Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sångpostillan - Söndagen före Domsöndagen PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2010-10-14

Image

 

Söndagen före Domssöndagen

 

Dagens bön:

Image 

Låt oss be om vaksamhet inför Kristi återkomst.
Tystnad.

Helige Gud, som kallar oss till ditt rike –
hjälp oss att alltid vaka och be, så att vi får gå in i den eviga glädjen.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet

 

Dagens budskap:

 Image

Vaksamhet och väntan

Jesaja 51:4-6, 2 Kor 13:5-9, Lukas 12:35-40, Psalt 139:1-18
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan
.

 

Dagens sång:

Image 

Stanna här och vaka med mig, vaka och bed, vaka och bed.
Text: Matteus 26:38   Musik: Taizé
.

Image

 

Vill du höra Bengt Pleijel predika, Anne Mette Pleijel Johnsson läsa text och Bodil Landgren sjunga? Klicka här!

Dagens predikan: 

Image 

 

INLEDNING:

Den sista natten Jesus levde, tog han med sina lärjungar till Getsemane och sade till dem: Stanna här och vaka med mig, vaka och bed (Matt. 26:38).  Vi går nu mot världens sista afton. Tillsammans med Jesus får vi vaka, vänta och be. Jesus vill hjälpa oss att vara beredda och resklara. Vi får inte låta våra sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer (Luk 21:34).

Men för att vara andligen vakna behöver vi den kroppsliga sömnen. Bruden i Höga visan lär oss att även om vi sover kan vi vaka: Jag sover, men mitt hjärta är vaket (HV 5:2). Jesus säger: Vaka med mig!  Jesus är hos oss och med oss och i oss. Brudgummen är hos bruden.  I natten, i mörkret, inför den skrämmande framtiden är Jesus hos oss. Och är Han med så är inte mörkret mörkt för honom, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus (ur dagens psaltarpsalm 139:12). Vi sjunger nu in Jesu ord i oss:

Stanna här och vaka med mig,

vaka och bed, vaka och bed. 

 

1.     STANNA HÄR,

säger Jesus och lyssna till Herrens ljusord,
i den gammaltestamentliga texten från Jesaja  51:4-6  

Lyssna på mig, alla folk, ni folkslag, hör noga på! Från mig skall lagen utgå, min rätt skall bli ett ljus för folken.  Snabbt nalkas min rättfärdighet, min hjälp är på väg, med mäktig arm skipar jag rätt bland folken. Fjärran länder väntar på mig, de sätter sitt hopp till min makt. Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. Himlen skall lösas upp som rök, jorden slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor. Men min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet

Enligt Bibel 2000 riktar sig nu Gud genom Jesaja till folkslag utanför Israel. Han talar bl.a om fjärran länder. Till dem hör naturligtvis Sverige. Och Norge och Finland och …

Enligt Folkbibeln och Bibel 1917 riktar Gud sitt budskap till mitt folk, du min menighet. Guds folk Israel får veta vad som inte bara skall hända dem utan även folk i kustländerna (Bibel 2000: fjärran länder).

Stanna här och lyssna! Herren vill tända ett ljus i världens mörker.

Lyssna! Hör noga på!  Gud vill tända ett ljus för folken. Det är det ljuset som den gamle Symeon ser. När han tar Jesusbarnet i sin famn, profeterar han om att detta barn skall bli ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna (Luk 2:32). Gud vill sända och tända ljusord också i vårt mörker. Han vill att vi skall se att hans rättfärdighet nalkas. Hans hjälp är på väg, Hans mäktiga arm vill skipa rätt.

Folkbibeln säger att hans armar skall ordna detta. Urtidens Gud är nutidens Gud som sträcker ned sina två arbetshänder – Sonen och den helige Ande - som skall vrida rätt det som gått snett, därför att vi människor tagit det lätt med det som är rätt (se 5 Mos 33:27).

Gud uppmanar oss genom Jesaja att rikta blicken åt två håll:

1.       Först mot HIMLEN och med himlen menas här himlavalvet, universums stjärnevärldar och galaxer.
          Allt det skall lösas upp som rök.

2.       Sedan skall vi betrakta JORDEN därunder. Något skakande skall hända med jorden.
          Jorden skall slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor.

När allt brakar samman och undergång och storkrasch rusar och rasar emot oss känner vi oss små och ynkliga. Vi kanske ropar och ber med denna version av barnabönen:

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder, håll mig hårt i dina händer
att jag inte vilse går, men till himlen komma får


På den bönen svarar Gud med detta budskap: min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet. Det finns alltså något som består då allting annat förgår. Himmel och jord skall förgå men mina ord skall inte förgå, säger Jesus (Luk 21:33). Vi vill inte och behöver inte vara ensamma då den mörknande framtiden blir svår. Får hans ljusord vara hos oss och i oss har vi något av himlen i oss. Därför stannar vi nu hos Jesus i vakan, väntan och bön.

Stanna här och vaka med mig,

vaka och bed, vaka och bed. 

 

2.     Vaka med mig, säger Jesus

och Paulus hjälper oss i dagens epistel  att se på vilket område vi behöver vakna för att kunna vaka. Vi läser 2 Kor 13:5-9.

Undersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas ni skall inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte skall göra något som är ont, inte för att jag skall visa mig hålla måttet, utan för att ni skall göra det som är gott; sedan får det gärna se ut som om jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara främja den. Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om, att ni skall bli alltmer felfria.  

Paulus uppmanar oss till självprövning: Pröva er själva, säger han. Vanligtvis är vi mycket duktiga på att pröva andra. Vi ser rätt bra deras dumheter men blundar för våra.  Risken då är ju att vi hamnar i ett självbedrägeri. Om vi inte är bra på att pröva oss själva, behöver vi be om hjälp med det. Dagens psaltarpsalm är 139:1-18.  Vers 23 lyder enligt Folkbibeln: Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till, om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen

Det vi ska pröva enligt Bibel 2000 är om vi märker att Kristus Jesus finns hos er.
Det vi ska pröva enligt Folkbibeln är om vi vet om att Kristus Jesus är i er

Är Kristus hos er?

Han har ju lovat att vara det: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt 18:20). Men tar vi emot honom? Vänder vi honom ryggen?  Får han vara den som binder oss samman i kärlek? Om ni har kärlek inbördes så skall alla därav förstå att ni är mina lärjungar (Joh 13:35). Johannes skriver i sitt kärleksbrev till oss: Mina älskade, om Gud så har älskat oss är också vi pliktiga att älska varandra (1 Joh 4:11-12). Guds kärlek blir synlig genom Kristi kropp. Och lemmarnas uppgift är att  göra denna kärlek synlig. Om vi gör det förblir Gud i oss. Kärleken kan endast förbli i oss om vi ger den vidare. Kärleken måste vara i rörelse. Den måste flöda, tas emot och ges ut. Ja, vi behöver stanna till och pröva hur det är med oss. 

Är Kristus i er?  

Också det ska vi pröva. Hur vet vi om han är det? Johannes svarar: Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss sin Ande (1 Joh 4:13, Fb). Anden ger oss visshet genom att vittna med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Vi är Guds barn för Jesu skull, säger Anden.

Anden säger det till vår ande. Anden vittnar med vår ande. Han går in på djupplanet i våra liv, nedanför tankar och känslor och ger oss en visshet där, om att vi förblir i honom och han i oss. Har vi hans ord i oss har vi i oss det som består då allting annat förgår.

För att du inifrån ska förstå detta, gör på följande sätt: Tag ett bibelord som har talat till dig. Stoppa ned det som ett frö i hjärtat, ditt inre kärleksrum. Vattna det med bön. Upprepa det. Då tar den helige Ande hand om detta ord. Anden känner till det ordet redan. Han har andats in liv i det (se 2 Tim 3:16-17). Nu kan Guds Ande tala med din ande om detta ord. Du märker hur ordet är laddat med liv, kraft, glädje …

Jesus ger oss i dagens sång ett recept på hur vi ska hitta detta.

Stanna här och vaka med mig,

vaka och bed, vaka och bed. 

 

3.    Stanna, vaka, vänta, be och se …

uppmanar oss Jesus till i dagens evangelium. Vi läser Lukas 12:35-40. 

Jesus säger:
Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare – saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.” 

Fem stödord hjälper oss minnas Jesus vill säga oss.

STANNA!     

Stanna här, säger han. Sluta rusa omkring i dina egna duktigheter.

För att kunna vaka behöver vi först vakna. Sömnen vaggar oss i falska drömmar. Vi är helt ovetande om hur det egentligen står till med oss. Och fullständigt oförberedda på att möta framtiden. Gör upp med det som binder. Det är det Jesus vill hjälpa oss att våga se.  Två viktiga ting påminner Jesus oss om:

Fäst upp era kläder.

Den långa livklädnaden var opraktisk när man skulle arbeta. Den hindrade rörelseförmågan. Därför fäste man upp livklädnaden med ett bälte om livet. 

Vad kan det betyda för oss? Jo, att ingenting ska få hindra oss att röra oss i kärlekens gärningar och röra oss mot det himmelska målet. Fråga dig själv vad du är bunden vid. Det kan vara så mycket. Människofruktan, prylarna, bekymren förlamar oss. BE-arbeta det som gör dig ofri, rädd och feg. För att se vad det är som binder behöver du höra vad Jesus säger: 

VAKA!

säger Jesus. Tänd ljuset, så att du ser.
Håll lamporna brinnande.  


För att en oljelampa skall kunna brinna behövs tre ting: Lampan, oljan och lågan.

LAMPAN.

Det är ytterhöljet som håller kvar oljan. Vi behöver det yttre i kristendomen, de goda vanorna, gå i kyrkan, läsa bibeln. Ibland kallar man det slentrian. Kalla det i stället goda vanor.      

OLJAN.

Oljan är ju en symbol för den helige Ande, för livet. Man smörjer de sjuka med olja. Oljan blir då det yttre tecknet på att Jesus, den Smorde, är närvarande med sin Ande. Vi behöver lampan och vi behöver den helige Andes olja. Vi behöver också

LÅGAN.

Trons låga kan brinna, kärleken till Jesus kan brinna, där oljan och lampan finns. Tron är alltid en gåva. Jag kan inte pumpa upp mig till en tro. Men jag kan vända mig till Jesus, låta hela mitt inre vara vänt mot honom och stanna hos honom så att trons och kärlekens låga tar sig. 

 

VÄNTA!

Jesus säger:
Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop,
så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten
.

Bilden är från österlandet. Storgodsägaren kommer hem efter ett bröllop, som han varit med om. Hans tjänare är med en gång beredda att ställa upp.

Nu ligger det något mycket djupare i detta. Något som angår oss. I den himmelska världen bereds ett bröllop, en fest. Den har redan börjat. Men nu kommer vår herre Jesus för att ta med sina tjänare och vänner dit. Jesus längtar efter att få komma till oss, för att ta med oss på festen.

Vänta på Herren. Vi vet inte när han kommer Vi vet inte heller när tjuven kommer. Han ringer inte i förväg och säger: Nu ska jag tjuva hos dig. Jesus är ingen tjuv. Men han kommer som en tjuv, plötsligt, oväntat.

Han kan komma vid  MIDNATT.  Mitt i natten, i vårt mörker, i vår nöd.   Eller  ÄNNU SENARE. Fram på småtimmarna då det är lätt att nicka till för den som håller vakt. Guds folk befinner sig nog där nu. En lång arbetsdag bakom. Vi har varit med om Pingstupplevelsen kl 9 på morgonen. Men sedan kom vi att vi smittas av osäkerheten i vår omgivning. Vissheten minskade. Kärleken kallnade. Guds folk blev upptaget av familjegräl. Men det finns en hjälp ur detta. 

BE!

Jesus säger: Saliga de tjänare eftersom deras herre finner dem vakna när de kommer.

Men nu ger Jesus oss en ny uppmuntran. Han säger: Saliga de... Vill du hitta den himmelska djupglädjen låt din inre värld vara inställd mot Jesus varje dag. Ha kontakten ständigt påkopplad. I stället för att prata med dig själv om allting byter du samtalspartner. Du talar med Jesus om allt, utgjuter ditt hjärta för honom, låter din inre människa vara känslig för hans maningar. Du får mer och mer klarhet över att din Frälsare lever och att ingenting skall kunna skilja dig från hans kärlek. Du vet detta därför att du möter honom varje dag.  Du möter honom i hjärtats förtroliga samtal, i bibellyssningen, i nattvarden, där du sjunger: Välsignad vare han som kommer. Ja, du övar dig också att se honom utanför kyrkan, i de minsta bröderna. Du tar emot Jesus i dem.

När han en gång kommer på den yttersta dagen blir det ”ej så som råkar en främling på gatan – nej, så som man ser på en vän, en vän som man drömt om i nätter och dagar och äntligen finner igen” (Psalm 313:3). 

OCH SE!

Se vad som händer. Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Vilken djärv bild! I österländska öron fullständigt fantastisk, ja, omöjlig. Husbonden som betjänar sina slavar! 

Men egentligen lika fantastiskt för oss. Den helige Ande var nog noga med att låta de orden bli nedskrivna för oss. Han ville påminna alla trötta kristna om vad Jesus gör, ville påminna alla som varit plågade av allt tal om engagemang. Man kan få kravkramp i själen. Bli utbränd... Det blir man om man inte är stilla inför vad Jesus gör. Han som är vår Herre betjänar oss idag vid nattvardsbordet. Han vill tala om för oss hur dyrbara vi är. Han vill upphöja oss och lyfta oss in i den himmelska kärleken.

Nu säger Jesus att saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda.  Himmelens salighet och glädje väntar på dem som väntar. Och nu vänder sig Jesus till oss.  Var beredda också NI. Han riktar sig till oss tillsammans. Vi får stödja, uppmuntra, trösta, hjälpa varandra. Vi väntar på något fantastiskt. Något rikt, skönt. Brudgummen kommer. Jesus kommer! Därför vill vi nu stanna riktigt nära Jesus och höra hur han sjunger dagens sång för oss. Och vi stämmer in  

Stanna här och vaka med mig,

vaka och bed, vaka och bed. 

 

Du Ordbrukare!

Image

http://www.bibelskolan.com/
bjuder på två vandringar på temat Igenkommande.
Se Nyfikenhetsvandring 36 och 37.
Tryck här så hamnar du där
. 

En bra övning för en Ordbrukare är
att ta fram papper och penna och skriva ned de tankar man fått
och formulera dem till en bön
.

 

Senast uppdaterad ( 2019-11-10 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk