Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
4/12 Tisdag - Synd och dom (Stott) PDF Skriv ut E-post

Dina landsmän säger: ”Det Herren gör är
inte rätt.” Men det är de som gör orätt.

Hesekiel 33:17


Läser man igenom de mellersta kapitlen i Hesekiel (Hes 4-24) i ett enda svep behöver man inte undra över vad som är den röda tråden. Det är människans synd och Guds dom – å ena sidan ett avslöjande av Israels synd, och å andra sidan det rättfärdiga i Guds dom. De synder som Hesekiel uppdagar är dessutom tydliga brott mot de tio budordens båda tavlor.

För det första älskade inte Guds folk honom av hela sitt hjärta. Istället förfärades Hesekiel, när han i sin syn besökte Jerusalem, över alla avgudabilder han fann, till och med inne i självaste templet. ”Usla vidrigheter” kallade han dem (Hes 6:11, Fb). Både män och kvinnor, präster och lekfolk vanhelgade Guds hus. En grupp hade vänt ryggen åt templet, och med ansiktet mot öster föll de ner och tillbad solen (Hes 8:16). Andra dyrkade gudar på den kananeiska fruktbarhetsreligionens offerhöjder. Somliga drog sig inte ens för att offra barn. Och deras avgudadyrkan var inte bara något på ytan, utan de hade låtit avgudarna ”få insteg i sina hjärtan” (Hes 14:3).

För det andra älskade Guds folk inte sin nästa. De hade ”fyllt landet med våld” (Hes 8:17, Fb). De hade försummat att vårda sig om de fattiga, mätta de hungriga, klä de nakna och garantera den förtryckte en rättvis behandling. Och vad värre var: Jerusalem hade fått rykte om sig som ”den blodbefläckade staden” (Hes 22:2), vilket var vad profeten Nahum hade kallat Nineve (Nah 3:1) på grund av att man där
utgöt så mycket oskyldigt blod.

Eftersom avgudadyrkan utgör kulmen på synd mot Gud och blod utgör kulmen på synd mot medmänniskorna, kan man knappast sjunka lägre än att kombinera de två, och häri bestod Hesekiels anklagelse: ”Ni dyrkar era avgudabilder och ni utgjuter blod” (Hes 33:25; se även Hes 36:18). Sådant var tillståndet som det upproriska Israels hus befann sig i. Inte undra på att de tvingade Jahve långt bort från hans helgedom (Hes 8:6) och hans härlighet att lämna staden.


Läs vidare: Hes 14:1-8 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk