Nijolé Sadunaite PDF Skriv ut E-post

född 1938 i Litauen, dömdes 1975 till sex års frihetsberövande. Nijolé var kristen i ordets radikala bemärkelse. Sina personliga behov reducerade hon till det minsta möjliga för att kunna hjälpa andra, och ofta gav hon bort även vad hon själv behövde, därför att hon tyckte att andra kunde behöva det ännu bättre. I skolan utstod hon hån av kamrater och lärare därför att hon var religiös, och om man under skolutflykter besökte sevärda kyrkor, knäböjde hon alltid framför altaret. All fritid ägnade hon åt att vårda svårt sjuka. Hon arresterades 1974, sedan man upptäckt att hon var inblandad i spridningen av den underjordiska tidningen Kronika och rättegång mot henne inleddes den 16 juni 1975. Man håller i Sovjet i viss mån på skenet av offentliga rättegångar – i detta fall tilläts endast sex soldater och fem säkerhetspoliser samt Nijolés bror att närvara. Bland anklagelsepunkterna förekom också att hon försökt skaffa advokat åt prästen Antanas Seskevicius. Själv avböjde hon att få försvarsadvokat. Sanningen behöver inte försvaras, sade hon. Och hon ville inte åt terror utlämna den som eventuellt skulle söka skaffa advokat åt henne.

"Jag älskar er alla som mina bröder och systrar", sade hon.

Den 17 juni föll domen. Nijolé yttrade då:

"Detta är den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag döms för Kronika, som är en protest mot det fysiska och andliga tyranni som mitt folk är underkastat. Det betyder att jag lagföres för att jag älskar folket och arbetar för sanningen. I dag står jag på Jesu Kristi sida ...

Skulle jag inte vara glad, när den allsmäktige Guden har visat att ljuset segrar över mörkret, sanningen över lögnen! För att detta skall ske, är jag villig att inte bara kastas i fängelse, utan också dö.

Jag vill gärna påminna er om några rader som skrevs av den ryske diktaren Lermontov: 'Och så återstår Guds rättfärdiga dom. O Herre, måtte den domen vara god mot oss alla!' "

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - REVOLUTIONÄRER, GERILLALEDARE, MOTSTÅNDSMÄN OCH MARTYRER)

 
< Föregående   Nästa >