Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
40 Onesiforos och bönen för döda PDF Skriv ut E-post

2 Tim 1:16, 2 Tim 4:19.

Eftersom aposteln inte riktar någon hälsning till Onesiforos själv utan endast till hans hus, dvs familjen, tycks Onesiforos ha varit avliden när brevet skrevs. I livstiden har Onesiforos varit till mycken nytta för Guds rike och alltså gjort skäl för sitt namn, som betyder Nyttobringare. Han hade också varit en modig man, ty det innebar risker att ta befattning med en fånge, och bekvämast hade varit att inte låtsas om att han kände Paulus. Men när han i något ärende kom till Rom, visade han så föga sinne för det passande, att han — långt ifrån att dölja sin vänskap med den fångne — inte gav sig någon ro förrän han efter mödosamt sökande fick reda på i vilket fängelse aposteln förvarades. Och när han fått veta det, besökte han honom i fängelset och hade antagligen med sig mat och annat som kunde vara fången till nytta. Han var honom till vederkvickelse, dvs han lyckades liva upp den som var nära att dö. Sannolikt inträffade hans besök under en tid då aposteln var deprimerad genom underrättelserna att hans arbete i provinsen Asien var slaget i spillror av beskäftiga sekterister, som inte varit sena att ta tillfället i akt medan aposteln var oskadliggjord.

Nu är det märkliga med vårt textställe, att det innehåller en bönesuck för den döde Onesiforos. Denne har gått in i evighetens värld och förbidar där den stund då han liksom vi alla skall stå inför Jesu Kristi domstol. Och Paulus beder att Onesiforos måtte finna barmhärtighet hos Herren på "den stora dag, den sista dag".

Det sägs ofta, att förbön för en död är oförenlig med Bibelns lära. Såvitt jag kan se, har vi i vårt textställe en förbön för den döde Onesiforos.

Ingen av oss som lever här på jorden kan uttala sig om vad en sådan bön kan ha för följder. Men ett är säkert: Om vi har fått löfte att komma inför Gud med allt som trycker oss, så har Han inte gjort något undantag för vad som trycker och plågar mången människa mer än något annat, nämligen oron för en kär avliden. Till en sådan är att säga: Vad för resultat din förbön kan ha, det vet vi inte, men ett är säkert: Herren har inte förbjudit dig den förbönen.

Sven Danell: Bibliska bipersoner 40

 
< Föregående

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk