De Himmelrika slåss för freden (Matt 5:9) PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2006-01-01
Vad menas med fred? frid? hålla fred? fridsam? Varför slåss för freden?
>Rom 16:20, 1 Joh 3:1-2, Jak 3:18

slåss för freden (5:9)

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

Bön: Kom, helige Ande, och hjälp mig att inte vara så mesig.
Gör mig tapper och tuff till Guds ära.

Saliga de som håller fred.
Det är Fridsfursten, som talar här (Jes 9:6).
Han talar om hur han vill ha det i sitt rike. Guds rike består ju inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17, Giertz).
Först och främst vill han att vi skall ha ett rätt förhållande till Gud, så att vi har frid med Gud och fred med Gud. Vi får den för Jesu skull då han i sin person dödade fiendskapen (Ef 2:16). Det är viktigt för oss att vi lyssnar in hans fredsbudskap. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande (Ef 2:17-18).
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i (Rom 5:1-2).

Saliga de som håller fred...
Fridsfursten är också Fredsfursten.
Svenska språket är rikt. Där andra språk bara har ett ord, kan vi här översätta både med frid och med fred. Det handlar både om vår trygghet uppåt mot Gud och vår trygghet utåt mot varandra.
Det hebreiska ordet shalom betyder inte endast frånvaro av krig och elände och splittring. Det är framför allt något positivt: hälsa, välfärd, goda relationer, ja, allt som kan utgöra mänsklig lycka. Och Fredsfursten kallar oss att slåss för detta!

Fotnoten till Matt 5:9 säger att grundtextens uttryck håller fred bokstavligen betyder att man "gör fred (frid)". Och den säger vidare att innebörden är att man ständigt strävar efter ett fredligt levnadssätt.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör vad
gott är, sök friden och sträva efter den
.
(Psalt 3 4:15)

Håll fred med alla människor så långt det är
möjligt och kommer an på er
.
(Rom 12:18)

Sträva efter fred med alla och efter den
helgelse utan vilken ingen får se Herren
.
(Hebr 12:14)

NT 17 översatte håller fred med "fridsam". En farlig översättning! Den ledde många in i passivitet. Man ska inte bråka. Man tiger - för fridens skull — inför det orättfärdiga i sin omgivning eller ute i världen. Denna översättning skapade färglösa, bleka, försoffade och bekväma kristna ...

Fridsfursten kallar oss "att göra fred". Att bli "peacemakers". Fridsmakare! Han kallar oss att bli orädda och att våga konfronteras med ofredens nöd och ta tag i och ta itu med allt som förstör freden och friden.
Ja, han kallar oss att slåss för freden! Att aldrig sluta fred med Ondskan! Tror ni, säger Jesus, att jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring! (Luk 12:51). Det kan göra ont rakt in i familjerelationerna, när vi går in i den kampen (Luk 12:52-53). Det kan göra ont också inne i mig, när jag inte vågar erkänna mina fel och ödmjuka mig och be om förlåtelse och göra upp med dem jag kommit i konflikt med (vi talar mer om detta i avsnitt 18 och 34).
Jesu död på korset talar om vad det kostade honom att bereda frid. Nästa saligprisning om förföljelsen talar om vad det kan kosta oss.

...de skall kallas Guds söner.
Jesus är Guds Son. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son (Joh 3:16). Men Gud älskar fortfarande den här världen så mycket att han vill sända söner till den. I Kristus är vi - män och kvinnor - Guds söner. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus (Gal 3:26). Detta är en kallelse att fortsätta Jesu verk på jorden. Att leva ut försoningens budskap i de sammanhang där vi är ställda.

Också idag frågar Gud: Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare? (Jes 6:8). I den frågan hör du Faderns nöd för världen. Han ser nöden omkring dig. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud (Rom 12:1).

Och när du går där fram i din vardag så vet att du som himmelrik har alla resurser att älska de svårälskade och att använda bönens vapen mot dem som gör dig illa. Gör ni så blir ni er himmelske faders söner (Matt 5:44).


Tänk på och begrunda:

Vad menas med fred?
frid? hålla fred? fridsam?
Varför slåss för freden?

Senast uppdaterad ( 2007-09-12 )
 
< Föregående   Nästa >