Dag Hammarskjöld PDF Skriv ut E-post

född 1905, död 17 sept. 1961, officiellt genom olyckshändelse, i verkligheten sannolikt genom planlagt mord. Generalsekreterare i Förenta Nationerna, verksam för världsfreden.
Han var kort före sin död sysselsatt med att översätta den judiske religionsfilosofen Martin Bubers arbeten till svenska. I sitt tal vid Kyrkornas Världsråds konferens i Evanston, USA, 1954, utlade han Jesu ord i Bergspredikan om att låta morgondagen bära sitt bekymmer; det innebär inte att våra handlingar inte skall styras av genomtänkta överväganden, men att de skall utföras "med tålamodet hos den som inte ängslas för resultaten utan handlar i trons lugna självutgivelse". Och han fortsätter, delvis med citat ur rapporten om huvudtemat vid generalförsamlingen:

"För den kristna tron är korset den plats i historiens mitt ... där alla människor och alla folk utan undantag framstår som fiender till Gud ... och dock framstår alla människor där som älskade av Gud, dyrbara i Guds ögon ..."

Hans reselektyr i flygplanet, som sköts ner vid Ndola i Afrika, var Thomas a Kempis Om Kristi efterföljelse. Den 19 juli 1961 skrev han i sin dagbok:

Förbarma dig
över oss.
Förbarma dig
över vår strävan,
att vi
inför dig,
i kärlek och tro,
rättfärdighet och ödmjukhet,
må följa dig,
i självtukt och trohet och mod,
och möta dig,
i stillhet.

Giv oss
ett rent sinne
att vi må se dig,
ett ödmjukt sinne
att vi må höra dig,
ett kärlekens sinne
att vi må tjäna dig,
ett trons sinne,
att vi må leva dig.

Du
som jag ej känner
men tillhör.
Du
som jag ej förstår
men som vigt mig
åt mitt öde.
Du –

Den 2 augusti 1961:

Allsmäktige ...
Förlåt
mitt tvivel,
min vrede,
min stolthet.
Böj mig
genom din nåd.
Res mig
genom din stränghet.

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - KUNGAR, DROTTNINGAR, STATSMÄN OCH FÄLTHERRAR)

 
< Föregående   Nästa >