De Himmelrika är fågelskådare (Matt 6:25-26) PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2006-01-01
Skillnaden mellan bekymmer och omsorg? Varför titta på fåglar?
Joh 12:25, Fil 4:6, 1 Tim 6:6-8, 1 Petr 5:7

är fågelskådare (6:25-26)

Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Bön: Helige Ande, hjälp mig att sjunga med fåglarna lovsången till Far.

Därför säger jag er ...
Därför
att ni lärt er vad de två alternativen är: Ni vet vilka två platser man kan samla skatter på, ni vet skillnaden mellan att leva i ljuset och att leva i mörkret, ni vet, ja ni har lärt er att säga nej till mammon och att i stället frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och förtröstan till honom, just därför säger jag er:

bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen.

Det är mot bekymren Jesus talar. Han förnekar inte kroppens behov. Han lär oss att be om bröd både för idag och för dagen som kommer. Det Jesus vill hindra är inte att vi tänker och planerar och har omsorg för framtiden. Han vill hjälpa oss ur bekymren för allt detta. Bekymren tär på våra krafter. De ockuperar oss. De mal i våra tankar.

De människor som Jesus hade framför sig då levde inte i någon Söder-havsidyll, där de kunde spankulera omkring lata och lyxiga och plocka lingon och bananer och äta stekta sparvar utan att arbeta för mycket. Nej, de hade verkliga bekymmer både för kläder att sätta på sig och barnen och för att få maten att räcka till åt alla.

Och de människor som nu lyssnar till Jesus och kanske lever i Västerlandets överflödssamhälle, där man kan byta kläder flera gånger om dagen och äta sig mer än mätt, är ju inte fritagna från bekymmer. Reklamen om kläder och bantningskurer och om hårmode och deodoranter och senaste bilmodeller suger in dem i många bekymmer. Varför behöver vi inte bekymra oss? Jesus svarar med en fråga tillbaka:

Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?
Jesus argumenterar nu från det större till det mindre. Det större är livet och kroppen. Det mindre är födan och kläderna. Gud gav oss livet. Det liv, som Gud givit oss, är viktigare än mat och dryck, som uppehåller livet. Gud skapade våra kroppar. Kroppen, som Gud har skapat, är viktigare än kläderna, som värmer den. Gud som har givit oss dessa stora ting, livet och kroppen, skulle inte han också bry sig om det som är mindre än detta? För att vi skall förstå detta uppmanar Jesus oss därför att bli fågelskådare. Och nu argumenterar han från det mindre till det större. Det mindre, det är fåglarna. Det större, det är människan.

Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Jesus uppmanar oss att se uppåt. Vi ser himlens fåglar. Vi skall inte se på jordens fåglar, inte på strutsen som stoppar huvudet i sanden när det blir farligt och bekymmersamt. Vi kan lära oss mycket av fåglarna. Se på dem Och lyssna på demo De lovsjunger Guds godhet. "En fågel sig gläder i himmelens höjd och vindarna lyfter hans vingar" (Sv Ps 175:5). En fågel hjälper oss att lyfta vår inre människa till Gud och att därför också leva bekymmerslöst: de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Och sedan säger Jesus något som vi behöver lyssna till och fylla vårt inre med. Han talar om vårt värde: Är inte ni värda mycket mer än de?

Detta betyder inte att den som tror är fritagen från arbetet. Det är inte mot arbetet som Jesus predikar utan mot bekymren. Vi skall inte slarva med mat och dryck. Jesus säger sunt och mänskligt att vi behöver allt detta. Gud försörjer fåglarna genom att i naturen förse dem med vad de behöver. Men de får själva laga middag åt sig genom att plocka sädeskornen och maskarna.

Den som tror är inte fritagen från ansvar för andra. Orsaken till hunger är inte brist på omsorg från Gud utan brist på rättvis fördelning av det som Gud ger oss. I detta Matteusevangelium, där Jesus talar om den himmelske Faderns omsorg, där talar han också om vår omsorg för varandra. Han vill att vi skall kläda den nakne och mätta den hungrige (se Matt 25:31-46 ).

Den som tror är inte fritagen från svårigheter.
Att vara fri från svårigheter och fri från bekymmer är inte samma sak. Gud bevarar sparven. Men också den faller till marken och dör. Ingenting sker utanför Guds maktområde. Det kommer svårigheter. Men i svårigheterna, i dödsskuggans dal, i mörkret, där är han med mig. Och detta är en djup erfarenhet som vi kan få att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda (Rom 8:28 ).

Se på fåglarna! Bli fågelskådare! Mycket kan hända när vi ser uppåt ...


Tänk på och begrunda:

Skillnaden mellan bekymmer och omsorg?
Varför titta på fåglar?

Senast uppdaterad ( 2007-09-12 )
 
< Föregående   Nästa >