Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sångpostillan - Artonde söndagen efter Trefaldighet PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2011-01-15

Image

 

Artonde söndagen efter Trefaldighet

 

Dagens bön:

 Image

Barmhärtige Gud,
som ger oss kraft att lyda din vilja,
vägled oss med din Ande, så att din kärlek kan växa i våra hjärtan.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen  

 

Dagens budskap:

 Image

Att lyssna i tro

5 Mos 30:11-16, Jakob 2:8-13, Markus 10:17-27, Psalt 19:8-15.
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan
.  

Dagens sång:

 Image

Melodi nr 680 –(sjung lovsång alla länder), men med andra texter.

 

Dagens predikan:

Image 

 

1.     Vi möter Mose, som lär oss lyssna i tro.

Vi läser och lyssnar till femte Moseboken 30:11-16

Mose sade till Israel: Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.

Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning

Temat för idag är ATT LYSSNA I TRO. Det är Mose som får börja med att visa oss vad det är. Han börjar med att korrigera oss på en punkt. Vi kan ibland tycka, att det han säger är svårfattbart och omöjligt att leva efter. Där har du alldeles fel, vill han säga: Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Du behöver inte flyga i luften och vandra omkring på månen för att finna livets mening. Du behöver inte åka till Indien och leta upp någon guru eller till USA för att träffa några superkarismatiker för att få en andlig kick. Amos talar om för oss vad som händer, när man tror att allt viktigt som händer, bara händer där långt borta, någon annanstans. Vi läser Amos 8:11-12.

Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet – inte hunger efterbröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall de irra från hav till hav,driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, MEN DE SKALL INTE FINNA DET.

Nej, säger Mose, när du lyssnar i tro är det som Gud vill säga dig mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.  Gud ger orden, du tar emot dem; Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (5 Mos 6:6). När du gör det, säger Gud till den helige Ande att ta fram den himmelska kulspetspennan och skriva dem i våra hjärtan (Läs Rom 2:15). Sedan sätter sig den helige Ande i vårt inre kärleksrum, i våra hjärtan. Där talar han om dessa ord med vår ande om det goda livet att vi få vara Guds barn (läs Rom 8:16).

Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning,

Lägg märke till att Kärlekens Gud inte tvingar dig att leva med honom.  Men i stor kärlek låter han dig se alternativen, så att du själv får välja: liv och lycka eller död och olycka. Eller som Folkbibeln uttrycker det: livet och vad gott är, döden och vad ont är.

Temat idag är ATT LYSSNA I TRO.  Först LYSSNAR du, sedan tar du emot det I TRO. Det betyder att du tar in ordet, lägger det på ditt hjärta. Du smakar på ordet, begrundar det. Då öppnar ordet för dig sin inneboende kraft och sitt ljus. Du hittar kärleksrelationen med den himmelske Fader, du vandrar i hans liv och följer honom. Du öppnar ditt liv för många välsignelser. Tycker du att detta är svårt, så vet att det finns en Hjälpare som gärna ställer upp för oss.

Kom hjälp oss Helge Ande att lyssna in Guds ord.

 

 2.     Vi möter Jakob som säger att kungsord ger vardagskraft.

Vi läser och lyssnar till Jakob 2:8-13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott har också sagt: Du skall inte dräpa. Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen

Jakob talar först om lagens kungsord. Det är den himmelske Konungens bud.  Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Detta bud brinner av himmelsk kärlek. Den är källan som svämmar över av kärlek. Ni gör rätt om ni håller det budet. Var noga med att lyssna in detta kärleksord i ditt hjärta. Människor omkring dig får det bra om du gör så. Kungsord ger vardagskraft.

Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Allt blir fel om ni letar efter kryphål, gör skillnad på folk och blir partiska och obarmhärtiga och behandlar människor på olika sätt. Då kommer gamle herr Lagen fram, ser rakt genom dig. Han får tårar i ögonen och suckar. Sedan  hänger han en stor skylt på dig, där det står: ÖVERTRÄDARE.   Du träder över det kärlekens skyddsräcke som kärlekens Gud satt omkring det ömtåliga människolivet. Du begår synd säger Jakob. Synd är överträdelse av lagen, säger Johannes (1 Joh 3:4, Bibel 1917). Och människor omkring dig får det svårt, suckar och får tårar i ögonen.

Sedan säger Jakob att den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Man kan se kärlekens bud som ett gnistrande pärlhalsband med många länkar. Bryter man en länk går allt sönder. Det är därför det är så viktigt att ha daglig relation med syndares Frälsare.

Sedan säger Jakob något som kan får oss att se ut som frågetecken. Han talar om en som nog har hållit sjätte budet om att inte begå äktenskapsbrott men fallit för det femte budet, som säger att vi inte ska dräpa. De flesta av oss har nog klarat oss från att bryta mot femte budet. Mördare är vi ju inte. Men äktenskapsbrott? Vem går fri från orena tankar och smutsiga blickar på vackra damer (och herrar)?  Men när Jesus utlägger femte budet (se Matt 5:21-28) får han oss att tänka till ordentligt. Före dråpet finns en räcka av tankar och känslor: olust, avund, vrede, motvilja hat, bitterhet, fiendskap, gräl. Om man inte gör upp med sådana taggiga tankar är det inte långt kvar till dråpet. I alla fall dödar man deras livsmod.

Vi har ansvar för våra liv. Det hör med till människovärdet. Ett djur ställer man inte till ansvar. Men den Gud som givit oss livet, räknar med oss. Vi får göra räkenskap för hur vi levt. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Både tala och handla.

Vad är frihetens lag? Det är hela det kristna budskapet korsets seger och Jesu försoning. Lever vi i ordets kraftält – i Kristus – får vi veta detta: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag (Rom 8:1-2).

Syndens och dödens lag – en tyngdkraft som drar mig neråt.
Livets Andes lag – en lyftkraft som drar mig ur det jag sitter fast i. Här är frihetens lag.

Jakob slutar sitt brev till oss idag med att berätta en underbar hemlighet: I domen kommer barmhärtigheten att triumfera. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen. Ordet barmhärtig betyder att ha hjärta för de arma, de små. Du hittar den barmhärtigheten, då du umgås med Jesu Kristi Fader. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud (2 Kor 1:3). Med blicken på honom kan du lyfta ditt huvud med glädje, då andra hukar sig.

Kom Fader vår barmhärtig och ge oss kraft och mod 

 

3.     Vi möter Jesus som hjälper oss genom ett nålsöga.

Vi läser och lyssnar till Markus evangelium 10:17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans.  Visa aktning för din far och din mor.” – ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket

Det händer ständigt något omkring Jesus. Människor kommer och går.  Sjuka blir botade. Ledsna blir glada. Ja, någon gång händer det att en som är rätt så nöjd med sig själv går bedrövad bort.  Markus berättar om en sådan. Han var ung, säger Matteus (19:22). Han ägde mycket, säger Markus (10:22). Vi brukar kalla honom "den rike ynglingen". Lukas kallar honom "en uppsatt person" (Luk 18:18). Förmodligen hade han hunnit bli VD. Han hade det mesta. Fick allt han pekade på. Och var därför ett julklappsproblem för hustrun. "Vad ska man ge till honom som har allt?"

En dag går Jesus vägen förbi. Då hugger det tag i honom.  Han ser Jesus. Jesus lever så rikt. Här är en som är rikare än jag. Hur kan jag få leva så rikt? undrar han. Och han gör något mycket underligt. Han springer fram, faller på knä. Han är så ivrig.

På en punkt liknar vi honom. Vi springer, vi jagar och stressar och rusar fram. Och vi faller för så mycket. Vi borde göra som den här mannen, skynda oss fram till Jesus och falla ned inför honom och låta vår längtan efter godhet, efter det friska livet, efter att få leva himmelrikt redan nu, bubbla fram ur oss. Vi får ställa samma fråga till Jesus som den här mannen ställde: Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?  Låt din längtan efter godhet, efter mening med liv, efter att få leva rikt och riktigt komma till uttryck.

Men när du frågar Jesus om något, ger han inte alltid svar direkt.  Han vill få oss att tänka till. Jesus frågar varför du frågar. Varför kallar du mig god?

Tänk igenom vad det är du säger om mig, vill Jesus säga till oss. Om du kallar mig god så innebär ju det att du säger att jag är Gud. Ingen är god utom Gud.  Ja, när vi kommer till Jesus, kommer vi till Gud. Den som har sett mig, han har sett Fadern. Jesus vet vad som finns i Guds hjärta. Gud har hjärta för oss, bryr sig om oss. Det är rätt person vi går till, när vi går till Jesus och frågar efter livets mening och om det finns något mer än detta att skaffa sig prylar och status och ATP-poäng.

Om vi vill ha svar på livets djupaste frågor, om meningen med livet och om det finns ett evigt liv, ett liv som aldrig går sönder eller förstörs eller tar slut, då är det viktigt att göra klart för oss vem Jesus är. Han är den gode mästaren, som kommer från Gud. Ja, han är inte bara mästaren som lär ut vissa regler för hur vi ska leva. Han är Guds egen son, som kommer från den Gode Guden med hälsning att vi är älskade och dyrbara och att han längtar efter gemenskap med oss. Ja, Jesus säger om sig själv att han är Livet. Kontakten med honom tänder livet i oss.

Sedan Jesus frågat, varför han frågat, kommer Jesus in på katekesen. Han frågar inte om han kan buden. Han säger att han kan dem: Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans.  Visa aktning för din far och din mor.”

Jesus håller upp en spegel både för den rike ynglingen och för dig och mig. Det är budens spegel. När du speglar dig i kärlekens bud, får du hjälp att se dig själv. Hur lever jag egentligen? Hur behandlar jag människor omkring mig: 

Du skall inte dräpa. Gör jag det svårt för människor omkring mig? Tar jag ifrån dem deras livsglädje?  

Du skall inte begå äktenskapsbrott.  Hur är mitt förhållande till det motsatta könet? Har jag brutit sönder något fint hos en annan människa, gjort det smutsigt för henne?

Du skall inte stjäla. Tar jag ifrån någon hans ägodelar, tid ...?

Du skall inte vittna falskt. Vad säger jag om andra människor. Försöker jag tala väl och tyda allt till det bästa.

Du skall inte ta ifrån någon det som är hans. Är jag ha-galen? Avundsjuk?

Visa aktning för din far och din mor. Vilken behandlingsmetod använder du mot din mamma och pappa?

Kom hjälp oss du Guds Ande att se vår synd och nöd 

Vad svarar mannen. Faller han ned i förkrosselse och syndanöd? Vad svarar du?

Mannen säger: Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.

Vi hade varit glada om denne fine man kommit till vår församling. Här är en som hela sitt liv hållit på Guds bud. En som vid kyrkkaffet kunde föra in samtalen på frågor om godhet och livskvalité. Och naturligtvis hade kollektstatistiken gått upp ordentligt.

Han var så förtjusande, att du som läser detta kan känna igen dig i honom. Man tycker att Jesus skulle ha anledning att vara förtjust i honom. Och i oss. Ja, faktiskt blir Jesus det. Det står så: "Jesus såg på honom med kärlek".

Men vad annorlunda Jesu kärlek är än vår. Vi förväxlar ofta kärlek med snällhet. Vi slätar över och klappar på axeln och håller med och stryker medhårs. När Jesus får kärlek till en människa, kan han älska henne så mycket att han t.o.m. kan säga ett kärvt ord. Ett ord som får både den rike ynglingen och oss att blekna. "Jesus såg på honom med kärlek och sade: Ett fattas dig. Gå och sälj allt  du har och ge åt  de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig".

Sälja allt! Inte bara ge bort allt utan sälja först och sedan ge bort pengarna. Vilket jobb! Stereon och TV:n går väl rätt bra att sälja. Men den nersuttna fåtöljen och de slitna skjortorna? Vem vill köpa min tandborste?  Den rike ynglingen gick lessen bort. Han var så fäst vid det han ägde att han satt fast i det.

Ett fattas dig. Jesus ord vibrerar av kärlek. Han säger det mycket personligt. Ett fattas dig! Han säger det till oss som sitter fast vid så mycket.   Men hur blir man fri från allt som binder för att kunna följa Jesus?

Vad står det i vägen för det rika liv som Jesus vill ge?  Kanske det inte bara är ETT som fattas dig. Det är EN som fattas dig – det är Herren själv, som fattas dig. Poängen i det Jesus säger är: Kom sedan och följ mig. När Herren får vara din herde fattas dig ingenting (Psalt 23).Jesus vill vara din Frälsare som tar han om dina gårdagar. Han vill vara din Herre som tar hand om dina morgondagar. Får han vara min Herde får du se på dig själv på ett nytt sätt. Med hans möjligheter.

Men detta är omöjligt när jag litar på mina egna möjligheter. Jesus säger att det är lika svårt som att fösa en kamel genom ett nålsöga på en synål.   Men för Gud är allting möjligt, säger Jesus.  Smaka på det ordet. Ta med dig det ordet in i veckan som kommer. Han vill hjälpa dig att komma loss från gamla låsningar vid din egen duktighet för att börja leva i Guds möjligheter.

Nu får du en trosbild av dig själv. Gud har fört dig genom nålsögat. Du blev rätt liten då. Liten men lycklig och fri!  På andra sidan nålsögat hittar du det friska livet med Jesus. 

En kamel dyker upp bakom dig. Den tycks också kommit igenom nålsögat. Du sätter dig upp och skumpar fram i en ny lekfullhet. När du sticker handen i fickan känner du att tandborsten ligger där. Hur fick jag med den genom nålsögat?  

Ja, naturligtvis, för Gud är allting möjligt

För Gud är allting möjligt, vi prisar högt hans namn.

Sjung lovsång du mitt hjärta och gläd dig i din Gud.

Tack Fader, Son och Ande för dopet i ditt namn.   

 

Du ordbrukare!

Image

Hur hjälper oss Mose att lyssna i tro? LYSSNA I TRO?
Hur hjälper oss Jakob att hitta vardagskraft?
Hur hjälper oss Jesus med det omöjliga?
Vad skall jag göra för att få evigt liv?

 

Senast uppdaterad ( 2019-10-13 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk