Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Sångpostillan - Femte söndagen i Påsktiden PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2009-04-25

Image

 

Femte söndagen i Påsktiden

Cantate

 

Att växa i tro 

 Image

 

Låt oss be att vi blir bevarade i Guds kärlek.
Tystnad

Gud, du som enar alla trognas hjärta – ge ditt folk nåd att älska dina bud och längta efter det du lovat,  
så att våra hjärtan i livets alla växlingar har sitt fäste i den sanna glädjen.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet
.

 

Femte söndagen i Påsktiden har också benämningen Cantate efter inledningsorden till dagens gamla introitus: Cantate Domino canticum novum = sjung till Herrens ära en ny sång. Den nya sången vi ska sjunga i denna predikan är Taizés-sången: Ande god kom till oss in.

Söndagens texter: Hosea 11:1-4, 1 Johannes 4:10-16, Johannes 16:5-11, Psalt. 98:1-8.

Vill du höra Bengt Pleijel predika, Annika Pleijel läsa text och Bodil Landgren sjunga? Klick här!

 

ImageDagens predikotext: Johannes 16:5-11

Jesus sade: ”Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er, och när han kommer, skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. 

Synd: de tror inte på mig.
Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre.
Dom: denna världens härskare är dömd

 

Att växa i tro

är temat för denna söndag. Vår tro behöver få mogna och fördjupas. Hur skall vi klara av att leva i en värld där stora risker väntar, som det står i psalm 288 vers 1. Och vers 4 fortsätter: Människors krav skall pressa oss, och tvivel, oro och jäkt skall tynga våra sinnen. Vi lever i ett land, som har en ung generation som mår ytterst illa och en vuxengeneration som är sönderstressad. Låt oss få känna att din kärlek bär oss. Gud, gör oss glada.  Vi behöver få ta emot en motvikt mot allt detta och en kraftkälla som bär oss: Jesus talar i vår text om denna motvikt: Den helige Ande.  Vi ska under predikans gång stanna till och sjunga en bön om att Hjälparen, den helige Ande skall komma in i oss. Vi övar oss i den nu:

Ande god, kom till oss in.
Tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in, Ande god, kom till oss
in. 

Image 

Det är sista kvällen Jesus är tillsammans med sina lärjungar. De har just kommit från salen i övre våningen, där Jesus instiftat nattvarden. De har vandrat genom de smala och slingriga gatorna mot Getsemane. De har stannat till utanför tempelområdet, där Jesus undervisat om vinträdet och grenarna. Jesus ägnar sina sista timmar åt att trösta och vägleda sina lärjungar. Han har sagt, att allt det han har sagt går ut på att hans glädje, skall bo i dem (Joh 15:11).  Någonting ska hända med dem inuti när Jesu ord är i rörelse i dem.

Men Jesus har också sagt att de ska få det svårt. När Jesus-ljuset tänts i dem, kommer mörkrets alla makter att kasta sig över dem, för att släcka det ljus och döda det liv de fått. Och människor kommer att ställa upp som villiga redskap åt dessa mörkrets makter. I verserna före vår text säger Jesus: De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud (Joh 16:1 ff). Den svåraste förföljelsen kommer inte från den ytliga världen, de gudlösa. Den kommer från den fromma världen, från de religiösa. Motståndet kommer i religionens namn.  De ska stöta bort er och de ska döda er. Och de kommer att göra det i Guds namn och mena att det är något riktigt, de då gör. Jesus säger detta till dem nu, för att de ska vara beredda på att denna tid kommer. Därför behöver vi nu be om den inre kraft som bara den helige Ande kan ge. 

Ande god, kom till oss in.
Tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in, Ande god, kom till oss in

 

Jesus talar också om vad som skall hända med honom själv. Nu går jag till honom som har sänt mig. Fadern har sänt Jesus till den här bråkiga och besvärliga världen. Enda möjligheten att rädda oss som bor i den, var att Jesus kom till oss och besegrade ondskans och mörkrets alla makter.

Jag har kommit, säger Jesus i Joh 10:10, för att ni skall ha liv och liv i överflöd. Lärjungarna omkring Jesus hade fått smaka på detta överflödade liv. De hade fått leva så rikt. Tre fantastiska år hade de haft med Jesus.      Och när Jesus nu säger att jag går till honom som har sänt mig, ja, då var det som om allt svartnade för dem. Hur ska det nu går för dem? Jesus verkar förvånad över att de inte frågar honom vart han går. Det som Jesus säger här fyller deras hjärtan med sorg.

Kan vi känna igen oss här?  Saker och ting händer, som skakar oss. Vi fylls av sorg, av smärta, av vrede och besvikelse. Och när det sker, blir vi så självupptagna. Allt snurrar runt omkring oss.

Jesus väcker dem och oss med att fråga varför vi inte frågar. Jesus vill, att vi kommer till honom med det som är svårt. Han vill att vi verkligen kommer till honom och lyssnar till honom. Han hade inte sagt att han skulle dö. Han hade sagt: jag går till honom som har sänt mig. Och han säger att den himmelska närvaron ska fortsätta att vara hos dem. Men nu genom Hjälparen, tröstaren, den helige Ande. Anden ska nu trösta dem. Vi sjunger och ber om detta: 

Ande god, kom till oss in.
Sänd till oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in, Ande god, kom till oss in

 

Lärjungarna är fulla av sorg över att Jesus lämnar dem. Men han säger: Det är för ert bästa som jag lämnar er. Det är nyttigt att jag går bort (Bibel 1917). Lärjungarna har svårt att förstå och vi har svårt att förstå vad Jesus säger. Vi ser inte alltid vad som är bäst för oss. Vi har inte det rätta perspektivet. Jesus talar om varför det är så nyttigt och bra att han lämnar dem. Om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er.

När Jesus lämnar dem för att gå till Fadern, då går han först till korset. Det ser ut som allt var slut, men Jesus uppstår och visar sig i full vitalitet för lärjungarna.  Han är med dem i 40 dagar. Sedan kommer himmelsfärden då Jesus går till Fadern och sätter sig på allsmäktig Gud Faders högra sida.  Himmelsfärden är inte budskapet om hans frånvaro utan om hans närvaro. Han får del av Guds allmakt och Guds allestädes-närvaro. Nu kan Jesus umgås med dem på ett nytt sätt. Då kunde han bara vara tillsammans med en grupp människor åt gången. Nu kan han vara överallt i alla kyrkor över hela jorden, där människor är samlade i hans namn. Han går kroppsligen bort men han kommer andligen tillbaka genom Hjälparen den helige Ande. Jesus vill nu inte bara vara vid sidan om oss. Han vill vara i oss. Han som är vår stora glädje, han som är vår kärlek vill bo i oss.

När Jesus kommit fram till himlen sänder han ett vykort: Nu är jag framme. Nu kan det hända som jag lovat. Jag skall sända HONOM till er.      Honom  -  en person, den tredje personen i gudomen. Den helige Ande är Herren och livgivaren. Han ger Jesus till oss, hjälper oss förnimma Jesu närvaro, komma ihåg Jesu ord, leva Jesu liv. Och när vi tar emot den helige Ande kommer något att hända med världen. Nu kommer vi till textens stora utmaning till oss. Vi behöver be om Andens ledning:

Ande god, kom till oss in.
Tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in, Ande god, kom till oss in
.   

 

Men när jag går, skall jag sända honom till er
Jesus säger, att när Anden kommer, ska det hända något med världen. När Anden, Hjälparen, kommer till er, när vi som vill vara kristna tar emot den helige Andes liv, då kommer världen att förstå något. Den helige Ande skall visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.

Gud vill att något ska hända med världen runtomkring oss, med människor som inte tror och som finns i vår närhet. Men han når dem inte med att sätta en bibel i händerna på dem.  Världen kan inte ta emot sanningens Ande, säger Jesus (Joh. 14:17). Först måste något hända med oss.  Gud vill förändra världen genom att förändra oss. Så länge vår egen styrka och duktighet och påhittighet står i centrum, kan Gud ingenting göra genom oss. Hjälparen är till för de hjälplösa.  Om jag inte får göra något i er, säger Herren, kommer jag inte att kunna göra något genom er.

I 2 Krön 7:14 säger Gud till Salomo: Om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Alltså: Om det ska hände något med gamla Sverige, måste det först hända något med oss. Vad då?  Att vi  ödmjukar oss och ber och söker Guds ansikte – alltså inte bara hans händer, när vi ber: Ge mig det och det och det. Vi söker hans ansikte, hans närvaro, söker ögonkontakt med honom. Och sedan att vi omvänder oss från våra onda vägar. Vilka är vår onda vägar? Be Guds Ande hjälpa sig att se vilka de är. Ty om vi gör det så vill jag höra det från himmelen, säger Gud. Då vill jag förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.

Något kommer att hända med Sverige när vi som är uppkallade efter namnet Kristus ödmjukar oss, söker oss in i Guds närvaro, bekänner vår otro, slänger vår egen rättfärdighet och stolthet och allt skryt på sophögen. Vi själva hittar ett helande och en läkedom i vårt allra innersta.  Och då ska något hända med världen omkring oss. Detta hittar vi aldrig om vi inte ber om Andens hjälp.  

Ande god, kom till dem in.
Tänd i dem alla kärlekens låga.
Ande god, kom till dem in, Ande god, kom till dem in
.  

När den helige Ande kommer över oss och in i oss, då ska världen se vad den missat. Den har missat det rika livet med Kristus. Världen skall förstå tre ting. Först 

 

Vad synd är.

Synd: de tror inte på mig. Grundsynden är otron. Den synden är som att dra ur kontakten ur väggen. Gör man det blir det mörkt och kallt. Av otrons synd kommer allt annat ont som vi har för oss i mörkret eller halvdunklet: Fiffel och oärlighet och kärlekslöshet. Det blir kallt och mörkt omkring oss när vi drar ur kontakten med Jesus. Men om vi bekänner otrons synd och släpper på strömflödet från Jesus, då kommer världen att se detta rika liv och se vad de missat.  

 

Vad rättfärdighet är?

Den helige Ande övertygar också om vad rättfärdighet är: Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Sanningen om rättfärdighet är inte, att man blir rättfärdig genom att göra så gott man kan. Meriterna öppnar inte himmelens port. Det finns bara en som gått in i himmelen på grund av sina meriter. Det är Jesus. Han var lydig intill döden på korset. Därför kan han säga: Jag går till Fadern. När vi som Paulus slänger vår egen rättfärdighet på sophögen och sedan tar Jesus i handen då kan var och en av oss för Jesu skull säga: Jag går till Fadern

Den helige Ande längtar efter att få visa upp människor som är iklädda Kristi rättfärdighet. Människor som har sin förankring i vad Jesus gjort och inte i vad de själva gjort. Då kommer världen att få ett nytt hopp. Se ett nytt liv där man inte längre behöver digna under krav och skuld. 

 

Vad dom är.

Människor kommer också att förstå vad dom är. Dom: Denna världens härskare är nu dömd. När den helige Ande kommer över församlingen då övertygas världen om dom. Man ser att det finns sådana som går in under Guds dom redan nu. Det finns sådana som gör upp med sitt förflutna och som avsvär sig djävulen och alla hans gärningar och med glädje i rösten ropar ut att Jesus är Herre.

Ande god, kom till oss in.
Tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in, Ande god, kom till oss in
.  

Ande god, kom till dem in.
Tänd i dem alla kärlekens låga.
Ande god, kom till dem in, Ande god, kom till dem in
.

 

Du ordbrukare 

Image 

 

Låt den helige Ande denna tid leda dig in i  

 

I bibelskolans skattkammare

I Nyfikenhetsvandring nr 39
Nyfikenhetsvandring nr 40
Nyfikenhetsvandring nr 41
Nyfikenhetsvandring nr 42
Nyfikenhetsvandring nr 43
Nyfikenhetsvandring nr 44
Nyfikenhetsvandring nr 45
Nyfikenhetsvandring nr 46
Nyfikenhetsvandring nr 47
Nyfikenhetsvandring nr 48
 Nyfikenhetsvandring nr 49  

får du hjälp
att förstå vem den helige Ande är
och vad han gör för att du ska hitta ett rikt liv
.

 

Senast uppdaterad ( 2021-04-25 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk