Horatio Nelson PDF Skriv ut E-post

född 1758, död 1805, amiral, ett av alla tiders största militära snillen och en av de mest framträdande bland de personer som bidrog till störtandet av Napoleons europeiska diktatur. Hans militära framgångar tillskrivs till icke ringa del den nya anda som han införde inom flottan och som innebar att manskapet drevs inte av fruktan, utan av tillgivenhet för en ledare' som bekymrade sig om deras bästa och hade en enastående personlig utstrålning.

Nelson var liten och spinkig till växten, och när han seglade ut till sin sista strid, den vid Trafalgar, hade han bara ett öga och bara en arm. Med signalflaggorna sände han före slaget ut sin berömda dagorder: "England väntar att var man gör sin plikt."
Hans sista bön: "Må den store Gud, som jag dyrkar, förunna mitt land en stor seger till hela Europas fromma, och må inga fula handlingar fläcka dess heder. Må efter segern det förhärskande draget hos den brittiska flottan bli sann mänsklighet."

När under det mördande slaget vid Trafalgar segern började kunna skönjas, hade Nelson dödligt sårad burits ner under däck. När han därnere blev underrättad om slagets sannolika utgång, utbrast han: "Gud vare tack, jag har gjort min plikt!"

Det blev hans sista ord.

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - KUNGAR, DROTTNINGAR, STATSMÄN OCH FÄLTHERRAR)

 
< Föregående   Nästa >