En tysk bonde PDF Skriv ut E-post

som Scriver besökte, tycktes inte så svårt sjuk att döden var oundviklig. Han var dock beredd att dö. Då Scriver frågade honom, om han inte ville förbli vid liv för barnens och hustruns skull, svarade han: "Dem har jag redan anbefallt åt min himmelske Fader. Han ska försörja dem."

Därefter lyfte han båda händerna mot himlen och ropade: "Spänn ifrån! Spänn ifrån! Jag har dragit mig trött. Kom Herre Jesu, och tag mig upp!"

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - VANLIGA VARDAGSMÄNNISKOR)

 
< Föregående   Nästa >