Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
10/8 Fredag - Brevet till Filadelfia – mission (Stott) PDF Skriv ut E-post

Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga.
Uppenbarelseboken 3:8


I sitt brev till Filadelfia beskriver Jesus sig själv som att han har Davids nyckel, med vilken han både kan öppna stängda dörrar och stänga öppna. Därför kan han säga till Filadelfiaförsamlingen: ”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga” (Upp 3:8). Den troligaste innebörden av denna öppna dörr är att det är en möjligheternas dörr, i synnerhet möjligheter till mission, eftersom aposteln Paulus flera gånger använde denna metafor i sina brev. När Paulus exempelvis återvände efter sin första missionsresa rapporterade han hur Gud ”hade öppnat trons dörr för hedningarna” (Apg 14:27), medan han på sin tredje missionsresa skrev från Efesos att ”här står dörren på vid gavel för mig; det är gott om uppgifter” (1 Kor 16:9).

När det gällde Filadelfia kanske den öppna dörren syftade på stadens strategiska läge. Belägen som den var i en bred och bördig dal utgjorde den en knutpunkt för handelsvägar i alla riktningar. Sir William Ramsay, den tidige 1900-talsarkeologen, skrev att det hade varit grundarens avsikt under 100-talet f. Kr. ”att göra den till centrum för den grekisk-asiatiska civilisationen och ett redskap för att sprida det grekiska språket och levnadssättet...Filadelfia var en missionerande stad redan från början.” Vad staden hade varit för den grekiska kulturen skulle den således nu bli för det kristna evangeliet. Den var uppförd invid en av de stora romerska vägarna och låg som en spjutspets in mot landets inre. Den dörren kunde ingen stänga. Må församlingen i Filadelfia ta vara på tillfället och med frimodighet gå ut med det glada budskapet.

Tack, gode Gud, att det finns så många öppna dörrar för missionen i dag. Samtidigt måste vi inse att dörrarna på andra platser är stängda.
En dörr kan vara juridisk i form av fientligt inställda regimer som undertrycker religionsfriheten.
En annan dörr är kulturell i form av främmande idéer som skapar fördomar hos folket.
En tredje är den etniska dörren i form av nationella lojaliteter som förväxlar religion med patriotism. Vi måste vara uppmärksamma på den mäktiga nyckeln i Jesu hand.


Läs vidare: Upp 3:7-13

 

 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 
< Föregående   Nästa >