William Tyndale PDF Skriv ut E-post

född 1490, död 1536, engelsk präst och reformator. Hans största gärning var hans engelska översättning av Bibeln. Wiclif hade på sin tid gjort en översättning till engelska, men denna var gjord från den latinska version, kallad Vulgata, som inom den romerska kyrkan var ansedd som ofelbar. Tyndale är den förste som överfört Bibeln till engelska direkt från grundspråken. Man började offentligen bränna hans Nya testamente 1526.

Att sprida Bibeln på folkspråket var redan på Wiclifs tid förenat med stora risker. Blotta innehavet av en sådan Bibel kunde vara tillräckligt skäl för en dödsdom, och ofta var dödssättet ett av de mest fruktansvärda som kan tänkas: att bli levande bränd.

År 1536, innan Tyndale ännu hunnit få sin översättning färdig, blev han dömd att dö på bålet. I dödsstunden, med lågorna redan runt omkring sig, bad han som sin sista bön: "Herre, öppna konungens av England ögon."

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE)

 
< Föregående   Nästa >