August Herman Francke PDF Skriv ut E-post

född 1663, död 1727. Tysk präst och väckelsepredikant. Teolog. Hans exegetiska föreläsningar i Leipzig formligen stormades av massor av studenter och åstadkom bland dessa en väckelse. Francke var outtröttligt verksam för hjälp åt nöds- tällda, för vilka han grundade de berömda Franckeska stiftelserna. Hans omsorg räckte till också för de svenska krigsfångarna i Sibirien, av vilka många blev väckta till personlig kristendom.
En dag under hans sista sjukdom hade han ytterst häftiga plågor. Han sade då: "Alla som kommer in i himmelen kan säga, att de kommer ur stor bedrövelse. När jag kommer, skall Herren Jesus fråga mig: 'Varifrån har du kommit?' Då måste jag svara: 'Ack, ur endast ringa bedrövelse. Under de sista dagarna har jag dock lidit något.' "

Oräkneliga gånger upprepade han den döende Jakobs ord: "Herre, jag bidar efter din frälsning! (1 Mos 49:18)"

 

(Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE)

 
< Föregående   Nästa >