De Himmelrika ger som gåva vad de fått som gåva (Matt 5:7) PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2006-01-01
Hur hittar vi in i givandets glädje?
Ps 41:1-4, Jak 2:13, 1 Petr 1:3

ger som gåva vad de fått som gåva (5:7)

Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.

Bön: Kom, helige Ande, och förlös mig till att bli en glad givare

Saliga de barmhärtiga ...
Mitt i dessa saligprisningar står Jesus.
Han öppnar himlen över oss.
Den himmelska saligheten blir närvarande här på jorden.
Vi blir himmelrika.

Fadern är barmhärtig. Han har hjärta för de arma.
När Fadern ser nöden här på jorden säger han: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hos 11:8, jfr Matt 9:36, Luk 15:20, Kol 3:12).

Jesus vet vad som finns i Faderns hjärta. Han har kommit för att tala om det för oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz).

När vi i den svenska högmässan sjunger det trefaldiga "Herre, förbarma dig över oss", är det ett rop efter Guds hjärta. I detta rop tar vi med all nöd som finns omkring oss. Har du, Gud, hjärta för oss arma?

Gud svarar i högmässan på det ropet genom att låta änglasången från Betlehem höras: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar (Luk 2:14 enligt översättningen i Sv Ps 697). Gud älskar oss genom Jesus. Han har hjärta för oss och bryr sig så mycket om oss att han utger sin enfödde Son.
Lägg märke till denna kärlekens rörelse från himlen: Så älskar Gud världen att han utger sin enfödde Son... Jesus utger sig för oss genom att gå vägen till korset för att så uppfylla allt som hör till rättfärdigheten (Matt 3:15).

I den heliga nattvarden får vi ta emot "Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet". Här sätts vi i gång i Guds kärleks rörelse ut mot världen.
Vi ger som gåva vad vi har fått som gåva (Matt 10:8).
Gud älskar en glad givare står det i 2 Kor 9:7. Gud själv är en glad givare. Och han längtar efter att få se hur hans barn liknar honom. Han står beredd att hjälpa oss in i hans livsstil.

... de skall möta barmhärtighet.
De himmelrika lever vid Guds hjärta. De ger av Guds kärlek och de tar emot av Guds kärlek och de ger och tar emot...
Gud själv älskar att hjälpa oss med den livsstilen. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål (2 Kor 9:8).

Det händer mycket med dem som står omkring Jesus på saligprisningarnas berg. De drabbas av Jesu kärlek. De häpnar över att han vill ha med dem att göra. Han skäms inte för dem.

Han reser dem upp och förlöser dem till att gå i hans efterföljd. Nu kan de ge som gåva vad de fått som gåva. De kan gå till de utstötta, de föraktade, de misslyckade, de oälskade.

De ser nöden tillsammans med Jesus som upprättat dem. De ger av hans kärlek. Och varje gång de ger, får de ta emot ännu mer.

När de mister sitt liv finner de det (Joh 12:25, Matt 10:39).
Det verkliga livet var inte att behålla, bevara, klamra sig fast vid sig själv och sitt eget. Det verkliga livet var att leva Jesu liv därute i nöden.

Vi älskar därför att han först älskade oss (1 Joh 4:19).

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod (Kol 3:12).


Tänk på och begrunda:

Hur hittar vi in i givandets glädje?

Senast uppdaterad ( 2007-09-12 )
 
< Föregående   Nästa >