Nyfikenhetsskafferiet: Saliga äro de som slåss för freden PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   

sidtop

 

Hungriga fötter vandrar in i skafferiet

 

 

Att slåss för freden

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Matteus 5:9, X2000
Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
Matteus 5:9 Folkbibeln

Kom, helige Ande, och hjälp mig att inte vara så mesig.
Gör mig tapper och tuff till Guds ära.

Saliga de som håller fred …
Det är fridsfursten som talar här (se Jesaja 9:6).
Han talar om hur han vill ha det i sitt rike. Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Rom 14:17, Folkbibeln)

Först och främst vill han att vi skall ha ett rätt förhållande till Gud, så att vi har frid med Gud och fred med Gud. Vi får den för Jesu skull då han i sin person dödat fiendskapen (Ef 2:16). Det är viktigt för oss att vi lyssnar till hans fredsbudskap. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern (Ef 2:17-18).

Då vi har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd, som vi nu står i (Rom 5:1-2),

Saliga de som håller fred …
Fridsfursten är också fredsfursten.
Svenska språket är rikt. Där andra språk bara har ett ord, kan vi översätta med både frid och fred. Det handlar både om vår trygghet uppåt mot Gud och vår trygghet utåt med varandra.
Det hebreiska ordet shalom betyder inte endast frånvaro av krig och elände och splittring. Det är framför allt något positivt: hälsa, välfärd, goda relationer, ja, allt kan utgöra mänsklig lycka.
Och fredsfursten kallar oss att slåss för detta!
Fotnoten till Matt 5:9 i X2000 säger att grundtextens uttryck håller fred bokstavligen betyder att man "gör fred (frid)". Och den säger vidare att innebörden är att man ständigt strävar efter fredligt levnadssätt.

Vänd dig bort från det som är ont, och gör vad gott är,
sök friden och sträva efter den.
(Psalt 34:15)

Håll fred med alla människor så långt det är möjligt
och beror på er.
(Rom 12:18)

NT 17 översatte håller fred med "fridsam". En farlig översättning! Den ledde många in i passivitet. Man ska inte bråka. Man tiger - för fridens skull - inför det orättfärdiga i sin omgivning eller ute i världen. Denna översättning skapade färglösa, bleka, försoffade och bekväma kristna…

Fridsfursten kallar oss "att göra fred". Skapa frid. Att bli "peacemakers". Fridsmakare! Han kallar oss att bli orädda och att våga konfronteras med ofredens nöd och ta tag i och ta itu med allt som förstör freden och friden. Ja, han kallar oss att slåss för freden! Att aldrig sluta fred med Ondskan!

Menar ni, säger Jesus,
att jag har kommit med fred till på jorden?
Nej, säger jag er, inte fred utan splittring!
(Luk 12:51)

Det kan göra ont rakt in i familjerelationerna, när vi går in i den kampen (Luk 12:52-53). Det kan göra ont också inne i mig, när jag vågar erkänna mina fel och ödmjuka mig och be om förlåtelse och göra upp med dem jag har kommit i konflikt med.

Jesu död på korset talade om vad det kostade honom att bereda frid. Saligprisningen i Matteus 5:10-12 talar om förföljelsen och vad det kan kosta oss.

… de skall kallas Guds söner.
Jesus är Guds Son. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son (Joh 3:16). Men Gud älskar fortfarande den här världen så mycket att han vill sända söner till den. I Kristus är vi - män och kvinnor - Guds söner. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus (Gal 3:26). Detta är en kallelse att fortsätta Jesu verk på jorden. Att leva ut försoningens budskap i de sammanhang där vi är ställda.

Också idag frågar Gud: Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare? (Jesaja 6:8). I den frågan hör du Faderns nöd för världen. Han ser nöden omkring dig. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. (Rom 12:1)

Och när du går där fram så vet att du har alla resurser att älska de svårälskade och använda bönens vapen mot alla som gör dig illa. Gör ni så blir ni er himmelske Faders söner. (Matt 5:45)

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Låt mig bringa kärlek, där hatet råder.
Låt mig bringa förståelse, där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder.
Låt mig bringa tro, där tvivlet råder.
Låt mig bringa hopp där misströstan råder.
Låt mig bringa ljus, där mörkret råder.
Låt mig bringa glädje, där sorg och bedrövelse härskar.
O, Mästare, låt mig icke så mycket söka att blir tröstad som att trösta
icke så mycket söka att bli älskad som att älska.
Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Amen.
(Franciskus)

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att
klicka här.
 
Nästa >