Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sångpostillan - Kyndelsmässodagen, Jungfru Marie Kyrkogångsdag PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2010-01-22

Image

 

Kyndelsmässodagen

Jungfru Marie Kyrkogångsdag

Kyndel av  latinets candéla = ljus, jfr kandelaber = ljusstake.

 

Dagens bön:

Image 

Låt oss be om nåden att komma inför Gud med ett rent hjärta.
Tystnad.

Evige Gud, du som denna dag lät Jesus bli framburen i templet –
låt oss leva förenade med honom, så att vi kan komma inför dig med rena hjärtan.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet

 

Dagens budskap: 

Image 

Uppenbarelsens ljus

Andra årgångens läsningar: Malaki 3:1-4, 1 Tim 6:13-16, Johannes 1:14-18, Psalt. 138.
Evangeliet från Lukas 2:22-40, som läses i alla årgångar, hittar du här på tredje årgången

 

Dagens sång: 

Image 

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, öppna mig för din kärlek och frid:/

Se Psalm 781. Jacques Berthier, Taizé

Vill du höra Bengt Pleijel predika, Anne Mette Pleijel Jonsson läsa text och Bodil Landgren sjunga? Klicka här!

 

 

Dagens predikan: 

Image 

1. Vi läser och lyssnar till Malaki 3:1 – 4. 

Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han
komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare
som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot.

Men vem kan uthärda dagen, då han kommer? Vem kan bestå, när han visar sig?
Han är som smältarens eld, som tvättarens lut, han sätter sig ned som den som
smälter och renar silver. Han skall rena leviterna och luttra dem som guld och
silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då skall
Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar, i gången tid

Det är den siste profeten i Gamla Testamentet, som talar till oss nu. Han levde för 2.400 år sedan. Låt oss lyssna till honom. Äldre herrar har ofta, som ni vet, något mycket viktigt att säga.

Vem är han? Vi vet inte säkert. Han verkar anonym. Boken har fått namnet Malaki, det betyder min budbärare (bibel 2000), min ängel (bibel 1917, se Malaki 3:1). Profeten, som skrivit, har vi därför gett det namnet Malaki.

Men budskapet är klart: Messias skall komma. Han skall sända en budbärare som ska förkunna hans ankomst och bereda väg för honom. Budbärarens budskap gör oss oroliga: Vem kan uthärda den dagen? Vem kan bestå då han visar sig?  frågar Malaki. Och denne budbärare, som pekar fram mot Johannes Döparen, säger: han (Messias) skall döpa er i den helige Ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks (Matt. 3:11-12, Fb).

Han skall vara som en guldsmeds eld och som valkares såpa, säger Bibeln 1917, Malaki 3:2. Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut, säger Bibel 2000.

Han ska rena fromma leviter, som levde då. Och han skall rena lea frommisar som lever nu. Det låter lite otäckt. Och det är det också. Men inte bara otäckt utan också kärleksfullt. Hans kärlek brinner. Han älskar att få ta hand om oss och göra något riktigt och fint av våra liv.

Lägg märke till att han ser oss som något mycket dyrbart: Guld, silver

Petrus skriver något liknande i sitt första brev: Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro - och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld - skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras (1 Petrus 1:6-7).

Tänk er in i detta: Han går där fram i den jordiska myllan, i din vardagsvärld, och letar och letar ... Så plötsligt ropar han högt: Titta en guldklimp!!!

Han har hittat dig! Vad vill han göra och vad får han göra med dig? Han vill göra något fint av dig, kära guldklimp. Därför renar han dig, han smälter ned dig, han formar dig.

Du formas efter hans sons bild (Rom 8:29).
När han (Jesus) uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom (1 Joh 3:2).

Det är som att komma till Kvällsöppet på TV i sina gamla schaskiga kläder och tråkiga frisyr och bli helt förnyad, förändrad, förvandlad … Det smutsiga, det nerschaskade, det syndiga i våra liv måste bort. Då kan det skina om oss. Och folk undrar: Vad har hänt med dig?

När leviterna blev renade och luttrade kunde de bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet, säger Malaki. När vi, som lever nu, låter oss förvandlas kan vi frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst  (Rom 12:1).

Dagens sång vill hjälpa oss att säga JA till detta. Det finns mörka krafter som vill ta hand om mig. Men du, Herre, du ljus i mitt inre gör något riktigt av mitt liv. Vi sjunger:  

ImageJesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid:/
 

 

2. Vi läser och lyssnar till Paulus brev till Timotheos, 1 Tim 6:13-16. 

Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius
Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen – håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt
till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva
när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är
odödlig, och som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller
kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.
 

Det finns mörka krafter. De vill släcka det trons och kärlekens ljus, som Gud tänt i våra liv. Paulus har själv många erfarenheter av det. Han vet också vilken kamp som Timotheos har. Han känner djupt med honom. Timotheos är ju hans son i Kristus. Därför skriver han nu till honom. Han vill både påminna och uppmuntra. Det Paulus skriver får bli ord också till oss.  Det går att sjunga in hans budskap till oss med hjälp av dagens sång. 

1.      Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre

Paulus riktar första vår blick mot Gud, som ger liv åt allt. Gud har genom dopet och tron tänt liv i kristtrognas bröst, (Psalm 258:1). Han längtar efter att vi ska leva hans liv. Därför sänder han oss Hjälparen den helige Ande, som vi kan be om hjälp: Ande du som livet ger fall nu över oss (mig)

Han sänder, sin Son Jesus till oss som säger: Jag är livets ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12).

Ja, ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande – har stämt möte med dig i ditt inre kärleksrum. Med dem får du glädja dig över att du för Jesu skull får vara ett Guds barn (läs Rom 8:14-17). Efter det mötet anar du att Fadern kupar sina två händer omkring trons kärlekslåga, som brinner i dig. 

2.      Låt inte mörkret få tala till min själ

När ljuset från Gud tänds i våra liv kommer reaktioner från både människor och makter (se Joh 3:19 och Ef 6:12). Paulus talar om hur både Timotheos och du och jag ska klara oss då.

A.  Ha focus på Jesus: Kom inför Kristus Jesus. Gör som kung David som säger: Mina ögon ser alltid upp till Herren (Psalt 25:15).

B.  Se hur han vittnade med den rätta bekännelsen när han stod inför Pontius Pilatus. Se hur lugn och trygg Jesus står inför Pilatus. Lyssna till hans svar när Pilatus undrar vem han är (Joh 19:1-12).  Jesus vet vem han är – Guds Son - därför är han så trygg. När jag vet vem jag är – ett Guds barn – då lossnar rädslan för människor.

C.  Lev i reningen - håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Det kommer så lätt in smuts och dumheter och synder i vårt inre kärleksrum. Vi fångas och låses av det. Receptet är att bekänna som en synd att vi släppt in det och kanske också ältat det.  När Jesus kommer tillbaka skall vi få avlägga räkenskap för våra liv. Vi har ansvar för hur vi levt. Lev i den dagliga reningen hos Honom som kan ta bort synder (Joh 1:29) så att du kan leva obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesu Kristi ankomst

3.      Öppna mig för din kärlek och frid.

Jesus gick mot lidandet med sång. Läs Psaltaren 118 som han bad innan han gick mot Getsemane och Golgata. Också vi får följa hans exempel: Sjung, min själ, låt världen höra, lovsång även under nöd (Psalm  448:4). Recept: Samla på bibelord och sånger i ditt hjärta, träna på dem, memomera dem. De är bra att ha till hands när bedrövligheterna hälsar på. Paulus gjorde det. I dagens epistel svämmar det över av lovsångsord:  Han sjunger om vad den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, och som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen. Ja, Herre, öppna oss för din kärlek och frid.  Vi sjunger:

ImageJesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid:/
   

 

3. Vi läser och lyssnar till Johannes evangelium 1:14-18 (Fb). 

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet
som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som
kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig."

Av hans fullhet har vi alla fått,  nåd och åter nåd.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern,
har gjort honom känd

Vi stryker under sex ljustankar i denna text: 

1. Gud bland oss.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss.

Gud blev människa. Han slog upp sitt tält ibland oss, står det ordagrant. Gud blir synlig genom barnet i krubban. Gud i vår fattigdom. Gud i vårt mörker. Gud i nattens timmar. Tillsammans med herdar och vise män och kloka kvinnor får vi stanna där i tillbedjan och förundran. Vad är det de såg och vi får se? De berättar: Vi såg hans härlighet, en härlighet  som den Enfödde har av Fadern … 

2. Johannes Döparen vet, vittnar och ropar.

En som sett och förstått hemligheten med Jesus var Johannes Döparen. Det står: Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig."

Johannes Döparen har sett Jesu härlighet. Han vittnar om Jesus. Och när han vittnar så ropar han, står det.  Han ropar högt som den gör som är full av visshet och övertygelse. Lägg märke till detta. Johannes Döparen uttrycker sig inte vagt och inte svagt. Jesus är inte en efterföljare till Johannes Döparen, inte en frukt av hans väckelserörelse, inte den som skall föra Johannes verk vidare. Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig."  Johannes har anat hemligheten med Jesus. Han vet, vittnar och ropar ut den hemligheten. 

3. Jesus - full av nåd och sanning.

Den härlighet som Jesus hade och som Johannes evangelisten sett och som Johannes Döparen sett det var en härlighet  full av nåd och sanning. Om Johannes Döparen ropar, så sjunger Johannes evangelisten. Han är alldeles överväldigad. Han sjunger i sin prolog: vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen får av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Först möter han oss med nåden, en enorm godhet. Men sedan älskar han oss så mycket att han vill hjälpa oss till förändring och förvandling. Ni kommer ihåg, vad vi sa, då vi för en stund sedan träffade Malaki: Han vill göra något fint av oss. Därför renar han oss. Han smälter ned det hårda och frusna i oss. Han formar oss så att vi blir lika honom (se Rom 8:29 och 1 Joh 3:2).  

4. Jesu fullhet kan fylla oss.

Jesus var så fylld av det som är äkta och rent. Han utstrålade himmelsk skönhet och godhet. Han levde så rikt.  Men så påstår Johannes något som tycks kunna gälla oss och som kan få oss att svimma av häpnad. Han säger: av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

Vi alla har fått av hans fullhet, av hans pleroma. Paulus säger i Ef 3:19 att, när vi lär känna Jesu kärlek, blir vi helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vi får nåd och åter nåd. Och det är den Johannes som varit kristen i över 60 år som skriver detta. Han har ett långt livs erfarenhet av vad det vill säga att leva i tro på Jesus. Nåd och åter nåd,  den ena nåden efter den andra. Vi går från kraft till kraft. När den ena nåden tar slut finns det alltid ny nåd att ta emot. När den ena kraften tar slut finns det alltid ny kraft att ta emot. Att leva som kristen är att inte äga något i sig själv utan i varje stund och i varje ögonblick vänta allt från Herren.  

5. Tre möjligheter att leva rätt.

Johannes skriver: Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.  Här får vi veta vilka tre möjligheter Gud gett oss att vi kan leva rätt:

Lagen, nåden och sanningen.

Det är ingen motsättning mellan det som Gud ger genom Mose och det som Gud ger genom Jesus Kristus.  En del översättningar polariserar detta och har inflikat ett men här som inte står i grundtexten. Bibel 2000: Ty lagen gavs genom Mose, MEN nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Grekiskan har inte ett sådant men. 

De tio budorden, lagen, är evangelium enligt Mose. De är Guds skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet. Innanför skyddsräcket finns friheten. Utanför väntar fångenskap och träldom under syndens hårda tyrann. Utanför förvandlas Lagen från ett skyddsräcke till en fördärvsmakt.  Men hamnar vi där, är inte allt hopplöst. Jesus är där och letar rätt på de förlorade och ger dem nåd och sanning.  

6. Gud blir synlig.

Johannes skriver: Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Jesus är närmast faderns hjärta, översätter Bo Giertz. Jesus vet vad som finns i det hjärtat. Han vet att Gud har hjärta för oss. Och han har kommit att tala om det för oss. Han gör Gud synlig och han gör Gud känd.

Inkarnationen - Gud blev människa, Ordet blev kött, ger oss många konsekvenser för våra liv. Paulus sjunger om den i Filipperbrevet 2. Jesus var hos Gud men lämnar den himmelska glädjen hos Fadern för att leta rätt på oss. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden.

Det betyder för oss: Var så till sinnes som Jesus var. Stig ned! Jesus kom nedifrån för att lyfta upp oss. Möt varandra så. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Inkarnationen stimulerar kristet givande. Jesus var rik, men blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika (2 Kor 8:9, Fb). Inkarnationen är också en drivkraft för evangelisation. Som Fadern sänt mig så sänder jag  er (Joh 20:21 Fb).  

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi följer Jesus kan Gud bli synlig genom oss. Vår gemensamma uppgift är att göra Gud synlig. En gång gick Jesus kroppsligen omkring här på jorden. Man såg honom i Kapernaum och man såg honom i Jerusalem. Också idag vandrar Jesus omkring bland oss för att göra Gud synlig. Vi kan se honom i Stockholm. Ibland också i Göteborg.  Kristus blir synlig genom oss. Ty nu är ni Kristi kropp och lemmar som är till för varandra.

Ingen har någonsin sett Gud. Det ordet finns på ett ställe till i Bibeln. Johannes som skrev evangeliet och har också skrivit kärleksbrev till oss. Läs 1 Joh 4:11-12 , Fb.

Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.
INGEN HAR NÅGONSIN SETT GUD


Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss

Lägg märke till ordet Ingen har någonsin sett Gud. Lägg märke till vad som står före det ordet - Vi älskar varandra. Lägg märke till vad som står efter det ordet: Vi älskar varandra.
När Jesu kärlek är i rörelse ibland och genom oss blir Gud synlig.

ImageVi sjunger:  

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, 
låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid:/
  

 

  

  

  

  

Du ordbrukare!

Image 

Denna söndag har du träffat en väldig massa människor: Malaki, Paulus, Timotheos, Johannes evangelisten och Johannes Döparen och Mose. Och om du också läst Lukastexten kan du lägga till i din bekantskapskrets också Symeon, Josef, Maria, Jesus, Hanna Fanuels dotter av Asers stam. När du träffar dina bekanta som lever nu, har du mycket att berätta om alla dessa du träffat idag. Sätt igång och berätta …

Och under veckan som kommer kan du att samla på lovsångspärlor gå och gnola på dagens sång:
Jesus, Guds Son …

 

Senast uppdaterad ( 2019-01-27 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk