förhållande till honom.
                                                    
        Vandring 9
        Vi funderar under sju vandringar på orden JORDENS SKAPARE
        På denna vandring 9 får två storheter möta varandra: JORDENS SKAPARE
        OCH DU. Vi talar med varandra om vem som är jordens skapare. Och vi får
        tänka till om bibelns skapelseberättelser. Och vi får höra att den Gud som
        uppfunnit jorden och dig har något mycket personligt att säga dig. Han påstår
        bl.a. att du är underbar! Sedan slutar vandringen med den kärleksfulla
        uppmaningen till dig att dra åt skogen!

        Vandring 10
        Vi fortsätter att fundera över orden JORDENS SKAPARE
        Vi får höra Jordens skapare berättar om ALLA DESSA DAGAR, som det tog att
        skapa jorden. Vi får veta hur han gör urtid till nutid och hur han smäller av ett
        Big Bang Pang och gör en massa uppfinningar. Vi får också veta vad som menas
        med ordet dag. Där påstås att ordet dag är ett ord med musik i.

        Vandring 11
        Vi fortsätter att fundera över orden JORDENS SKAPARE
        Vi upptäcker här att det ligger massa "tröstor" i skapelseberättelsen. Hur många
        de är går inte att räkna. ALLA DESSA TRÖSTOR är ämnet för denna vandring.

        Vandring 12
        Vi fortsätter att fundera över orden JORDENS SKAPARE
        Och får göra en invandring i DEN UNDERBARA TRÄDGÅRDEN.
        Du får lukta på blommor och höra fågelsång och träffa en poet och möta en
        drottning och leva livet på landet...

        Vandring 13
        Vi fortsätter att fundera över orden JORDENS SKAPARE
        Vi få se hur mycket det var som gick sönder i skapelsen. Vi undrar varför det
        blev så och grubblar över TRASIGHETENS GÅTA. Vi får lyssna till en teologisk
        diskussion i buskarna och får lära oss hur man klarar av ofromma teologer. Men
        vi får också en tankeställare om hur lätt det är att det går snett när man det lätt
        med det som är rätt.

        Vandring 14
        När vi nu fortsätter att fundera över Guds skapelse får vi också lära oss att han
        som är JORDENS SKAPARE också är JORDENS LAGARE.
        Vi får se hur Han börjar leta efter oss och gör oss klarsynta över vad som hänt
        och ger oss kampsinne mot det onda som förstör livet.

        Vandring 15
        Vi behöver en vandring till för att lära oss att han som är JORDENS SKAPARE
        också är JORDENS LAGARE. Vi får se hur Gud bygger skyddsräcke omkring det
        ömtåliga människolivet. Och vi får se hur Han går in i vår nöd för att hjälpa oss
        ur den.


Andra-delen
handlar om hur vi fick besök från himmelen av Faderns Son, Jesus
Kristus. Vi får lära känna honom, vem han är, vad han gjort och hur han
levde och vad det betyder för oss.


        Vandring 16
        Handlar om ordet VI (jämför vandring 1)
        Vi får träffa de tolv lärjungarna omkring Jesus. Hur vågade Jesus sig på att
        utvälja dem, som var så olika och där personkemin inte alltid stämde? Hur
        vågar Jesus sig på att dra oss in i sin gemenskap? Vi har mycket att lära oss,
        när vi slår följe med Jesus och de första lärjungarna.
        I Skafferiet få du veta en del om nollornas värde. Tröst till Dig!!!???

        Vandring 17
        Här funderar vi på orden TROR OCK
        Vad hittar vi i ordet TRO? Och vilka får gåvan att tro?
       Men varför finns ordet OCK med här? Räcker det inte med att vi tror på Gud?
       Måste vi tro på Jesus också?
       Begriper du att den listiga avsikten med dessa vandringar är att göra dig till en
       elitkristen? Elit-kristendomens hemligheter avslöjas i Skafferiet.

       Vandring 18
       Här funderar vi på namnet JESUS. Vi behöver två vandringar.
       I denna första vandring får du veta vad namnet Jesus betyder, du får också veta
       hans personnummer, vilka fina människor som dåtidens veckotidningar
       berättade om, något om Jesu barndom och vad han sysslade med då han växt
       upp. Vad talade Jesus för språk? Kunde han svenska?

       Vandring 19
       På denna andra vandring om namnet JESUS, försöker vi tänka oss hur Jesus
       såg ut, vi gör ett snabbesök i Palestina på Jesu tid, går upp till templet, gör ett
       besök i någon synagoga och möter folk från olika grupperingar. Men hurudan
       var Jesus? Kunde han skratta?
       Har du förväxlat Jesus med tomten? I Skafferiet finns Jesus och tomten. Jämför!

       Vandring 20
       Nu funderar vi på nästa benämning i trosbekännelsen: KRISTUS
       Vad la folk på den tiden in i namnet KRISTUS. Varför blev det tumult och
       debatt när man talade om Jesus som Kristus. Vad sa folk om Jesus? Vad sa
       lärjungarna om Jesus? Lägg märke till att när Petrus säger till Jesus: Du är...så
       säger Jesus till Petrus: Du är ...Kanske du själv kan få hjälp här att hitta din
       egen identitet.

       Vandring 21
       Nu funderar vi på orden GUDS ENFÖDDE SON
       Vi startar med ett sammanträde i himmelen. Ger oss sedan ut bland vanligt folk
       och intervjuar dem om vem de anser att Jesus är. Vi läser några Jesus-
       biografier, gör ett besök vid Jordan där Jesus döps. Vi hör Faderns röst till
       Jesus: DU ÄR ...

       Vandring 22
       Nu funderar vi på orden: VÅR HERRE
       Vi får vara med om det som hände efter Jesu dop. Det blir ett dramatiskt möte
       med Makterna. Vi får av denna skildring en god hjälp för vår egen kamp. Vi får
       också se hur Jesus vrider rätt det som genom Adam kom snett. Det lär vi oss då
       vi går från a till A och från A till V. Och vi träffar en man från urkyrkan som lär
       oss en underbar hymn om Jesus som vår Herre.

       Vandring 23
       Efter denna vandring behöver du inte längre grubbla över orden AVLAD AV
       DEN HELIGE ANDE, FÖDD AV JUNGFRUN MARIA. Du får bara glädja dig
       över den doft av rosor du känner här. Men innan vi berättar om vad
       jungfrufödelse är får du en skildring av en gumfödelse. Ingenting är ju omöjligt
       för Gud, får vi veta. Du får lägga märke till Marias reaktion och tillsammans med
       henne får du både reflektera över vad som hänt med henne och sjunga en
       lovsång tillsammans med henne.

       Vandring 24
       Denna gång handlar det om orden: PINAD UNDER PONTIUS PILATUS. Vi
       undrar över den snabba övergången från född till pinad. Vi får vara med den
       gång då Jesus red in i Jerusalem, vi får lyssna till hur Jesu fiender smider planer
       mot Jesus och hur de lyckas få över Judas på sin sida. Vem var han denna
       gåtfulle Judas? Vi får vara med om påskmåltiden och sedan går vi tillsammans
       med Jesus och lärjungarna över bäcken Kidron och in i Getsemane, där vi
       lyssnar till Jesu bönekamp. Vi får också möta Pontius Pilatus som nämns varje
       gång vi stämmer in i trosbekännelsen.

       Vandring 25
       Denna gång stannar vi till vid ordet KORSFÄST. Det är ett så viktigt ämne att vi
       behöver tre vandringar för detta ämne.
       Denna gång skall vi tala om DEN LÅNGA FÖRBEREDELSEN. Vi hör hur Jesus
       undervisar Emmausvandrarna om Korset i Gamla Testamentet. Vi frågar hur en
       god Gud kan offra sin egen son och får svar från skildringen av Abrahams offer.

       Vandring 26
       Vi fortsätter vid ordet KORSFÄST. Och på denna vandring vandrar vi med Jesus
       den svår vägen upp till Golgata kors och lever oss in i det som hände där.

       Vandring 27
       Vi fortsätter vid ordet KORSFÄST och får hjälp till inlevelse i korsdramat av
       Simon från Cyrene och de sju ord han hör Jesus säga från korset. Vi hittar här
       minst sju bjälkar. Av dem går det att bygga en bjälkkyrka, påstås det.

       Vandring 28
       Här har vi kommit till ordet DÖD i trosbekännelsen.
       Vi ställer frågan: Varför måste Jesus dö? Vi får sex svar.

       Vandring 29
       Nu har vi kommer till ordet BEGRAVEN
       Jesus dog och blev begraven. Varför säger man det? Är det inte självklart att
       man blir begraven sedan man dött? Detta behandlas här. Först talar vi om JESU
       GRAV och vad som hände i samband med gravläggningen. Sedan talar vi om
       VÅR GRAV. Där hittar du en övning i dö i frid.

       Vandring 30
       Ämnet för denna vandring är NEDERSTIGEN TILL DÖDSRIKET.
       Allt var inte slut när Jesus dog. Efter döden skedde nederstigandet...
       Här får du svar på nederstigandets NÄR, VAR, VILKA OCH VARFÖR?
       Du får också en inlevelse i vad som hände i Dödsriket, då Jesus kom dit.
       Det ligger ett segerbudskap och väntar på dig i slutet av denna vandring.

       Vandring 31
       Denna vandring handlar vad som hände PÅ TREDJE DAGEN. Vi behöver fyra
       vandringar för att behandla det som händer efter Jesu död. Vi får inte rusa in i
       påskglädjen. Vi går långsamt och eftertänksamt in i det som berättas. Vi samlar
       upp det dramatiska skeendet i tio punkter.

       Vandring 32
       Nu kommer vi till ordet UPPSTÅNDEN. Bakom det ordet ligger många glada
       hemligheter och väntar på att bli upptäckta av oss. Vi stannar till vid sex
       hållplatser där det berättas om hur Jesus visade sig fullt levande för sina
       lärjungar.

       Vandring 33
       Temat för denna vandring är IGEN.
       Vi fortsätter att gå in i uppståndelseberättelserna. Vi frågar oss varför Jesus
       kom tillbaka på tredje dagen. Hade han en ny kropp eller var det en gammal
       vålnad som visade sig. Hur är det med vår framtid i himmelen? Ska vi sväva
       omkring som andar eller...? Vandringen tar oss till sist med på ett drama i sex
       akter om en fiskelycka vid Tiberias sjö.

       Vandring 34
       Nu kommer vi till orden IFRÅN DE DÖDA.
       På denna vandring skall vi stanna till och reflektera över vad Jesu uppståndelse
       betyder för oss. Vi stannar till vid åtta hållplatser och alla har de samma
       budskap: VI FÅR LEVA...

       Vandring 35
       På denna vandring inbjuds du till att komma med i den stora lovsångskören som
       sjunger om Kristus Konungens tronbestigning: UPPSTIGEN TILL HIMMELEN,
       SITTANDE PÅ ALLSMÄKTIG GUD FADERS HÖGRA SIDA.
       Vad hände på den där torsdagen fyrtio dagar efter Påsk.? Och vad betyder
       denna händelse för oss?

       Vandring 36
       Nästa steg i trosbekännelsen är DÄRIFRÅN IGENKOMMANDE. Vi behöver två
       vandringar för detta ämne. På denna vandring talar vi om att när Jesus kommer
       tillbaka kommer många svåra saker att inträffa. Jorden kraschar! Det kommer
       att gå snabbt. Men inte plötsligt, där finns många förebud. Men då skall Jesus
       komma på himmelens moln. De första kristna såg fram mot Jesu anskomst med
       jublande glädje. Varför? Om det ska denna vandring handla.

       Vandring 37
       Vi fortsätter med samma tema: DÄRIFRÅN IGENKOMMANDE.
       Efter storkraschen kommer bröllop och bröllopsbestyr. Vi ska göra oss redo för
       fest. Vi tillsammans är bruden som ska få möta brudgummen Jesus. Var rädd
       om kärleken!

       Vandring 38
       På denna vandring skal vi försöka se in i orden och bakom orden
       TILL ATT DÖMA LEVANDE OCH DÖDA.
       Det är viktigt att veta vem han är som dömer. Jesus är den som lidit sig fram till
       oss. Han vet hur vi har det. Han är konungen som segrat över Ondskan. På den
       yttersta dagen skall inte ondskan och storkrascher få sista ordet. Den som håller
       ihop med Jesus behöver inte gå förlorad. Han är ljuset som kommit i världen
       och vill avslöja alla lögner och allt mörker som vill fånga oss.
       I Skafferiet hittar du en skildring där människors frågor om hur han kan döma
       världen får ett svar. Skildringen heter På den stora slätten framför Guds tron.


Tredje-delen
handlar om hur vi får hjälp av den helige Ande att leva tillsammans i Guds
kyrka och hur vi får ta emot himmelska krafter som hjälper oss stå emot
och stoppa ondskan så att vi kan få leva Livet här på jorden.


       Vandring 39
       Temat är ANDEN OCH VI. Vad händer när den helige Ande låter livet strömma
       in i oss? Vi blir levande grenar, levande lemmar och levande stenar. (Jämför
       vandring 1 och vandring 16 som också talar om VI).
       I Skafferiet finns några tankar som handlar om att vi är Vandringsfolket.

       Vandring 40
       Här frågar vi oss VEM ÄR DEN HELIGE ANDE? En resurs? En princip? En kraft?
       Eller kanske en person? Hur kan den helige Ande vilja ha med oss syndiga
       människor att göra? Är Anden en vind?
       I Skafferiet får du en övning i det danska språket. Lyt til vinden.

       Vandring 41
       Vem är den helige Ande i den nicenska trosbekännelsen? Där sägs ATT VI
       TROR PÅ DEN HELIGE ANDE, HERREN OCH LIVGIVAREN, SOM UTGÅR AV
       FADERN OCH SONEN, PÅ HONOM SOM TILLIKA MED FADERN OCH
       SONEN TILLBEDES OCH ÄRAS OCH SOM HAR TALAT GENOM
       PROFETERNA. Vad menas?
       I Skafferiet får du en vänlig uppmaning: Glöm inte att tanka!

       Vandring 42
       Temat för denna vandring är PÄRLDYKNING I GAMLA TESTAMENTET. Vi
       hittar många pärlor där som handlar om den helige Ande. Du rekommenderas
       att träda upp dem på ett snöre, som vi kallar för den helige Andes röda tråd.
       Efter denna långa vandring är du kanske alldeles slutkörd och behöver ett par
       STARTKABLAR för att komma igång igen. Du hittar dem i Skafferiet.

       Vandring 43
       Temat för denna vandring är GAMLA TESTAMENTETS FRAMTIDS-VISIONER.
       Du hittar tre visioner:
       1. Det skall komma en ny kung. 2. Anden skall komma över alla. 3. Herren skall
       sluta ett ny förbund.
       I Skafferiet berättar jag om ett märkligt möte jag hade med en kung från Gamla
       Testamentet. Möte med kungligheter.

         Vandring 44
         Temat för denna vandring är PRELUDIUM i A:dur. Det är Lukas som spelar
         upp det för oss. Vi möter Sakarias och Elisabet och Josef och Maria och den
         gamle Simeon ... Vi ser hur den helige Ande rör vid dem.
         I Skafferiet får du en uppmaning ATT GÖRA ONÖDOR.

         Vandring 45
         Temat för denna vandring är ANDEN ÖVER EN NY KUNG. Kungen heter Jesus.
         Och vi får lära oss genom Jesus att vara beroende av den helige Ande.

         Vandring 46
         Temat för denna vandring är att KUNGEN FÖRBEREDER ALLA FÖR ANDEN.
         Vi får träffa författaren dr Lukas som i Apostlagärningarna första kapitel öppnar
         fem dörrar för oss. Och vid varje dörr hör vi kungens röst:
         Var så god och stig på.

         Vandring 47
         Temat för denna vandring är att ALLA FÅR ANDEN PÅ ETT HÄRLIGT
         PINGSTMÖTE. Dr Lukas fortsätter att ta med oss i de dramatiska skildringarna
         i Apostlagärningarnas andra kapitel.

         Vandring 48
         Temat för denna vandring är ALLA LEDS AV ANDEN IN I ETT NYTT
         FÖRBUND. Vi befinner oss här Apostlagärningarna 2:22-47. Vi får ta sex steg in
         i det nya förbundet.

         Vandring 49
         Temat för denna vandring är uppmaningen LÅT ER FYLLAS AV ANDEN. Om vi
         ska orka vandra i Anden behöver få hjälp med den inre motorn. Det finns tio
         hållplatser där vi får tanka.. Vid varje station ökar din nyfikenhet över vad som
         finns vid nästa. Till sist orkar du gå in i Skafferiet, där du får hjälp att sjunga en
         sång som du aldrig trodde att du skulle våga sjunga:
         SÅNGEN OM UNDERORDNINGEN

Här slutar undervisningen om den helige Andes röda tråd. Nu går vi över
till orden i trosbekännelsen EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA.
Vi ska nu tillsammans få sjunga sången om KYRKANS FOLK.

         Vandring 50
         Temat för denna vandring är SKRÄPFOLK BLIR KYRKANS FOLK. Vi ska tala
         med varandra om vad Anden har med kyrkan att göra. Vad betyder ordet
         KYRKA? Hur kan man säga att kyrkan är HELIG, när den samlar så mycket
         konstigt folk? Och hur kan man säga att kyrkan är EN, när vi är så splittrade?
         Och ALLMÄNNELIG? Vad menas? Stilla din nyfikenhet genom att gå med på
         denna vandring.
         I Skafferiet får vi göra ett besök i sju urkristna församlingar.
         Där vi får vi lyssna till VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA.

         Vandring 51
         Nu ska vi gå in i de orden av trosbekännelsen: DE HELIGAS SAMFUND.
         Vi har framför oss tio vandringar som alla handlar om kyrkans folk.
         Temat för denna vandring är KYRKANS FOLK LEVER TILLSAMMANS. Där
         talas bl a om att Gud kan bli synlig!! Lägg också märke till att de heligas
         samfund ha fem fingrar och fyra ben. Det låter väl spännande? Om du sedan
         går in i Skafferiet får du se en liten mask som kryper där. Han undervisar oss
         om kyrkans underjordiska verksamhet. FRUKTA INTE, DU MASK JAKOB...

         Vandring 52
         Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I DOPET. Vi får lära
         oss vad det innebär att vi är döpta i Faderns och i Sonens och i den helige
         Andes namn.

        Vandring 53
        Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER AV NATTVARDENS
        HÄLSODRYCK. Med hjälp av Anders Frostensons psalm 393 får vi gå in i
        nattvardens friska liv.

        Vandring 54
        Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I BÖN. Vi får några
        tips för vår bön: Vi får lära oss att byta samtalspartner. Vi får upptäcka bönen
        Fader vår på nytt m.m.

        Vandring 55
        Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER AV ORDET. Du hittar
        här nio bibelstudiemetoder med mycket smitta i.
        Ibland hör du predikningar som går in genom örat. Men vad händer sedan?
        Skafferiet gömmer på ett recept som heter IN GENOM ENA ÖRAT OCH...

        Vandring 56
        Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER FÖR ATT BÄRA
        FRUKT. Både dina ögon och din mun får glädja sig över ett stort fruktfat. Vi
        berättar om hur Andens frukter växer vilka de är och hur vi kan se att Andens
        frukter är ett porträtt av Jesus.

        Vandring 57
        Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER AV HIMMELSKA
        GÅVOR. Varför nådegåvor? Vilka är de?

        Vandring 58
        Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I FÖR-LÅTELSEN. Vi
        tror på SYNDERNAS FÖRLTÅELSE, säger Trosbekännelsen. Vi får lära oss både
        att ta emot förlåtelse för allt dumt vi gjort och ge förlåtelse till dem som varit
        dumma mot oss.

        Vandring 59
        Vi tror på DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE, säger trosbekännelsen. Temat för
        denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I UPPSTÅNDELSENS KRAFT.
        Det finns de dödas uppståndelse både efter graven och före graven.
        Och lite mer undervisning om detta finns i Skafferiet.
        Läs där om HUSBEKYMMER.

        Vandring 60
        Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER HIMMEL PÅ
        JORDEN. Ty vi tror, säger trosbekännelsen, PÅ ETT EVIGT LIV.
        Vi ska tala om vad det eviga livet är, hur det eviga livet kan fylla våra hjärtan.
        Och att det eviga livet omger oss redan nu, därför att Jesus, Livets Herre,
        omsluter oss på alla sidor.

Och med detta har vi på sextio vandringar vandrat igenom hela
trosbekännelsen. I nästa del skall vi lära oss att leva Livet.


Fjärde-delen
hjälper oss att se hur kärlekens Gud har satt kärlekens bud omkring det
ömtåliga människolivet så att vi kan leva friskt och rikt med Gud och med
varandra här på jorden.


        Vandring 61
        Denna vandring handlar om EVANGELIUM ENLIGT MOSE. Vi får en inledning
        och introduktion till DE TIO ORDEN. De börjar med Guds kärleksord till oss, vi
        får veta vem Gud är och vad han gjort för oss. Han ger oss buden för frihetens
        skull, påstås det här. Vi får recept på hur vi hittar tillbaka till den första
        kärleken.
        I Skafferiet gömmer sig dagens gäst:
        Gamle Herr Lagen. Läs om honom i lagisk eller nådisk.

       Vandring 62
       Denna vandring handlar om FÖRSTA BUDET: Du skall inte ha några andra
       gudar vid sidan av mig.
       Börja med det första receptet: Fyll din inre bägare. Vandra sedan med Luther in
       i budet där vi får smaka på orden frukta och älska Gud över allting och sätta all
       tro och förtröstan till honom. Och vi får öva oss i att bli klarsynta över de andra
       gudarna, de som tar ifrån oss kärleken och glädjen i Gud.
       I Skafferiet gömmer sig ett stort JAG, som säger Se, här är jag. Släpp ut honom.

       Vandring 63
       Denna vandring fortsätter med FÖRSTA BUDET: Du skall inte ha några andra
       gudar vid sidan av mig. Vad det nu gäller är att se upp för främmande gudar
       som satt sig på ditt livs tron. Det handlar om ockulta krafter som vill förstöra
       våra liv. Vi lär oss denna slogan: Säg NO till det ONDA. Say YES till Jesus.

       Vandring 64
       Denna vandring fortsätter med FÖRSTA BUDET: Du skall inte ha några andra
       gudar vid sidan av mig.
       Nu skall vi möta tre ynglingar som vågade står för sin tro: Sadrak, Mesak och
       Abed-Nego. Vi möter dem i Daniels bok i Gamla Testamentet.. Lägg märke till
       det starka trosordet: MEN OM ICKE...

       Vandring 65
       Denna vandring handlar om ANDRA BUDET: Du skall inte missbruka Herrens,
       din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans
       namn. Vi gör på denna vandring ett studiebesök i Babel, staden där man
       avsätter Gud och gör sig själv ett namn.

       Vandring 66
       Denna vandring fortsätter vi att tala om ANDRA BUDET: Du skall inte
       missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad
       som missbrukar hans namn. Vi kommer att tala om vilken välsignelse och kraft
       och makt det ligger i Guds namn. Och hur kraften rinner ur oss då vi missbrukar
       Guds namn. Vi får också några recept mot kraftlöshet.
       I Skafferiet finns en extraövning för dem som vill få hjälp med att sluta svära.
       Svordomsofogsavvänjningsövning.

       Vandring 67
       Denna vandring handlar om TREDJE BUDET: Tänk på vilodagen, så att du
       helgar den. Vi hittar fem viloplatser! Detta är ett viktigt bud, ty det är svårt att
       vara en var dags kristen utan att först bli en söndagskristen.

       Vandring 68
       Denna vandring fortsätter med TREDJE BUDET: Tänk på vilodagen, så att du
       helgar den. Vi får en inlevelse i den svenska Högmässan, som här kallas
       "Dramat om Guds närvaro".

       Vandring 69
       Denna vandring handlar om ALLA DESSA NÄSTOR och är en inledning till de
       sju sista buden. Hur skall vi klara dem? Det är jobbigt med jobbiga människor.
       Du skall älska din nästa som dig själv. Får man älska sig själv? Leta upp svaret
       här.

       Vandring 70
       Denna vandring handlar om FJÄRDE BUDET: Hedra din fader och din moder för
       att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Här får vi vara med om
       att titta på det skyddsräcke som Gud satt uppför familjen. En del ser tillbaka på
       barndom och uppväxt, på äktenskap och familj med stor tacksamhet och glädje,
       andra vill bara gråta. Hoppas att de tankar som här funnits kan hjälpa dig vidare
       i din mognad.


       Vandring 71
       Denna vandring handlar om FEMTE BUDET: Du skall inte dräpa. Vi får sju
       hållplatser där vi stannar till och tänker på människovärdet.
       I Skafferiet finns det två "djupsinnigheter":
       Öga för öga och tand för tand... Att slåss för freden!

           Vandring 72
           Denna vandring handlar om SJÄTTE BUDET: Du skall inte begå
           äktenskapsbrott. Här påstås att kärlek är kär lek. Och att det var Gud som
           uppfann sex. Vi får två ruskiga historier från bibeln, en om en stackars karl och
           en om en stackars kvinna. För att hjälpa oss med detta svåra bud vill Gud både
           jorda oss och himla oss. Vi får också lära oss en del om det "dynamiska spelet
           mellan man och kvinna". Och vad gör vi då det börjar krascha?

           Vandring 73
           Denna vandring handlar om SJUNDE BUDET: Du skall inte stjäla.
           Vi förvånas först hur korkade vi kan vara. Vi ser på sjundebudsgroparna som
           en del ramlar ned i. Och hur man kan komma upp ur fördärvets grop. Vi lär oss
           att tampas med den makt som heter mammon. Vi berättar om hur man kan bli
           fri från den makten. Och sedan går vi ett tag i "förvaltarskola". Där lär vi oss
           bl a att bli fågelskådare och blomsterälskare hur man byter samtalspartner.

           Vandring 74
           Denna vandring handlar om ÅTTONDE BUDET: Du skall inte bära falskt
           vittnesbörd mot din nästa. Vi får lära oss att styra vår tunga så att den inte blir
           allt för tung för oss och vår nästa. Vi får bl a stanna till på Bergspredikans berg,
           där Jesus lär oss att låta bli att döma varandra. Och så får vi en förklaring till
           Luthers förklaring till detta bud.

           Vandring 75
           Denna vandring är den sista vandringen på denna nyfikenhetsskola. Den handlar
           om två bud:
           NIONDE BUDET:
                Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
           TIONDE BUDET:
                Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru,
                ej heller till hans tjänare eller tjänarinna,
                ej heller till något som tillhör din nästa.
           Vi hittar sju tänkarställen. Bl a pekar vi på en osynlig men otäck sjukdom som vi
           kan ha. Vi frågar oss "om man är god innerst inne eller god bara ytterst
           ute"? Vi träffa den gamle herr Lagen igen, som nu verkar trött och uppgiven.
           Och som en sammanfattning på alla dessa vandringar slutar vi med ett besök i
           kraftfältet mellan korset och tronen.


Skafferiets berättelser är pärlor utströdda under vandringarna av Bengt
Pleijel vår guide i en nyfikenhetsupptäcktsvandring in i landet KRISTEN
TRO.

Men pärlor är pärlor de glänser även i egen majestät.
1.  Gör alla lärjungar till folk                    15. Att göra onödor
2.  Shemá                                               16. Sången om underordningen
3.  Vid ditt frukostbord                            17. Vad Anden säger till församlingarna
4.  Vill du köpa min tandborste?             18. Så frukta inte du mask Jacob ...
5.  Nollornas värde                                 19. IN GENOM ENA ÖRAT OCH .......
6.  Elitkristen                                           20. Husbekymmer
7.  Jesus och tomten                              21. Lagisk eller nådisk...
8.  Hosianna                                            22. Se här är jag
9.  På den stora slätten framför Guds    23. Svordomsofogsavvänjningsövning
    tron                                                      24. Öga för öga och tand för tand
10. Vandringsfolket                                 25. Saliga äro de som slåss för freden
11. Lyt til vinden
12. Glöm inte att tanka
13. Glöm inte startkablarna!
14. Möte med kungligheter                                                                                            

Ta på ordentliga vandringskängor och häng på, våra vandringsturer kräver
inte att du passar någon tid. Utan du vandrar när det passar dig, vår
nyfikenhetsguide har snittslat ut sträckorna och finns alltid till hands om
du undrar, grubblar eller bara vill kommentera något.
Nyfikenhetsskolan är en del av Stiftelsen bibelskolan.com, besök oss
gärna på Internet adress www.bibelskolan.com.

Varför skola??
Tycker du inte om det ordet?
    •  Skolan  - platsen där ingen upptäckte vilket geni du var.
    •  Skolan  - där du blev mobbad, nobbad, tråkad ..
    •  Skolan  - där du fick tinnitus och ont i magen
    •  Skolan  - där du blev klassens ljus som alla skulle blåsa på.
    •  Skolan  - då du fruktade sommarloven då då det inte var
                 någon skola.

Vad betyder ordet skola?
Vi läser i Elias Wesséns etymologiska ordbok:
Skola ..av medeltidslatinet schola; ytterst av grekiskan skholé fritid (från
kroppsarbete); vila och underhållning i andliga sysselsättningar.

 

Senast uppdaterad ( 2014-08-21 )
 
Nästa >