Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
15/1 Fredag - Johannes, del 1 – Jesus människornas ljus (Stott) PDF Skriv ut E-post
Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit
till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Johannes 1:3-4
 
Många människor plågas av Guds skenbara frånvaro. Han tycks för dem vara avlägsen, otillgänglig och overklig. De ropar med Job: ”Om jag visste var jag kunde finna honom!” (Job 23:3).
 
Det är denna vanföreställning om Gud såsom frånvarande som Johannes smular sönder. I prologen till sitt evangelium skriver han om Guds tre kommanden i världen genom Kristus.
 
För det första skulle han komma till världen. Vi misstar oss grundligt om vi tror att första gången Gud kom var när han föddes in i den. Nej, han skapade världen och har aldrig lämnat den. ”Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus skulle komma in i världen” (Joh 1:9). Långt innan han kom i Kristus kom han alltså och skänkte liv och ljus åt allt. Allt som är vackert, gott och sant i världen finns tack vare Jesus Kristus. Folk kanske inte är medvetna om detta, för oftast väljer han att vara inkognito, men han är ”människornas ljus” (Joh 1:4). Ingen människa är utlämnad åt det fullständiga mörkret.
 
För det andra kom han till världen. ”Han kom till det som var hans” (Joh 1:11). Han som tidigare hade kommit till alla folk kom nu till sitt särskilt utvalda folk. Han som hade kommit inkognito kom nu i personlig gestalt, öppet och offentligt. Det eviga Ordet blev människa. Men tragiskt nog kände människorna inte igen honom.
För det tredje kommer han fortfarande. Nu kommer han genom sin Ande, och de som tar emot honom och som tror på hans namn ger han rätten att bli Guds barn, och de har blivit födda av Gud (Joh 1:12).
 
Här kan vi lägga till ett fjärde kommande, även om Johannes inte nämner det här. Men senare ska han infoga Jesu löfte: ”[Jag skall] komma tillbaka och hämta er till mig” (Joh 14:3).
 
Här har vi alltså Guds fyra ankomster. Han kom fortlöpande som människornas liv och ljus. Han kom den första julen. Han kommer fortfarande och hoppas att vi ska ta emot honom. Och han skall komma på den yttersta dagen.
 

Läs vidare: Joh 1:1-14 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk