Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
11/1 Tisdag - Markus – Jesus den lidande tjänaren (Stott) PDF Skriv ut E-post
Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen
måste lida mycket och...bli dödad och uppstå efter tre dagar.

Markus 8:31

I centrum av Markus evangelium står Kristi kors. När de Tolv väl hade förstått vem Jesus var och hade bekänt honom som Messias, började han undervisa dem om korset. Det blev en vändpunkt i Jesu tjänst, vilket också framstår tydligt i Markus evangelium. Fram till dess hade man hyllat Jesus som populär predikant och helbrägdagörare. Men han hade inte kommit för att bli en sådan Messias. Från och med nu undervisade han öppet sina lärjungar om det nödvändiga i sitt lidande och sin död. Markus skriver att Jesus vid ytterligare tre tillfällen med största allvar förutsade sin egen död. Faktum är att Markus ägnar en tredjedel av sitt evangelium åt Jesu lidande.
 
Kärnan i Jesu undervisning finner vi i hans uttalande att ”Människosonen måste lida”. Varför måste han lida? Vad är grunden till detta tvång? Det är att Skriftens ord måste uppfyllas. Men varför just ”Människosonen”? Med detta arameiska uttryck för ”människa” syftade Jesus tillbaka på Daniel 7. I denna syn får Daniel se hur ”en som liknade en människa” (det vill säga en människogestalt) komma med himlens skyar och nalkas den Uråldrige (Gud). Han blir given makt och herravälde så att alla folk skall tjäna honom, och hans rike skall aldrig upphöra (Dan 7:13-14).
 
Jesus antog titeln (Människosonen) men förändrade sin roll. Enligt Daniel skulle alla folk tjäna honom. Enligt Jesus själv hade han kommit för att tjäna människorna och inte för att bli betjänad. Jesus gjorde faktiskt vad ingen annan hade gjort: han smälte samman de båda rollerna. Jesajas tjänare som lider och Daniels Människoson som regerar. Först måste Jesus nämligen ta våra synder på sig innan han kan uppstå och gå in i sin härlighet.

Läs vidare: Mark 8:27-9:1 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk