Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Märket på högra handen? PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Gustav Börjesson   
2006-01-01

 

 (Upp 13: 15-18, svar till Levi)

I upp 13:15-18 står det om antikrist bild och märket som vi skall få på handen eller pannan. har ni hört eller sett något om detta i världen?


Gud ger märke
Bibeln berättar om hur Gud ger sitt folk eller en person ett särskilt märke, på handen, på pannan eller på något han äger.

Ett sådant märke satte Gud på Kain (1 Mos.4:15) så att ingen skulle slå ihjäl honom.

I Andra Moseboken läser vi om hur folket befriades ur Egypten. Innan det sista straffet kom över Farao och Egypten befallde Gud genom Mose folket att stryka påskalammets blod på dörrposterna till sina hus. Blodet var ett tecken till räddning (2 Mos.12).

Längre fram fick profeten Hesekiel i en syn se hur Guds straffdom kom över Jerusalem. Men innan det sker får en ängel befallning att ”gå igenom Jerusalems stad, och teckna med ett tecken på pannan de män som suckar och jämrar sig över alla styggelser som bedrivs där”. (Hes.9) Det ord för ”tecken” som här används är namnet på sista bokstaven i hebreiska alfabetet. Denna hade formen av ett kors. Ängeln tecknade ett + på pannan.

I Uppenbarelseboken kommer detta igen. Innan Guds dom drabbar jorden får änglar gå ut och märka Guds tjänare med sigill på deras pannor. (Upp.7:3)

Guds folk tar tecknet på sig
Såsom Gud kan sätta sitt tecken på människorna kan Guds folk också själv ta det på sig. Påskberättelsen – om befrielsen ur Egypten – är ett sådant tecken. ”Det skall vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun”. (2 Mos.13:8f) På ett liknande sätt skall det stora budet att älska Gud vara ett tecken som Guds folk tar på sig. ”Dessa ord som jag ger dig skall du lägga på ditt hjärta….Och du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett märke på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.” (5 Mos.6:6ff)

Här sätter människor själva tecknet på sin hand o.s.v. som ett tecken på att de tror och vill hålla sig till Herren.

Odjurets märke
Som en motpol till detta står det nu i Upp. 13 om hur det andra odjuret märker sina anhängare med ett tecken på handen eller pannan. Märket ställer människorna under odjurets ”kraft”. Att ta emot märket hör ihop med att tillbe odjuret (20:4). Att bära märket på handen eller pannan är detsamma som att ansluta sig till odjurets åsikter och påbud.

Finns något av detta i vår tid? Finns det sådant som vi kan frestas till att göra som innebär att ta emot odjurets märke? Torkel Lindahl, som skrivit artikeln i Vi tror , återger vad de kristna i Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien fick uppleva under Mengistus marxistiska diktatur då ateismen var den enda tillåtna tron. All handel måste ske i byföreningens affär och de enda som fick handla var föreningens medlemmar. För att bli medlem måste man skriva under ett dokument där man ställde sig lojal till den officiella ideologin. En av dessa punkter var att det inte finns någon Gud. Då läste de kristna i Uppenbarelseboken om odjurets märke – och om Guds sigill.

Så – när vi frestas till att göra eller säga något som innebär att förneka tron på Jesus för att få ”köpa eller sälja”, för att få ”vara med”, då ska vi tänka på det som står om odjurets märke. Och blir vi hånade eller satta åt sidan för att vi tillhör Herren, då ska vi trösta oss med det som står i Bibeln om Guds sigill.

Det handlar inte om en eller annan teknik. Odjuret kan komma på många sätt. Dagens tidsanda – präglad av sex och pengar och egoism - utövar ett allt starkare tryck. ”Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus”. (Upp.14:12)


Hälsning i Herren

 


Reflexioner över frågan & svaret:

Jag tycker detta är skönt att läsa att ingen kommer att tvinga någon att ta ett fysiskt märke utan att det handlar om ett språk som har en annan betydelse. det beror på vårt hjärtas inställning.som kan vara nog så tydlig.
Jag har undrat mycket över detta.
Jag tycker att det finns så mycket skrämsel om detta i vissa kyrkor. TACK
Gudrun

Senast uppdaterad ( 2007-01-10 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk