Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
10/10 Torsdag Isak och Guds trofasthet (Stott) PDF Skriv ut E-post

Isak bad till Herren för sin hustru, eftersom hon
var ofruktsam, och Herren hörde hans bön.

1 Moseboken 25:21


Isak började bra. Hans föräldrar måste ha berättat för honom om omständigheterna kring hans födelse, varför han fått namnet Isak (”skratt”) och innebörden av hans omskärelse. Senare inpräntades för alltid i hans minne den traumatiska upplevelsen på Moria berg – skräcken när han skulle offras och lättnaden när han befriades från repen. Två gånger om hade han Guds trofasthet att tacka för sitt liv: sin övernaturliga födelse och sin pånyttfödelse.

Därefter följer Abrahams beslut att Isak borde gifta sig, inte med en kanaaneisk kvinna, utan med någon av sina egna släktingar. Det var ett religiöst snarare än ett etniskt beslut, en försäkran om att den släktlinje som var knuten till förbundet skulle fortsätta. Hela Första Moseboken 24 ägnas åt att skildra hur Rebecka, som svar på bön och genom sunt förnuft, blir Isaks hustru. Som hennes bror Laban sa: ”Detta kommer från Herren” (1 Mos 24:50). Ändå blev Rebecka inte med barn under de närmaste tjugo åren. Men när Isak bad för henne blev hon havande med tvillingar – ännu ett tydligt exempel på Guds trofasthet gentemot sitt förbund.

Men med hennes havandeskap förändrades saker och ting. När hon fick veta att hon väntade tvillingar frågade hon Herren angående deras framtid, och han sa till henne att två folk fanns inuti henne och att den äldre skulle tjäna den yngre. Det var en oåterkallelig uppenbarelse av Guds vilja. Hans löfte till Abraham och Isak skulle förverkligas inte genom den förstfödde sonen Esau, utan genom den yngre tvillingen Jakob. Men Isak trotsade Guds vilja och beslöt att skänka den förstföddes välsignelse åt Esau.

Så underbart ändå att Gud, trots Isaks förvirrade handlande, fortfarande är beredd att kalla sig själv Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.


Läs vidare: 1 Mos 24:59-67

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk