Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Sjätte söndagen efter trefaldighet - Årg 3 PDF Skriv ut E-post

Evangelium: Lukas 9:51-62


   När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?" Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by.
   När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: "Jag skall följa dig vart du än går." Jesus svarade: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud." Till en annan sade han: "Följ mig!" Men mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far." Då sade Jesus: "Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike." En annan man sade: "Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma." Jesus svarade: "Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.

Jeg velger tre punkter fra søndagens tekst.
1)Jesus var vendt mot Jerusalem da tiden var inne for Hans upptagande til himmelen.
2) Eksempler på hvordan Jesus møter mennesker og kaller dem til etterfølgelse
3) Å leve livet I et Guds rike perspektiv.

   Jesus var vendt mot Jerusalem.
{biblink} Frelseshistorien har sin tid og sitt sted. Jerusalem. I en samaritansk by ville de ikke ta imot ham fordi han hadde vent sine steg mot Jerusalem. I Joh 4:26 svarer Jesus ved et annet høve den samaritanske kvinne på spørsmålet: Våre fedre tilba på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem err stedet en skal tilbe. Jesus sier til henne. Tro meg kvinne, den time kommer da det verken err på dette fjellet eller I Jerusalem dere skal tilbe Far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. At Jersus var vendt mot Jerusalem var så provoserende at samaritanerne ikke ville ta imot ham. Men frelseshistorien har sin fortelling ohm at Gud hard utvalgt et folk og et sted for å gjøre seg kjent for alle jordens folkeslag. Frelsen kokmmer fra jødene til oss alle, for sine nådegaver og kall angrer Gud ikke på. Rom 11. Gud har sitt demonstrasjonsfolk hvor nådens fortelling gjøres synlig om Guds trofasthet mot sine pakter. Rom 11:6. Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. Vi tilber den Gud vi kjenner sier Jesus, og ved det har han nok en gang gjort synlig utfordringen med den kristne tros innholdt som sannheten. Men Jesus lar sine motsandere leve, ild fra himmelen err ikke metoder han benytter seg av for dem som ikke vil følge ham. Jesus hard nådens og frelsens vilje mot alle mennesker. Vi har en Gud som err tålmodig og velvillig mot alle mennesker. Se hva kjærlighet err- 1 Kor 13:4- kjærligheten er ---- tålmodig og velvillig. Paulus hadde selv erfart Guds kjærlighet slik, at derfor er tålmodig og velvillig de ord ut fra hans egen erfaring Paulus beskriver Guds agape , kjærlighet med!

2.Se hvordan Jesus møter menneskene.
Han smigrer dem aldri, lokker ikke og truer ikke.
Men han kommer med spørsmål og  gir klare beskjeder det går å si, ja eller nei til!
Følg meg og her er premissene.

Er dette en mann som vil ha tilhengere og reise en folkebevegelse? 
Som forlanger at folk skal omvende seg : Uten at dere vender om og blir som barn, kan dere ikke komme inn i Guds rike.

For å følge ham fokuseres det ikke på å være storslagen og flott,
intellektuelt imponerende og selvsikker, ikke vis og ikke rik, med muskler av jern og nerver av stål.

Følg meg sier Jesus. Gjør mennesker til mine disipler: Vel vitende at dermed begynner den tålmodigste oppdragelse i  menneskets sinn som tenkes kan.
Uten at noen fødes på ny av vann og Ånd kan han ikke komme inn i Guds rike. 

Jesu har en bevissthet om at hans rike ikke kan dø:
Det ser ikke ut som han legger avgjørende vekt på at det er mange eller få som følger ham.
Selv overfor menneskelig sett det store nederlaget , når han står overfor Pilatus, er han ikke redd og slått.
Dertil er jeg født og kommet til verden, at jeg skal vitne  for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst,  sier Jesus til Pilatus, supermaktens representant, og deretter gikk han til korset.

Dette er den første og eneste gang i verdens historien at noen som har villet verve etterfølgere og skape et rike , har resignert på alle andre midler enn sannhetens egen kraft!
Nederlag etter nederlag menneskelig sett, som var definitivt  etter alle menneskelige vurderinger.
Uten angst har han overlatt alt til sannheten , fordi han visste at ingen kan komme utenom den.

Og her står vi ved kristentroens største ord. Sannhet.
Sannheten er større enn nåden og kjærlighetne , fordi sannheten innbefatter dem alle.
Slik var det fra første øyeblikk Jesus begynte sin virksomhet og forkynte Guds rike og vinne tilhengere. Han vant dem på den enestående originale måten , at han sa dem sannheten om dem selv, sannheten om mennesket, sannheten om livets lover, om maktens forderveligehet, om veien til livet og om å være på parti med livet.

Sannheten om mennesket var denne,
at det må forvandles, omvendes , fødes på ny.
Det er noe vi ikke kan gjøre for hverandre, overlate til hverandre.
Det kan ikke skje kollektivt.

Omvendelser er den dypeste individuelle livs prosess som finnes i denne verden. Og derfor : Kristendommen er individualismens grunnvoll.
Den individualismen som ikke er rettigheter, selvhevdelse, og egosentrisitet.
Men et personlig ansvar overfor sannheten!

Vi er ansvarlige overfor sannheten og skal dømmes av den.
Vi skal selv velge selv erkjenne, selv forvalte de talenter vi har fått.
Ingen verdier kan helt bli våre uten at de går gjennom oss og blir til i oss.
Guds rike er inne i dere sier Jesus.
Og har i møte med Jesus sitt kall til etterfølgelse gjelder ikke atl det andre vi bare skal gjøre først. Barnebøkenes om Albert Aaberg sine unnsklydlninger før han skal legge seg, jeg skal bare, først gjøre----.
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg til deg Matt 6,33. Jesus går ikke på kompromi med sannheten: First thing first!

Kristentroens vei til verden  går gjennom den enkelte og gjennom det fellesskap som oppstår mellom dem som har åpnet seg for sannheten og blitt omvendt.
Det har aldri utgjort noe flertall i verden. Jfr. Ikke mange gikk rundt med ham lenger!
Men det er her at kristendommens velsignelser har nådd ut, først og fremst som menneskesyn, dens humanitet som en gudommelige gave!
I det kristen fellesskap virker en guddomlig kraft, sannhet som demmer opp imot forfallet iverden.
Gud bruker dette fellesskapet av skrøpelige mennesker som sin vei til og i verden.
Selv om kristendommens virkninger kan ofte være skjulte. Så er det allikevel en hemmelige reserve av sunnhet, forsonlighet, en god vilje, som ligger der! En livsforvandlende nådens nærvær og kjeærlighetens nyskaperkraft!
Derfor går Jesus aldri på kompromi med kallet til å føgle han. Det er et være eller ikke være.

3 3) Å leve livet I et Guds rike perspektiv.
Jesus svarade: "Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.

Jesus gir oss et tidsperspektiv som er : Å være tilstede her og nå, og å være vendt mot framtiden. En som  pløyer må ha sin oppmerksomhet hele tiden på det en  gjør. En må se framover og sørge for at plogsporet går parallelt med det forrige.
Hvis en så seg tilbake så ble det bare kaos.
Slik også med oss.
Tilgvielsen sin historie I våre liv er:
Fortiden err under Guds nåde. Vi er tilgitt og dagen i dag err ny.
Livet trenger ikke å bli en gjentakelse av fortidens fastlåste premisser.
Livet er nytt i dag. Her og nå kan vi være tilstede og ikke tynget av hva fortiden innholder. Fremtiden er rik på løfter om liv og nåde. I Guds perspektiv går vi ikke til grunne. Døden er ikke en vegg som knuser oss, men en dør som åpner seg til lvet.
Jesus følger vi fra fordømmelse til fred, fra å søke oss selv til å være I Guds nærvær og tjene vår neste.
Jesus er han vi følger fra død til liv. Fremtiden er ikke avlyst men full av nådens og kjærlighetens nærvær. Da er det ikke aktuelt å legge hånden på plogen å se seg tilbake på den som var. Da åpner vi oss for Guds nærvær .
Jesus kommer oss i møte i lyset fra Guds fremtid som en god og varm sommerdag vi skal være I uten bekymring. For sine nådegaver og kall angerer Gud ikke på!

Trond Arne Hauge.

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk