Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
5/12 Onsdag - Guds heliga namn (Stott) PDF Skriv ut E-post

Det är inte för er skull jag ingriper...utan för mitt heliga
namn som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till.

Hesekiel 36:22


Det finns ett speciellt och distinkt uttryck som Hesekiel upprepar ungefär nittio gånger likt en refräng, en bekännelseformel; det är Jahve som talar och säger: ”Då skall du [eller de] inse att jag är Herren.” Den uttrycker Guds djupaste och övergripande önskan att bli igenkänd – ja, erkänd – för den han är. Särskilt i tre situationer önskar han detta, nämligen när han dömer sitt folk, när han räddar sitt folk och när han sträcker sig utanför Israel till folken.

Det kanske mest slående exemplet på det förstnämnda är Hes 6, där Hesekiel beordras att profetera mot Israels berg. Jahve står i begrepp att skövla deras offerhöjder, skingra de överlevande till främmande länder, drabba avgudadyrkarna med sin trefaldiga dom (svärd, svält och pest) och ödelägga hela deras land. Och efter var och en av dessa stränga varningar återkommer samma refräng: ”Då skall de [äv. ni, Hes 6:7] inse att jag är Herren” (Hes 6:7, Hes 6:10, Hes 6:13, Hes 6:14).

För det andra används exakt samma uttryck när Jahve räddar sitt folk. Ta exempelvis synen med de förtorkade benen. Gud lovar Israel att han ska fylla dem med Ande och föra dem tillbaka till sitt land, och tillägger: ”Då skall ni inse att jag är Herren” (Hes 37:13). Men Hesekiels horisont sträcker sig även bortom Israel och omfattar hela världen. Därför vänder han sig i Hes 25-32 till Israels sju grannfolk, och även här finner vi samma identifieringsuttryck tjugo gånger utspridda lite varstans, ibland i domstermer men också i en framtidsvision om någon form av införlivande i Guds förbundsfolk. Hesekiel har inte glömt Guds löfte till Abraham, att genom dennes avkomma alla folk ska bli välsignade.

Bakom denna identifikation ligger Herrens värnande om sitt heliga namn, som Israel har vanärat bland folken de kommit till (Hes 36:21). Jahve ingriper för sitt namns skull, för att det ska bli ärat så som sig bör. Även vi borde värna om Guds namn. Det finns inget större motiv till mission.


Läs vidare: Hes 36:22-32 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk