Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
8/11 Torsdag - Ordspråksboken – Hädaren (Stott) PDF Skriv ut E-post

Hädare kallas den övermodigt fräcke
som handlar i måttlöst övermod.

Ordspråksboken 21:24


Ytterligare ett karaktärsdrag som framstår på Ordspråksbokens sidor är den som i äldre översättningar kallas smädaren men bättre kan kallas hädaren. Hans mest utmärkande drag är att han vägrar att ta livet på allvar. Man skulle kanske kunna beteckna honom som cyniker, eftersom han föraktar dygden och med hjälp av sarkasmer ifrågasätter människors uppriktighet och hånler åt sådana som gör gott.

I en uttrycksfull vers står det att ”dårarna hånar skuldoffret” (Ords 14:9, Fb). De lärde är inte eniga beträffande hur denna vers bör översättas. Men den förefaller att framställa hädaren som att han förnekar allvaret i synden, skulden och domen och tar lätt på försoning och förlåtelse.

Ett smärtsamt område där hädaren ger uttryck för sitt förakt är hemmet. En stor del av Ordspråksboken utgör föräldraförmaning: ”Lyssna till din fars förmaningar, min son, och förkasta inte din mors undervisning” (Ords 1:8). Man skulle ju tro att till och med en cyniker skulle visa respekt för sina föräldrar, men icke. ”En klok son älskar fostran, den trotsige lyssnar inte på klander” (Ords 13:1). Förakt för föräldrarnas vägledning är sannerligen inte förenlig med det fjärde budet att hedra sin far och sin mor.

Hädaren förhåller sig på liknande sätt till sina övriga relationer. Han varken söker råd eller tar emot dem om de erbjuds honom, för ”hädaren ogillar klander” (Ords 15:12). Därför: ”klandra inte hädaren, då hatar han dig” (Ords 9:8). En klok människa, å andra sidan, ”lyssnar på råd” (Ords 12:15). Ja, det är betecknande för den kloke att han hörsammar både förmaningar och råd.

Resultatet blir att ”Herren smädar stolta smädare” (Ords 3:34, NIV), för hur kan han ta en människa på allvar som inte tar honom på allvar?


Läs vidare: Ords 9:7-12 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >