Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sångpostillan - Trettonde söndagen efter Trefaldighet PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2010-08-08

Image

 

Trettonde söndagen efter Trefaldighet 

 

Dagens bön:

Image 

Låt oss be att Gud förökar vår tro, vårt hopp och vår kärlek.
Tystnad

Allsmäktige, evige Gud, du som i Kristus visar din kärlek –
 låt tron, hoppet och kärleken växa i oss,
så att vi älskar dina bud och får vad du lovat oss.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med
dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet
.

 

 Dagens budskap:

Image 

Medmänniskan

5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10, Matt 5:38-48, Psalt 103:1-6
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan.

 

Dagens sång:

Image 

Jesus är min bäste vän lovad vare han
Text och melodi av Paul Mazak, 4 år, se predikan som berättar om det.

Image

 

Vill du höra Bengt Pleijel predika, Anne Mette Pleijel Johnsson läsa text och Bodil Landgren sjunga? Klicka här!

Predikan:

 Image

 

Dagens fråga: 

HUR KAN VI KLARA AV MÄNNISKOR BREDVID 0SS?

 

1.     STARTA VID KÄLLAN!

Denna söndag vill hjälpa oss hur vi ska göra med MEDMÄNNISKAN, människan bredvid oss. En del är härliga, andra besvärliga. Somliga trevliga. Andra mycket otrevliga. De är underbara och underliga.  En del tycker du om, andra har du hemskt svårt med – konstigt folk som ibland gör dig illa, talar illa om dig, luktar illa och inte tycker om dig.

Denna söndag talar om för dig att dessa är sända i din väg för att du skall ÄLSKA DEM! Hur går det till? En bil behöver drivmedel för att komma igång. Du behöver nådemedel! Nådemedlen är Guds ord och sakramenten, dopet och nattvarden. Den rekommendation vi får är denna: BÖRJA VID KÄLLAN!

Låt er uppfyllas av Anden. Då kommer vi i gång enligt Ef 5:18 ff.

Saliga de som är fattiga i Anden, dem tillhör himmelriket. Så börjar Jesus sin bergspredikan (från vilken dagens evangelium kommer).  Han lägger himmelrikets salighet i våra tomma händer (Matt 5:3). Ta först emot, lev sedan ut den kärlek du fått.

Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra (Joh 13:34, Fb). Jesu kärlek är modellen för vår kärlek. Stanna först till hos Jesus och låt ditt inre rum bli kärleksrum med Jesus. Då får du något himmelskt fint att ge till medmänniskan.

Att börja med Jesus är att börja vid källan. Psalt 65:10 (Bibel 1917) och Sv. Psalm 236 säger att Guds källa har vatten till fyllest. Enligt Bibel 2000 har det blivit mycket mer vatten i källan: Guds flod är full av vatten.  Vi har rikedomar att ösa ur, när vi ska möta medmänniskan.

DAGENS SÅNG hjälper oss att börja med Jesus. Jesus är KÄLLAN! Sången kom till då Paul Mazak, 4 år, satt i sandlådan och gnolade på två olika melodier. Han fann också på en bra text: Jesus är min bäste vän. Lovad vare han! /:/ Hans föräldrar hörde hur han satt och sjöng så och skrev ned sången. Låt oss öva oss på den sången nu:

Jesus är min bäste vän lovad vare Han! /:2/

Lovad vare Han! /2/

Jesus är min bäste vän lovad vare Han! 

 

Dagens fråga:

HUR KAN VI KLARA AV MÄNNISKOR BREDVID 0SS?

 

2.     ÖPPNA DIN HAND!

Den uppmaningen får vi i  5 Mos 15:7-11
Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän, i någon av städerna i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder. Nej, du skall öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver. Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret, närmar sig, så att du ser med oginhet på din fattige broder och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren, och du får en synd att svara för. Ge honom villigt, utan att gräma dig över att du ger, ty för detta skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig. Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag dig denna befallning: Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land

Vår himmelske Fader ger här en rättsordning för Israels folk. Han hjälper dem till skuld-sanering. Han ger regler för hur man skall behandla dem, som råkat illa ut. Det visar att Gud är barmhärtig och vill att vi skall vara barmhärtiga mot varandra. Jesus påminner oss om det: Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig (Lukas 6:36).  Fadern är barmhärtig. Han har hjärta för de arma. I gamla Testamentet vimlar det av uppmaningar att ta hand om fattiga, invandrare, främlingar, faderlösa, änkor (se t.ex. Jes. 1:17, Jer 7:6, 22:3, Psalt 82: 3-4, 146:7-9). När din slutna hand öppnas mot dem, fyller Gud på med sin välsignelse i dina egna händer. Ja, så står det i vår text.

Att det skall bli så, ber vi om med dessa ord:

Fader hjälp mig öppna hand göra någon glad. /2/

Göra någon glad /2/

Fader hjälp mig öppna hand göra någon glad.

 

Dagens fråga:

HUR KAN VI KLARA AV MÄNNISKOR BREDVID 0SS?

 

3.      FYLL DITT KÄRL MED KÄRLEK.

Det lär vi oss av Romarbrevet 13:8-10
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet

Vi hittar många av Guds tio bud i denna text. Kom ihåg att när Gud ger dessa budord, börjar han inte med ”du skall”, ”du skall inte”. Han berättar om en befrielsegärning han gjort: Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset (2 Mos 20:1 Fb). Om jag nu har befriat och frälst dig, vill han säga oss, var då inte så korkad, att du tar sällskap med andra gudar, makter och krafter som binder dig, låser dig och gör dig till slav (bud 1). Bruka mitt namn så att min värld av lovsång, kärlek, glädje öppnar sig för dig (bud 2). Använd vilodagen rätt så att du får hämta kraft för vardagslivets knog (bud 3). Då får du hjälp med ett bra förhållande både till föräldrar och förmän (bud 4). Du hjälper människor till livsglädje (bud 5, ty de får det lättare att leva om du inte dräper dem). Din make/maka blir lycklig (bud 6). Din granne behöver inte vara rädd att mista bil, dator och plånbok (bud 7). Både din arbetskamrat och du mår bra, när ni tänker och talar väl om varandra och tyder allt till det bästa (bud 8). Du gläder dig över att din nästas hustru och man har det bra tillsammans och att de har råd att hålla sig med oxe (=bil) och åsna (=moped) och folk som hjälper dem med ”hushållskära tjänster” (Bud 9,10).

Alltså: Dröj inför honom som befriat dig och vill hjälpa dig att leva hans rika liv bland människor som kommer i din väg. 

I dagens epistel från Romarbrevet 13 ska vi stanna till vid tre ord:
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra.
När det gäller att ge varandra kärlek, kan vi inte säga: Nu har jag älskat nog. Låt kärleken flöda. Men om kärlek sinar är receptet: Gå till källan och fyll ditt inre kärl med kärlek. 

Du skall älska din nästa som dig själv.
Det kan betyda: Unna din nästa det du unnar dig själv. Men om jag inte kan älska mig själv, vad gör jag då?  Jag tycker så illa om mig själv, jag gör så mycket fel och är fel. Hur vet jag om jag är älskad?  Råd: Gå till källan. Dröj vid vad Gud säger: Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jes 43:4). Hör vad Fadern sa till dig när du döptes: Du är min Son, min dotter, mitt barn, den Älskade. I dig har jag min glädje (Luk 3:22 Fb). Det som Fadern säger till Kristus sägs till var och en som döps in i Kristus.

Alltså: Gå till källan och fyll ditt inre kärl med kärlek och lyssna in FADERNS DU-ÄR ORD till dig! 


Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.
Kärleken är lagens uppfyllelse, säger Folkbibeln. Se framför dig kärleken som ett stort KÄRL Kärlet skall fyllas med KÄRLek. Men nu vet du hur bedrövligt det kan bli.  Din kärlek blir bara lite grums på botten. Med min fromma möda jag aldrig fylla kan Guds lag, sjöng vi i Sv psalm 230 vers 2, innan texten ändrades i den nya psalmboken.  Vad gör du då? Råd: gå till källan och låt ditt inre kärl fyllas av kärlek!

Källan heter Jesus och han säger: Jag har kommit för att uppfylla lagen (Matt 5:17). Jesu kärlek är så underbar att han kommit för att fylla kärlekens kärl med sin kärlek. Och när vi är där, påminns vi om vad vår himmelske Fader lät den gamle Hesekiel en gång skriva till oss: Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem (Hes.36:27). Den helige Ande ordnar vår inre motor då han får fylla ditt inre kärl med kärlek!   Nu sjunger vi:

Anden fyller våra kärl. Kärlek ger han oss/2/

Kärlek ger han oss /2/

Anden fyller våra kärl. Kärlek ger han oss.  

 

Dagens fråga:

HUR KAN VI KLARA AV MÄNNISKOR BREDVID 0SS?

 

4.    SÄG: HIMLAR ANAMMA!

Anamma betyder: TA EMOT! Vi behöver ta emot himlen för att orka leva på jorden. Ta kontakt med dina himmelska vänner: Fadern, Sonen, den helige Ande, ja, med alla helgon, martyrer och Herrens trogna i alla tider. De hjälper dig att leva himmel på jorden.

I dagens evangelium i Matteus 5:38-48 ger Jesus oss exempel på detta himmelska liv. 
Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. 

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?  Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig


På Jesu tid hade man en regel för hur man skulle behandla besvärliga människor: Öga för öga och tand för tand. Det var inte ett vardagspraktiskt recept som var och en tillämpade. Det var en anvisning för domarna hur de skulle se på ogärningar, som begåtts. Man tillämpade inte denna regel bokstavligt. Det var mer fråga om hur man skulle gottgöra den skada man åstadkommit.

Detta kunde betyda att man lät dem, som handlat illa mot andra, känna hur ont det gör. Hur känns det att bli nedslagen på gatan, få sitt hem vandaliserat, blivit mobbad i skolan eller på arbetet? Ingen blir hjälpt med att man bara slätar över. Brottslingen måste konfronteras med sitt offer. Det här gäller samhällets lagar.

Men vad gör jag i vardagslivet med alla de otrevligheter vi får av otrevliga människor? En del gör så här: Är någon oförskämd är man oförskämd tillbaka. Sätter någon krokben för mig blir det värst för honom själv. Är någon ohövlig, är man ohövlig tillbaka. Öga för öga, tand för tand.

Vad händer då? Ja, då blir jag blir besegrad av det onda. Djävulskapet får fortsätta, lika för lika, öga för öga, tand för tand. Jag kommer in i den onda cirkeln: Någon är dum mot mig så blir jag sur. Jag sprider surhet till andra som sprider surhet, som sedan sprider surhet till andra. Jag anammar hjälp från dunkla krafter nedifrån. 

 

Hur sätter man stopp för det onda? 

Jesus ger ett recept: Värj er inte mot det onda.  Försök hitta en annan lösning. Först hittar vi den vid korset. Korset kan förlösa oss från ondskans kramp. Korset bryter djävulskapets onda cirkel. Vid korset hittar jag en som räddar mig från ondskans onda sug. Vid korset hittar jag en som älskar mig, trots att han väl vet hur dum jag varit.

Påskdagen var den stora överraskningens dag.  Jesus, som blivit torterad, fastspikad på ett kors, dödad, lagd i en grav, han visar sig fullt levande. När jag lever i Jesu seger, hittar jag överraskningens metod i mitt liv. Döden, det onda fick aldrig makt över Jesus. Det onda får inte makt över oss, när vi lever i Jesu kraftfält. Här är källan, som vi får lugna ned oss vid och svalka av alla upprörda känslor.

Petrus var ofta vid denna källa. Han skriver i sitt första brev: Kristus efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår … när han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte UTAN ÖVERLÄMNADE SIN SAK ÅT HONOM SOM DÖMER RÄTTVIST (1 Petrus 2:21-23). Det betyder för oss: Ta  kontakt med dina himmelska vänner! SÄG: HIMLAR ANAMMA!

Jesus ger några exempel på kärlekens uppfinningsrikedom. Om någon slår dig på högra kinden vänd den andra till.

Det betyder inte: Var undfallande. Var en dörrmatta, som andra får trampa på. Tig och  lid. NEJ! Det betyder i stället: Gör något som får den andre att tappa hakan. Låt inte det onda ha sin gång. Håll inte på och älta. Besegra det onda med det goda.  Bryt djävulscirkeln. Gör något aktivt som får det Onda att tappa stinget. Börja be, säger Jesus: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Be för besvärliga människor, för kompisen som gör dig illa. Genom bönen drar du ner himmelska kraftresurser. Men be inte suckigt. Säg HIMLAR ANAMMA! Gå in i bönens kamp. Proklamera Jesus seger. Be in befrielse och läkedom i den som gör dig illa.

När vi gör så blir vi den himmelske faderns söner, säger Jesus.  I dopet blev vi det. Men nu blir vi vad vi är genom dopet. I dopet har Gud sagt sitt ja till oss. I bönen säger vi vårt ja till Gud. Genom bönen kommer vi inför tronen. Där sitter Jesus. Han ber för oss just nu. Vi lyfter upp besvärliga människor till Jesus. Du, Jesus, och jag ska nog klara upp den där besvärliga människan.

Det står i bibeln att Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7). Gud själv är en glad givare. Han gläder sig när han ser samma sinne i oss. Han vill att hans barn ska likna honom. Han låter solen skina och regnet falla över både ateister och Kyrkans Unga. Han slösar sin kärlek över både kommunister och kapitalister även när hans kärlek inte tas emot. Guds kärlek är ofta nobbad. GUD NOBBAD! Den som blivit nobbad, vet hur Gud känner det.

I Guds hjärta brinner det en kärlek. Han längtar efter sina barn. Han vill tända den kärleksglöden i oss. Han vill att vi ska hitta in i denna kärlek, ty kärleken är en makt: Den kan lösa upp den mest tillknäppta och hårda människa. Vi gör det inte genom vanlig hygglighet. Inte genom att småle och smila en smula och hälsa vänligt på dem vi tycker om och dunka folk i ryggen. Vi behöver be om kärlekens eld i våra hjärtan. Vi hittar den när vi lever i Jesu närvaro. Vi får en ny uppfinningsförmåga.

Jesus sammanfattar vad han vill ha sagt med dessa svindelord: Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. (Enligt Lukas 6:36 säger Jesus: Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig).

Varför försöka bli perfekt när det är mycket lättare att bli fullkomlig? Vad är skillnaden?

Den som vill vara perfekt blir inriktad på sig själv. Hur gör jag mig nu? Han blir då ofta mycket hjärtlös.

En kristen är inte perfekt, Han behöver ofta komma till Jesus kors och be om förlåtelse. Han lägger där ned sitt ofullkomliga liv. När han gör så, hittar han något alldeles nytt: Jesus är min Herre, han gör allting nytt. Han ger mig av sitt liv, sin fullkomlighet. Jesus kan förändra och förvandla mig och fylla mitt liv med sitt liv.

En som upptäckt detta var Johannes: Vi såg hans herrlighet, vi såg liksom en enfödd sons herrlighet från sin fader. Han var full av nåd och sanning. Jesus levde så rikt, så äkta, så friskt. Men sedan fortsätter Johannes: Av hans fullhet, av hans äkta friska liv, har vi alla fått del med nåd utöver nåd.  Här är källan dit vi ständigt får gå för att fyllas på av Jesu fullkomliga kärlek. Den räcker för dig och för mig! Här anammar vi himlen för att orka leva på jorden.

Vi sjunger:

Vi anammar himlen nu, lever Jesu liv, /2/

lever Jesu liv /2/

Vi anammar himlen nu, lever Jesu liv.  

 

Jesus är min bäste vän lovad vare Han! /:2/

Lovad vare Han! /2/

Jesus är min bäste vän lovad vare Han!  

 

 

Du ordbrukare!

Image

HUR KAN DU KLARA AV MÄNNISKOR BREDVID DIG?

När de talar illa om dig?
Sätter krokben för dig?
Nobbar dig?
Mobbar dig?
 

Vad betyder dessa ord för dig när du möter jobbiga människor:

Börja vid källan
Öppna din hand
Fyll ditt kärl med kärlek
?

 

 

Senast uppdaterad ( 2019-09-08 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk