Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Sångpostillan - Askonsdag PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2009-01-27

Image

 

Askonsdag

 

Bön och fasta

Image

 

Låt oss be om botfärdiga hjärtan, så att vi under fastan kan följa Kristus.
Tystnad

Herre, med helig fasta bereder vi oss för vår kamp mot ondskans makt –
vi ber att du under dessa fyrtio dagar rustar oss
med bönens och återhållsamhetens vapen.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet

 

Med ASKONSDAGEN börjar fastetiden, som varar till Påsklördag. Om man räknar bort söndagarna, som inte är fastedagar, varar fastan i 40 dagar. Fyrtio är talet för syndaflodens dagar, ökenvandringens år, Jesus fastade i 40 dagar.

Askonsdag har sitt namn av den gamla seden, som återupplivats i många församlingar idag, att rita ett kors av aska på botgörarnas pannor. Askan är en symbol för intighet, förkrosselse, ånger och bot. Abraham säger: Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska (1 Mos 18:27 Fb). Men Gud föraktar inte ett förkrossat och bedrövat hjärta (Psalt 51:19) utan han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han (Psalt. 147:3) och gör dem delaktiga av Kristi nya liv.

På Askonsdagen kan du tänka igenom hur din fasta skall vara. Kanske du ska avstå från något som du är bunden vid: tobak, karameller, kakor,  TV …

Läs igenom och begrunda texterna som är angivna för denna dag. Matteustexten får en utläggning från boken De himmelrika.

Askonsdagen texter: Jesaja 58:4-9, Jakob 2:14-17,  Matteus 6:16-18, Psaltaren 32:1-5

 

 

ImageJESAJA  58  Vers 4 – 9 (Bibel 1917)

Och se, ni håller er fasta med kiv och split, med hugg och slag av gudlösa nävar. Ni håller inte mer fasta på sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden.  Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha? Skulle detta vara en rätt späkningsdag? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säck och aska, vill du kalla sådant att hålla fasta, att fira en dag till Herrens behag?

Nej, detta är den fasta som jag vill ha: att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni ger de förtryckta fria och krossar sönder alla ok, ja, att du bryter ditt bröd åt de hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom, och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad, och dina sår skall läkas med hast, och din rätt skall då gå framför dig och Herrens härlighet följa dina spår. Då skall Herren svara, när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: ”Se här är jag.” Om hos dig inte får finnas någon som pålägger ok och pekar finger och talar vad fördärvligt är.
     


JAKOBS BREV  2:14 - 17

Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.  


MATTEUS 6:16 - 18

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

När ni fastar...

Jesus tycks ta för givet att man fastar. Han säger inte: Om ni fastar. Men inte heller: Ni måste fasta. Han säger: När... Och han ger instruktioner om hur man skall förhålla sig då.

Lika självklart som det är att ge och att be, lika självklart är det att en Jesu lärjunge fastar. Han är en disciple (lärjunge) med disciplin. Men idag läser vi ofta vår Bibel som om dessa verser inte fanns. Vi har ofta lagt oss i träning när det gäller att festa. Men vad är det vi har gått miste om, när vi inte tränat med att fasta?

Efter dopet i Jordan fastade Jesus i fyrtio dagar och fyrtio nätter (Matt 4:2). I Apg 13:2-3 berättas om hur församlingen i Antiochia avskiljer Barnabas och Saul för en tjänst. De höll gudstjänst och fastade, står det. Och under denna fasta talar den helige Ande till dem om att utse dessa män. Och efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem.

Vi läser om Hanna som tjänade Gud dag och natt med fasta och bön (Luk 2:36-38). När Jesus befriat pojken som hade en stum och döv ande, frågar hans lärjungar honom efteråt, varför de inte kunde göra som han. Jesus svarar: Detta slag kan inte drivas ut genom något annat än bön och fasta (Mark 9:29 enligt NT 17. Giertz har också uttrycket bön och fasta i sin översättning, medan NT 81 har plockat ned fastan till fotnoten). Jesus förbjuder inte fastan. Han säger inte att den är onödig. Men han ger vissa förhållningsorder för fastan.


När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende for att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

Den som fastat vet hur lätt det är att se dyster ut under den tiden. Man blir trött. Känner sig efter ett tag matt och svag. Får ont i huvudet. Det värker i lederna. Man känner sig oandlig. Har svårt med bönen.

Det tar en tid innan det vänder. Det är en nyttig tid. Man ser hur beroende man är av så mycket yttre. Det stärker karaktären att för en tid låta bli kaffe och te. Det är nyttigt att för en tid avstå från godis och från TV och annat sådant som har fångat en. Den som är rökare och håller upp under en tiodagarsfasta kan få det mycket svårt. Han upplever sin fångenskap i nikotinet. Han blir irriterad och ser dyster ut som hycklarna. Precis som dessa hycklare har man kanske stor lust att få tala om för andra att man har det svårt just nu. Men om du nöjer dig med att bli ynkad och beklagad av människor, får du väl nöja dig med det. Du har redan fått ut din lön. Men varför nöja sig med att vara lågavlönad?


Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Jag lär mig steg för steg under fastan att kontrollera mina känslor. Jag tillåter inte Dysterheten att ta makt över mig. Jag duschar och tvättar mitt ansikte och låter mitt hår få det schampo som ger bäst lyster. Jag lär mig att minska ner på mina egna behov. Mitt bortskämda stora, stackars, lilla, ömtåliga Jag tuktas. Jag låter fastan vara en hemlighet mellan mig och min fader i det fördolda.

Efter ett tag vänder sig detta lidande till något positivt. Fångenskapen släpper. Något nytt börjar. Ty när jag under fastan sagt nej till allt det som annars regerar och styr mitt liv, kan jag få erfara närvaron av min fader som ser i det fördolda. Jag får tid över att vara inför honom. Jag lär mig att söka hans ansikte. Jag erfar att jag är sedd. Uppmärksammad från högsta ort! Jag lär mig att lyssna inåt till vad Gud säger i sitt ord. Jag får inför Herrens ansikte dela hans nöd och smärta för människor omkring mig. Jag hittar ett nytt steg i den fasta som han längtar efter att få se hos oss.

Detta är den fasta som jag vill ha: att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni ger de förtryckta fria och krossar sönder alla ok, ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom, och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod (Jes 58:6-7).  

 

PSALTAREN  32:1 – 5 (Bibel 1917)

Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning, och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser.” Då förlät du mig min synds missgärning. Sela.   

 

Du ordbrukare!

Image 

 

Vad  har den helige Ande sagt till dig idag?
Hur har han

tröstat? lärt? förmanat?  varnat dig?
Stanna till, tänk till, be!

 

Senast uppdaterad ( 2021-02-14 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk