Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Guds syn på nationer PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Kenth Karlsson   
2011-03-01

Hur ska man som kristen av idag förhålla sig till nationsbegreppet? I GT är det tydligt att nationer/folk är något helt naturligt o de verkar dessutom ha ganska klart definierade gränser (åtminstone jämfört med idag då människor flyttar som aldrig förr o införlivar tidigare okända kulturella yttringar).

Gud refererar i GT ofta till sitt utvalda folk o till dem som lever runt omkring/fienden som separata folk. Men vad uppfattar du/ni att Bibeln i sin helhet har för syn på begreppet nation/folk? Jag syftar alltså på den "världsliga" användningen av begreppet (exv "kongoles", "dansk"). Är den uppdelning vi gör i linje med Guds vilja, tror du/ni? Kan den vara hans sätt att hjälpa oss att organisera och hantera oss själva? (Problemet är bara att vi använder denna uppdelning för att se ner på varandra o dra fördelar åt oss själva..

Svar:

Jag tror att en del av svaret ligger i din sista formulering ”hans sätt att hjälpa oss organisera oss”.

Uppdelningen i folk och nationer går tillbaka på händelserna efter Noas flod och Babels torn (1 Mos 10-11) då individer blir till släkter som sedan blir till folk.

Uppdelningen verkar bekräftas av Paulus i Apg 17: Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Även strukturer för ledarskap och rättskipning kan ses som Guds goda ordning enligt Rom 13.Syftet med uppdelning och strukturer är att hindra att synd och ondska sprider sig okontrollerat samt att främja godhet, rättvisa och välstånd.Sedan är det en annan sak att uppdelningar och strukturer i sig kan vara orättfärdiga. Vår synd besmittar även detta och ledare kan missbruka sin ställning.

Ett plusvärde är att olika folk och kulturer ger en rikedom som kan bli en tillgång också i Guds rike. Jmf Upp 21:26 Och allt dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit.

 Kenth Carlsson

Senast uppdaterad ( 2011-07-20 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk