Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Kristen i förhållande till andra religioner PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Tobias Bäckström   
2007-02-23

Fråga 1: Vi bor i ett så kallat kristet land. Muslimer som kommer till Sverige och blir bofasta här och som får barn här, betraktas de barnen då som kristna eftersom de är svenska medborgare och föds in i det svenska samhället eller betraktas de som muslimer? (Med tanke på värderingar som finns i vårt samhälle, exempelvis i skolan som ju till stor del vilar på kristen grund).

 Vi bor kanske snarare i ett efterkristet samhälle. Man måste skilja på dem som är kristna av tradition och kultur och de som är troende kristna. (På samma sätt som vi skiljer på troende mslimer och de som är muslimer av kultur) De troende kristna är i klar minoritet i vårt land. Barn till muslimska föräldrar är också muslimer. Ingen blir kristen med automatik för att man föds som svensk medborgare.

Fråga 2: "Medmänniska" är ett centralt begrepp i kristendomen. Hur ser muslimer på begreppet "medmänniska"? Betraktar muslimerna oss kristna som medmänniskor?

Ja, det är jag övertygad om! Muslimer ser på kristna och judar som tillhörande "bokens folk", vi har ju alla samma ursprung i gamla testamentet.

Fråga 3: Kristna, Judar och Muslimer kommer ur samma ursprung, vi har samma gud. Hur ska vi kristna förhålla oss till dessa religioner, är vi några som fattat något mer än de andra? Övriga religioner, t.ex. Budister och Hinduer, är de helt "ut och cyklar" enligt vår uppfattning?

Det stämmer ju att vi har mer gemensamt med muslimer och judar än buddister. Andra religioner kan också vara sanna i den mån som de stämmer överens med kristendomen. Det kan verka förmätet att säga så, att vi har hela sanningen medan andra på sin höjd har delar av den, men det betyder ju inte att man ser ner på andra. Alternativet är ju att säga att sanningen är relativ och det är knappast rimligt. Två motsägande saker kan inte vara sanna bägge två, antingen har vi kristna rätt eller så har vi inte det! Man hör ibland att även icketroende "egentligen" är kristna, (fast de har bara inte fattat det) men det är inte att respektera den andra och det den säger. Då är det ärligare att erkänna olikheterna och mötas i ömsesidig dialog.

Fråga 4: Vi vet att många ungdomar söker efter andlighet och är intresserade av andliga frågor. Kristendomen verkar dock inte locka så många, varför? Vad har vi missat?

Ja, det är en fråga som jag önskar att jag hade svaret på. Trots det allt ökande intresset för andlighet så går ju de flesta förbi kyrkan i sitt sökande. Här måste vi rannsaka oss själva. Men jag är i grunden optimist, många som har gått på den ena niten efter den andra inom nyandligheten hittar så småningom fram till en kristen tro.

Frågor skrivna av Kjell Knutsson och besvarade av Tobias Bäckström.

Senast uppdaterad ( 2007-03-05 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk