Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Påsketroen - 2:a sönd i påsktiden Årg 3 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Trond Arne Hauge   

Påsketroen er forvandlingens historie. 
Fra gråt til glede, fra håpløshet til håp, fra fortvilet resignasjon til tro.

Gud møter oss alltid der vi er !  Tomas hadde ikke vært sammen med disiplene da de møtte Jesus. Han kjente seg glemt og oversett. 
Kjærlighet handler om å se og bli sett.
Tomas ble møtt der han var. Han fikk møte Jesus. Han fikk tilbud om å stikke hånden i Jesu side. Det står ingenting om at han gjorde det. Men ett gjorde han, han tilbad Jesus, som Gud. 
På film blir ofte temaene :Avskjed og gjensyn.
Her har vi et av historiens store gjensyn.
Tomas hadde tatt avskjed med Jesus, for godt.
Men så bryter Jesus sorgens ensomhet hos ham. Troen på oppstandelsen var ikke hos Tomas . Troen på den oppstandne Jesus, ble skapt da han fikk møte ham.

De siste ordene fra Handels Messias er fra: Job 19:25
 Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden.
Når det ikke er noe igjen av min hud,
og mitt kjøtt er tæret bort,
da skal jeg skue Gud.
Jeg skal se ham med egne øyne,
jeg selv og ikke en fremmed.
Å, jeg fortæres av lengsel.

Å se Gud er å se inn i Velsignelsens ansikt. 
Det fikk Tomas oppleve.
Når velsignelsenes lyses, tegnes Guds ansikt. Et ansikt som lyser over deg, gir liv og er nådig. Et ansikt vi aldri blir mettet av å se. Et ansikt som formidler : Husk du skal leve, alltid.

Til mennesker lammet av sorg og fortvilelse  kom påskebudskapet som lys og livsforvandling. Ingen har siden prøvd å gi oss beretningen om heltemodig apostler. Her var alle satt ut av spill.

Men Kristus selv går til de tvilende ,  til en Tomas og til oss i dag.
Troen oppstod ikke fra deres indre, men det hender noe , som gir nytt liv i den døde sjel.
De så Jesus , og deres sjel ble fyllt av Åndens liv.

Han kom til mennesker som ingen forstand hadde på det å tro!
Han kom til Tomas.
Han har sett seg ut en plass i våre liv bare han kan fylle med livsinnhold, sannhet, håpet og troens nærvær i møte med Jesus blir virkelig!.

Døden sitter i så mye i våre liv.
Hun sa om sin tidligere kjæreste. Han er som død for meg. Historien om  brutte relasjoner, håp som er døde, for en ser ikke muligheter til forandring, en fremtid som er avlyst, --- morgendagen blir vel som dagen i dag.

Men inn i alle landområder i  sinnets verden merket av død og håpløshet er Jesus kommet.
Vi har ikke funnet ham, men han har funnet oss
Vi har ikke elsket ham, men han elsker oss, også når han ikke gir oss rett i det vi i vårt retthaveri forlanger.

Påskebudskapet er ikke det samme som billig livsoptimisme, at alt skal lykkes for meg og at døden aldri mer skal gjøre noe vondt bare troen kommer inn.

Troen er aldri en tro på et eller annet, men troen er en livsforbindelse med Jesus, på ham som møtte  en Tomas, med sitt ord og nærvær.
Deg og meg trådte han nær ved en døpefont og sa ditt  og mitt navn.

Salige er dere som ikke ser , men allikvel tror.
Tror ordet og tegnene på Jesus liv og nærvær!

  

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk