Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Att följa det kristna kyrkoåret PDF Skriv ut E-post

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

 En förklaring 

År 1963 bildades en ”Gemensam liturgisk arbetsgrupp” i Storbritannien, och
dess uppdrag bar titeln ”Kyrkoåret och evangelieboken”: En omvärdering.”
Den lade fram ett förslag om en kalender där adventstiden (december)
skulle vara inriktad på förberedelserna inför Kristi första ankomst utan det
brydsamma i att försöka fira hans båda ankomster samtidigt. Den skulle också
sträcka sig bakåt, mot söndagarna efter pingst. Och därmed skulle kyrkoåret bli
mer eller mindre komplett.

Sedan dess har ytterligare försök gjorts för att förse kyrkan med en gemensam
kalender och evangeliebok, särskilt lämpad för söndagens gudstjänst.
Mitt syfte har dock snarare varit att erbjuda ett redskap för den personliga, dagliga
andakten. Ett sådant skulle hjälpa oss, vare sig vi tillhör en så kallad liturgisk kyrka
eller ej, att varje år vandra genom hela Bibeln, från skapelsen i Första Moseboken
till dess fullbordan i Uppenbarelseboken 22. Betraktar man kyrkoåret på detta vis
delar det naturligt in sig i tre lika långa perioder på fyra månader vardera.

Den första perioden sträcker sig från början av september (när det östortodoxa
kyrkoåret börjar och Europas församlingar firar skördefest) till december. Den
låter oss återuppleva den gammaltestamentliga historien från skapelsen och fram
till Kristi första ankomst.

Den andra perioden sträcker sig från början av januari till slutet av april, med sin
höjdpunkt i pingsten. Den låter oss återuppleva skildringen av Jesus i evangelierna,
från hans födelse, genom hans tjänst, till hans död, uppståndelse, himmelsfärd samt
Andens gåva.

Den tredje perioden sträcker sig från början av maj till slutet av augusti och
utgörs av veckorna som följer på pingsten. Den låter oss återuppleva händelserna
i Apostlagärningarna och påminner oss om att den helige Ande både är Guds kraft
för vårt liv nu och en handpenning på vårt slutliga arv när Kristus kommer tillbaka
Under denna period reflekterar vi kring det kristna livet och det kristna hoppet
så som det presenteras i breven och Uppenbarelseboken.
På så vis framträder kyrkokalendern för oss i tre perioder, Bibeln indelar sig
själv i tre underavdelningar och den allsmäktige Guden ser ut att ha uppenbarat
sig för oss i tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Denna ”trefaldighet” kan vidare kombineras i en sund, trefaldig struktur som
präglar hela den bibliska historien. Under den första perioden (september till
december) reflekterar vi över Gud Faderns verk och hur han genom hela Gamla
testamentet förbereder sitt folk på Messias ankomst. Under den andra perioden
(januari till april) reflekterar vi över Guds Sons tjänst och hans frälsningsverk så
som de beskrivs i evangelierna. Och slutligen, under den tredje perioden (maj till
augusti), reflekterar vi över Gud den helige Andes verk och hans gärningar så som
de dokumenteras i Apostlagärningarna, Breven och Uppenbarelseboken.
När vi på detta vis år efter år återupplever och högtidlighåller denna gudomliga
historia borde det leda till en sund och balanserad tro på treenigheten, fördjupa
vår kunskap om Bibelns miljö och innehåll och förstärka vårt förtroende för historiens
Gud, som alltid har verkat och fortfarande verkar för att förverkliga sina
syften före, under och efter vår Herre Jesu Kristi liv som människa på jorden tills
han kommer åter i makt och härlighet.

 

Till läsaren angående påsken

Boken Genom Bibeln Dag för Dag är utformad på ett sådant sätt att läsaren kan
börja sin läsning med valfri del.
Exempelvis faller det sig naturligt att börja med ”Skapelsen” vecka 1 (i september)
och följa den bibliska skildringen från början till slut.
Somliga läsare kanske föredrar att vänta till december-januari och börja med
”Födelsen” vecka 17.

En tredje möjlighet är att börja i samband med påsken i mars/april. Eftersom
påsken är rörlig (inom en femveckorsperiod mellan 22 mars och 25 april) går den
inte att fastställa, liksom inte heller de övriga stora kristna högtiderna i förhållande
till påskdagen.

Det bästa sättet att följa den kristna kalendern är att ta reda på påskens datum
det år då du börjar använda denna bok. Sedan, under två veckor dessförinnan (passionsveckan
och heliga veckan) läser du betraktelserna för vecka 31 (”Jesu sju ord
på korset”) och vecka 32 (”Korsets innebörd”). På själva påskdagen, samt under
resten av påskveckan, kan du läsa betraktelserna för vecka 33 (”Den uppståndne
Uppståndelsens).

På så vis försäkrar du dig om att du under de viktiga veckorna strax före och
efter påskveckan läser de mest passande texterna. Detta gör det också möjligt för
dig att passa in udda och överblivna veckor i ”tomrummen” samt att fira Kristi himmelsfärdsdag
(fyrtio dagar efter påsk) och pingstdagen (ytterligare tio dagar senare).
Heliga Trefaldighets dag utgör klimax; den infaller alltid söndagen efter pingst.

 

INNEHÅLL  

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk