Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
14/5 Tisdag - Jesu död (Stott) PDF Skriv ut E-post

Efter Guds fastställda plan och beslut blev han
överlämnad, och...ni...dödade honom.

Apostlagärningarna 2:23

 

I denna första kristna predikan, som vi ju tittar närmare på den här veckan, gick Petrus direkt från Jesu liv till hans död. Kontrasten är väldigt markant, för den man som Gud hade gett sitt erkännande genom kraftgärningar – honom hade de dödat. Å ena sidan hade Jesus blivit ”överlämnad” åt dem, inte av Judas (även om samma verb används i evangelierna i samband med Judas förräderi), utan ”efter Guds fastställda plan och beslut”. Å andra sidan hade de, ”med hjälp av dem som är utan lagen” (Fb) [förmodligen romarna] dödat honom genom att spika fast honom på korset. Petrus lägger alltså ansvaret för samma händelse – Jesu korsfästelsedöd – på både Guds plan och människans ondska.

Ännu hade församlingen uppenbarligen inte utvecklat någon tydlig lära angående försoningen; det var för tidigt för det. Icke desto mindre har viktiga indikationer börjat växa fram, säkert tack vare den undervisning angående sin död som Jesus förmedlade efter sin uppståndelse.

För det första förstod Petrus redan här att Gud var i färd med att förverkliga sin frälsningsplan genom Jesu död.

För det andra hade Petrus samtidigt också börjat förstå att mänsklig ondska och Guds syften inte nödvändigtvis var oförenliga med varandra. Gud förverkligar sina syften till och med genom människans ondska.

För det tredje framställs Jesus som att han hade blivit fastspikad och dödad (Apg 2:23). Men inte långt därefter, i Petrus andra tal, beskrivs Jesu död inte som att han blivit fastspikad på ett kors, utan upphängd på en träpåle. Detta var ett djupt teologiskt yttrande som indikerar att Jesus genom sin död i vårt ställe tog på sig förbannelsen av att ha brutit mot Guds lag. Som Paulus senare skulle skriva: ”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse (det vill säga från den dom som drabbar var och en som bryter mot den) när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: ’Förbannad är var och en som är upphängd på trä.’ ” (Gal 3:13, Fb).

Apostlarna Petrus och Paulus är sålunda överens i sin tolkning av korset som en träpåle, förbannelsens symbol.

 

Läs vidare: Gal 3:10-14

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk