Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
9/10 Onsdag - Guds förbund med Abraham (Stott) PDF Skriv ut E-post

Jag skall bekräfta mitt förbund mellan mig och dig.
1 Moseboken 17:2, NIV


Det var i flodens efterdyningar som vi först stötte på det bibliska temat ”förbund”. Vi såg att ett förbund i Skriften innebär en överenskommelse mellan Gud och människorna, initierat av hans nåd, grundat på hans löfte och beseglat genom ett tecken.

Guds första förbund slöts med Noa; hans andra nu med Abraham. Hans löfte till Noa bestod i att han skulle vidmakthålla naturens regelbundna växlingar, medan löftet till Abraham var att mångfaldiga dennes ättlingar och skänka dem landet. Förbundstecknen var regnbågen i det ena fallet och omskärelsen i det andra. Förbundet med Noa var universellt, medan förbundet med Abraham var partikulärt. Det senare grundar sig på en förbundsformel som upprepas hela Gamla testamentet igenom, nämligen ”Jag skall vara er Gud och ni skall vara mitt folk” (se 1 Mos 17:7-8).

Talet om förbundslöften väcker ofrånkomligen frågan om deras uppfyllelse. Ta exempelvis löftet beträffande landet. Abraham erövrade det aldrig. Han passerade bara genom det och bodde i tält. Men när Sara dog behövde Abraham någonstans där han kunde begrava henne. Därför sa han till några hettiter, hos vilka han var bosatt: ”Jag bor här som främling bland er...Låt mig förvärva ett stycke av er mark till en grav” (1 Mos 23:4). Sedan följde en för Mellanöstern typisk prutningsprocess, som slutade med att Abraham betalade 400 siklar silver för ett fält med en grotta och träd runtomkring nära Mamre (Hebron), där i sinom tid samtliga patriarker blev begravda.

De fick ett löfte, men ”i tro dog alla dessa utan att ha fått vad de blivit lovade”
(Hebr 11:13, Heb 11:39). De hade blivit lovade ett land, men fick bara ett fält, och de längtade
”till ett bättre land, ett i himlen” (Heb 11:16). För Guds löften ärver man inte enbart
genom tro, utan ”genom tro och tålamod” (Heb 6:12).


Läs vidare: 1 Mos 17:1-4

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk