Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Fjärde söndagen i advent, Årg 3 PDF Skriv ut E-post

Fjärde söndagen i advent, den 22 december 2013 - "Herrens moder"

Inte kan väl någon av oss liknas vid  Maria? Så unik! Gudaföderskan, trons moder, med en helighet som berör?

På sätt och vis inte. Och ändå ...

Gudaföderskan...
I evangeliet på söndag hör vi hur hon kommer med Jesusbarnet i sin mage och möter Elisabeth, Johannes döparen mor. Bara en har fått bära Jesus i sin kropp på det sättet. Unikt.
Men Paulus skriver: "Jag ber att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan". Och Jesus själv säger: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom". Här sägs det alltså tydligt och klart: Också vi kan få bära Jesus inom oss, om än på något annorlunda sätt.

Trons moder...
Kallelsen Maria fick måste känts alldeles för hög och omöjlig. Men på hennes fråga "Hur är det möjligt?" svarade Gud: "Den helige Ande skall komma över dig!". Och då vågade hon svara: "Jag  är Herrens tjänarinna; må det ske med mig som du har sagt! ". I nöd och lust blir hon sedan kvar i den kallelse Gud gett henne. Och vike aldrig från Jesu sida.
Inte har vi väl en tro som hon? Kanske inte. Men alla är vi med henne kallade att sätta tro till Guds ord, tro på Guds Son och tro till att den Högste vill använda också oss som redskap. Gud  kan göra långt mer än allt vad vi hittills har bett och tänkt, skriver Paulus. Om han nu får ett trons "ja" från oss, om än ett bävande sådant.

Med en hemlighet som berör...
När Maria, gravid med Jesus, nu möter Elisabet, sker något påtagligt också med Elisabet. Barnet i Elisabets mage reagerar och sparkar till av fröjd. Barnet, osynlig i Marias mage, berör!
Också vi kan få vara redskap för Guds beröring av människor. När vi förmedlar evangeliet om Jesus. När vi med vårt väsende börjar återspegla Guds godhet. Men kanske djupast genom hemligheten: Jesus själv i oss. Därför vågar vi räkna med att där en kristustroende går fram, där är också Jesus. Och det är han som berör!

Åke Reinholdsson

(Bibeltexterna som citerats eller hänvisats till finner du i Luk 1:27-45; Ef 3:17-20; Upp 3:20)

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk