Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
8 Rahab och det röda snöret. PDF Skriv ut E-post

Jos 2:1-24, Jos 6:22-25.

Även för mer än tretusen år sen bedrevs militärt spionage med hjälp av prostituerade. Rahab i Jeriko försörjde sig och kanske sina föräldrar genom att sälja sin kropp. Hon fick en dag besök av två män som var ute i spionuppdrag för sitt folks räkning. Intet antyder att de utnyttjade henne sexuellt, men de skaffade sig genom henne viktiga upplysningar om stridsmoralen i staden. Den låg vid noll på grund av nyheten om undret vid Röda Havet. Det tycktes som om det invaderande folket hade en Gud som gjorde under. Själv har Rahab blivit helt övertygad därom. "Herren, eder Gud, är Gud uppe i himmelen och nere på jorden." Tänkvärd beskrivning på Bibelns Gud. Han rör sig inte bara i ängla- och andevärlden utan också härnere, både i stora världs-omskakande händelser och i små glindrande vardagsunder. Inte minst det undret, att för den som tror på honom blir livet mycket allvarligt och mycket annorlunda.

Med fara för eget liv räddar Rahab spejarna, men på ett villkor: När staden faller i fiendens hand, skall hennes faders familj skonas. Hon nämner i Jos 2: 12 sin faders hus, och i följande vers räknar hon upp far, mor, bröder, systrar och alla som hör till dem, d. v. s. sina svågrar och svägerskor och sina syskonbarn. Alla dessa vill hon rädda. Det ser nästan ut som om hon glömt sig själv. Endast ordet "oss" i Jos 2:13 antyder, att också hon är inkluderad.

Villkoret godtages under förutsättning att hon vid stadens stormning låter ett rött snöre hänga ned från sitt fönster, samma fönster genom vilket spejarna får fira sig ned på ett rep, kanske ett rödfärgat rep. Och så blir Rahab och hela hennes släkt räddad och införlivas med Israels folk.

Den prostituerades yrke var inte mera välsett i Israel än hos oss, snarare tvärtom. Men här liksom på så många ställen i Bibeln blir det uppenbart, att det finns något som för Gud är viktigare än en människas moraliska status, och det är hennes tro. Rahab hade satt sin tro till den Gud som är verksam både i himmelen och på jorden. Detta att hon trodde och att hennes tro omsattes i handling, är vad som tillmätes avgörande betydelse.

Sedan är det uppenbart, att denna tro drar med sig ett nytt liv. Sedan Rahab kommit till tro, kan hon inte ha fortsatt att vara prostituerad.

När Matteus i sitt första kapitel räknar upp Jesu förfäder, nämner han i regel endast män, detta i överensstämmelse med judisk sed. Men det finns undantag, och ett av dessa är Rahab. Hon är enligt Matteus moder till Boes = Boas, den man från Betlehem som tog till hustru den Rut om vilken Ruts bok handlar. Matteus hade kunnat hoppa över det enligt mångas tanke genanta faktum, att en f d prostituerad fanns med i Jesu stamträd. Tvärtom, han viker från regeln just för att få med Rahab. Hennes röda snöre är ju den röda tråden genom hela den historia han går att berätta, historien om en kärlek som är annorlunda, en kärlek som slutar med en strimma blod nedför marterpålen på Golgata. Slutar? Nej, men rinner in i evigheten.

Sven Danell: Bibliska bipersoner 8

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk